Struktur

Fusjon. Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sa i dag ja til fusjon, med knappast mogleg fleirtal. 
Fusjon. Her finn du dagens fortløpande dekning frå På Høyden av tre styremøte på Vestlandet. 
Fusjon. Rektor for den kommende fusjonerte Høgskulen på Vestlandet skal være på plass innen 1. januar 2017. Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen er bekymret for at tempoet utelukker eksterne kandidater. 
Struktur. Leiinga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Bergen tilrår fusjon. Neste veke kan Høgskulen på Vestlandet bli ein realitet. 
Likestilling. — Vi mister kvinnene. Hvis ikke vi greier å være attraktive arbeidsplasser for disse gode hodene så har vi tapt på lang sikt. Det er dypt alvorlig, sa NMBU-rektor Mari Sundli Tveit. 
Ledelse. Tidligere rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, har ombestemt seg og vil ikke bli viserektor for NTNU i Ålesund likevel. Nå skal hun ha et års forskningsfri. 
Struktur. Fusjon mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark kan bli en realitet allerede fra 1.1.2017. Østlandsuniversitetet kan se dagens lys før 2020. 
Fusjon. Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane planlegger aksjon i forbindelse med styrebehandling av fusjon mellom tre høgskoler på Vestlandet i juni. Og studentavisa har startet underskriftskampanje.  
Fusjon. Lite kan velte Vestlands-lasset for fusjon framover. Og Vestlandet kjem truleg med i namnet. 
Ny ledelse. — Kjønnsbalansen vil se bedre ut om 4-8 år, sier styreleder Rune Nilsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge etter at nytilsatt toppledelse nå består av ni menn og to kvinner.  
Fusjon. Dei tre fusjonspartnerane på Vestlandet får presentert plattforma på styremøta i dag. Følg møta direkte her frå klokka 10.00.  
Fusjon. Vestlandsfusjonen oppleves som toppstyrt, selv på de to mest fusjonsvennlige høgskolene. — Det er ikke noen aktiv motstand, men det er heller ingen stor entusiasme, sier Gisle Kleppe i Haugesund. 
Fusjon. Eit opprop signert av alle professorane og instituttleiarane ved samfunnsvitskap, naturfag, økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er uroa for disiplinfaga i ein fusjon. 
Fusjon. Forskerforbundet er svært lite fornøyd med at departementet tar penger fra fusjonspotten til andre tiltak i høyere utdanning. Statssekretær Bjørn Haugstad sier det er fusjonspenger igjen.  
Fusjon. Fusjonsrektorane på Vestlandet er svært nøgde med framlegg til fusjonsplattform for Vestlandshøgskulen etter krevjande forhandlingar. Sjølv rektor Johann Roppen i Volda kunne - nesten - tenkt seg å vore med no.  
Fusjon. Tirsdag denne uka snakket høgskolene Hedmark og Lillehammer sammen om mulig fusjon. Bak lukkede dører. 
Fusjon. Det har vore vanskeleg for Torbjørn Røe Isaksen å gjete dei hardbalne vestlendingane inn i større høgskular. Men no virkar forhandlingane å gå i retning av fusjon. 
Trender. Uten fusjon ville NTNU hatt en nedgang i søkertall på 4,9 prosent, men ender med en oppgang på 5,7 prosent takket være fusjon med tre høgskoler. Trenden ved de andre fusjonerte universitet og høgskoler er ikke like entydig.  
Fusjon. Med sju mot tre stemmer fikk de interne representantene i HiMolde-styret flertall for at også andre fusjonsalternativer enn NTNU skal utredes. 
Fusjon. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har fordelt 110 millioner til de fire fusjonene i universitets- og høgskolene. Aktører på vestlandet får intet i denne omgang, men høgskolene i innlandet får litt. 

Sider