Struktur

Ledelse. Tidligere rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, har ombestemt seg og vil ikke bli viserektor for NTNU i Ålesund likevel. Nå skal hun ha et års forskningsfri. 
Struktur. Fusjon mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark kan bli en realitet allerede fra 1.1.2017. Østlandsuniversitetet kan se dagens lys før 2020. 
Fusjon. Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane planlegger aksjon i forbindelse med styrebehandling av fusjon mellom tre høgskoler på Vestlandet i juni. Og studentavisa har startet underskriftskampanje.  
Fusjon. Lite kan velte Vestlands-lasset for fusjon framover. Og Vestlandet kjem truleg med i namnet. 
Ny ledelse. — Kjønnsbalansen vil se bedre ut om 4-8 år, sier styreleder Rune Nilsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge etter at nytilsatt toppledelse nå består av ni menn og to kvinner.  
Fusjon. Dei tre fusjonspartnerane på Vestlandet får presentert plattforma på styremøta i dag. Følg møta direkte her frå klokka 10.00.  
Fusjon. Vestlandsfusjonen oppleves som toppstyrt, selv på de to mest fusjonsvennlige høgskolene. — Det er ikke noen aktiv motstand, men det er heller ingen stor entusiasme, sier Gisle Kleppe i Haugesund. 
Fusjon. Eit opprop signert av alle professorane og instituttleiarane ved samfunnsvitskap, naturfag, økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er uroa for disiplinfaga i ein fusjon. 
Fusjon. Forskerforbundet er svært lite fornøyd med at departementet tar penger fra fusjonspotten til andre tiltak i høyere utdanning. Statssekretær Bjørn Haugstad sier det er fusjonspenger igjen.  
Fusjon. Fusjonsrektorane på Vestlandet er svært nøgde med framlegg til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen etter krevjande forhandlingar. Sjølv rektor Johann Roppen i Volda kunne - nesten - tenkt seg å vore med no.  
Fusjon. Tirsdag denne uka snakket høgskolene Hedmark og Lillehammer sammen om mulig fusjon. Bak lukkede dører. 
Fusjon. Det har vore vanskeleg for Torbjørn Røe Isaksen å gjete dei hardbalne vestlendingane inn i større høgskular. Men no virkar forhandlingane å gå i retning av fusjon. 
Trender. Uten fusjon ville NTNU hatt en nedgang i søkertall på 4,9 prosent, men ender med en oppgang på 5,7 prosent takket være fusjon med tre høgskoler. Trenden ved de andre fusjonerte universitet og høgskoler er ikke like entydig.  
Fusjon. Med sju mot tre stemmer fikk de interne representantene i HiMolde-styret flertall for at også andre fusjonsalternativer enn NTNU skal utredes. 
Fusjon. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har fordelt 110 millioner til de fire fusjonene i universitets- og høgskolene. Aktører på vestlandet får intet i denne omgang, men høgskolene i innlandet får litt. 
Meninger · Fusjon. I desse dagar byrjar fusjonsforhandlingane mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Målet vårt er å byggja ein ny og sterk høgskule ilag - rotfesta i regionen vår og langs Vestlandet, skriv leiinga på Stord/Haugesund.  
Navn. Nord universitet betalte 1,4 millioner kroner for å få overta nettadressen nord.no. Høgskolen i Oslo og Akershus og Burson-Marsteller har kjøpt opp over 40 domener som kan bli høgskolens nye universitetsnavn.  
Ledelse. Diskusjonen om valgt eller ansatt rektor bør ikke overskygge resten av innholdet i Underdal-utvalgets rapport, advarer flere medlemmer av styret ved Universitetet i Oslo.  
Struktur. Kan Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen fusjonera? Eller kan hende Volda og Høgskolen i Oslo og Akershus er ein plan?  
Fusjon. Fusjonen mellom de to demokratiene til den nye studentorganisasjonen på Høgskolen Sørøst-Norge var ikke helt udramatisk. Politisk leder ved den nye organisasjonen mener dette er positivt. 

Sider