Struktur

Fusjon. Sterke reaksjoner på at arbeidsutvalget til Studenttinget ved NTNU skal kuttes ned til 4 stillinger, samt ekskludere en fjerdedel av studentene fra å kunne stille til vervene. — Uforståelig, sier viserektor ved NTNU Ålesund, Marianne Synnes. 
Kutt. Hvis universitets- og høgskolesektoren følger regjeringens pålegg om effektivisering de siste årene, blir totalbeløpet et kutt på en halv milliard kroner.  
Meninger · Statsbudsjett. Av 500 stipendiatstillinger går to til Møre og Romsdal. Hvorfor satser ikke Kunnskapsdepartementet på oss, spør ledelsen ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. 
Fusjon. Når Høgskulen på Vestlandet etableres 1. januar 2017, starter den nyfusjonerte høgskolen med 88 millioner mer en de tre institusjonene hadde til sammen i 2017. 
Fusjon. Fusjonen mellom høgskolene i Hedmark og Lillehammer ble godkjent i statsråd tidligere i oktober. Nå er samskipnadene knyttet til institusjonene også formelt slått sammen.  
Meninger · Fusjon. Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Randi Marie Sjøholt, svarar på kritikken frå seniorrådgjevar i Sogndal, Georg Arnestad. 
Balanse. Høgskolen i Sørøst-Norge, med sin mannstunge ledelse, får påpakning fra Kunnskapsdepartementet for manglende likestilling. 
Fusjonsbråk. Rektor og styreleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane blir skulda for bløff og feilinformasjon til styret i forkant av avstemminga om fusjonen som leidde til Høgskulen på Vestlandet i juni i år. Dei to avviser skuldingane. 
Fusjon. Det ble enstemmighet for fusjon fra 1.januar og solid styreflertall for navnet Høgskolen i Innlandet i dag. Etter denne fusjonen mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark har 33 utdanningsinstitusjoner blitt til 22.  
Søkere. Både rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt og rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole Gunnar Søgnen, har søkt stillingen som rektor ved den fusjonerte Høgskulen på Vestlandet. 
Navn. Høgskolen Øst eller Høgskolen i Innlandet? Det er de to navnene som står igjen når høgskolene i Hedmark og Lillehammer skal fusjonere, men Språkrådet er mot begge. 
Ny frist. Interimstyret for Høgskulen på Vestlandet besluttet å forlenge fristen for å søke på stillingen som rektor. Det snudde også på beslutningen om å stenge dørene under saken. 
Fusjon. Bergen og Stord/Haugesund er positive, mens Sogn og Fjordane er bekymret for fusjonen mellom deres tre studentsamskipnader. Styreleder i Sogn og Fjordane mener de står best på egne bein. 
Struktur. Utkast til plattform for fusjon mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark er klar. Målet er minst mulig endringer og mest mulig faglige synergier.  
Fusjonsmillioner. Regjeringen fordeler fire millioner kroner til studentsamskipnadene ved de nye, sammenslåtte universitetene og høgskolene. 
Struktur. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil evaluere strukturreformen, men ikke før etter 1. januar 2017.  
Fusjon. Arvid Hallén blir styreleiar for den nye Høgskulen på Vestlandet. Han får med seg Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland som eksterne medlemmar. 
Struktur. Det er for slapt av statsråd Isaksen at han ikke har noen planer for å evaluere strukturreformen, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.  
Snart ferdig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at han er så godt som ferdig med strukturreformen i høyere utdanning. Og kan hende som kunnskapsminister også? 
Nytt navn. Høgskolene i Lillehammer og Hedmark inviterer til navnekonkurranse om hva en fusjonert høgskole/universitet skal hete. Blir det Birken eller Mjøsa?  

Sider