Struktur

Meninger · Fusjon. I desse dagar byrjar fusjonsforhandlingane mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Målet vårt er å byggja ein ny og sterk høgskule ilag - rotfesta i regionen vår og langs Vestlandet, skriv leiinga på Stord/Haugesund.  
Navn. Nord universitet betalte 1,4 millioner kroner for å få overta nettadressen nord.no. Høgskolen i Oslo og Akershus og Burson-Marsteller har kjøpt opp over 40 domener som kan bli høgskolens nye universitetsnavn.  
Ledelse. Diskusjonen om valgt eller ansatt rektor bør ikke overskygge resten av innholdet i Underdal-utvalgets rapport, advarer flere medlemmer av styret ved Universitetet i Oslo.  
Struktur. Kan Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen fusjonera? Eller kan hende Volda og Høgskolen i Oslo og Akershus er ein plan?  
Fusjon. Fusjonen mellom de to demokratiene til den nye studentorganisasjonen på Høgskolen Sørøst-Norge var ikke helt udramatisk. Politisk leder ved den nye organisasjonen mener dette er positivt. 
Ledelse. Dersom et utvalg får det som de vil kan valgt rektor og styreleder Ole Petter Ottersen bytte plass med en ansatt rektor og ekstern styreleder fra neste år. Styret ved Universitetet i Oslo drøfter saken mandag. 
Fusjon. Høgskulestyret i Volda vedtok å fri til Høgskulen i Sogn og Fjordane for å fusjonere. Sistnevnte takket pent nei, og valgte høgskolene i Stord/Haugesund og Bergen heller.  
Struktur. I dag samsnakker styrene for høgskolene i Volda og Sogn og Fjordane. Samsnakkingen sendes direkte og på slutten av dagen skal de to rektorene komme med felles uttalelse. 
Struktur. Forslag om å utrede fusjon kommer på bordet til styrene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer torsdag og fredag. Det finnes fusjonsskeptikere i Innlandet også.  
Meninger · Fusjoner. Det har vært mange samtaler mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer det siste halve året. I dette innlegget forklarer rektor Anna L. Ottosen ved Høgskolen i Hedmark om bakgrunnen for disse samtalene og hva hun tenker om veien videre. 
Struktur. Trass i planar om eit felles styreseminar er det ingen teikn på at Volda vil vere med i ein fusjon på Vestlandet. 
Ledelse. Tillitsvalgte ved NMBU i Ås beskylder Kunnskapsdepartementet for både kuppforsøk og dobbeltspill etter at departementet slår fast at universitetet har ansatt rektor. Over 800 ansatte krever valgt rektor.  
Fusjon. Kunst- og designhøgskulen i Bergen og Griegakademiet kan saman bli Universitetet i Bergen sitt sjuande fakultet. 
Fusjon. Høgskolen i Molde har spurt NHH om dei er interessert i fusjon. I alle fall berre i ein delt høgskule, trur NHH-rektoren. 
Struktur. Nye krav til lærarutdanning gjer at det kan bli naudsynt for Høgskulen i Volda å forhandle om tre ulike løysingar på same tid. 
Studentombud. Studentene trodde at alt var klart for studentombud på NTNU i 2016, men nå har universitetet snudd. 
Ny kompetanse. Over 100 ansatte ved Nord universitet må kvalifisere seg til opprykk de neste årene hvis universitetet skal komme på nivå med de andre nye universitetene. Prislappen er over 300 millioner kroner.  
Kutt. NTNU skal spare opptil 150 millioner kroner innen 2018. Det er uenighet i universitetsstyret om dette er for mye eller for lite.  
Fusjon. For andre gang møttes studentlederne fra Harstad, Narvik og Tromsø i Oslo for å diskutere fusjonen. Nå er snart studentdemokratiet i mål også. 
Partnerjakt. Høgskulen i Volda risikerer å bli stående igjen alene på Torbjørn Røe Isaksens fusjonsball, og ser nå sørover mot Sogn og Bergen. 

Sider