Struktur

Struktur. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil evaluere strukturreformen, men ikke før etter 1. januar 2017.  
Fusjon. Arvid Hallén blir styreleiar for den nye Høgskulen på Vestlandet. Han får med seg Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland som eksterne medlemmar. 
Struktur. Det er for slapt av statsråd Isaksen at han ikke har noen planer for å evaluere strukturreformen, mener leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.  
Snart ferdig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at han er så godt som ferdig med strukturreformen i høyere utdanning. Og kan hende som kunnskapsminister også? 
Nytt navn. Høgskolene i Lillehammer og Hedmark inviterer til navnekonkurranse om hva en fusjonert høgskole/universitet skal hete. Blir det Birken eller Mjøsa?  
Uro. Tidligere rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Bente Ohnstad, møter kritikk etter at hun offentlig er kritisk til fusjon mellom høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Rektor, Kathrine Skretting, tar det hele med ro.  
Ny rektor. Rektorstillingen til den nye fusjonerte Høgskulen på Vestlandet er lyst ut. Ingen av de tre sittende rektorene har endelig bestemt seg for om de vil søke stillingen.  
Ledelse. Rektorene ved fire av landets universiteter avslutter sin første rektorperiode i juli neste år, og alle fire ønsker en ny periode. Avtroppende rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, har foreløpig ingen planer. 
Digitalisering. Alle som studerer ved norske universiteter og høgskoler må stille med egen bærbar pc, også til eksamen, dersom studiestedet krever det, ifølge Kunnskapsdepartementet. 
Fusjon. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet har bestemt seg: Han splitter opp et fakultet i Bodø og legger ledelsen av lærerutdanninga til Nord-Trøndelag. Utdanningsforbundet er opprørt og krever offentlig gransking av prosessen.  
Fusjon. Tre fusjoner ble behandlet i statsråd i dag og tildelt 18 millioner til arbeidet med disse i 2016. De fleste handlet om Vestlandet. 
Organisering. Styret for NMBU i Ås har i dag bestemt seg for å redusere antall faglige enheter på universitetet fra 13 til 7. 
Meninger · Struktur. I en omstillingsprosess er det naturlig at spørsmålene er flere enn svarene i en periode, skriver rektor Gunnar Bovim ved NTNU i dette innlegget som svar på uroen ved ingeniørutdanningen ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag.  
Struktur. Ansatte ved både lærer- og ingeniørutdanningen på den gamle Høgskolen i Sør-Trøndelag er frustrerte over ulik behandling og at fagmiljøene deres splittes og drukner i nye og store NTNU etter fusjonen.  
Meninger · Struktur. Professor Lars Tuset foreslår å flytte ingeniørutdanningen fra Høgskolen i Oslo og Akershus til Universitetet i Oslo slik at rektor Curt Rice får rendyrket sitt velferdsuniversitet.  
Bråk. Dekan ved Profesjonshøgskolen og visedekan for lærerutdanning har sagt opp stillingene sine i protest. Striden handler om hvor ledelsen av lærerutdanningen skal ligge.  
Arbeidsdeling. To av masterutdanningene i sykepleie ved Universitetet i Oslo og HiOA er nesten helt like og ingen av dem klarer å fylle opp studieplassene sine. Uheldig, uhensiktsmessig og uøkonomisk, mener Marit Kirkevold ved UiO. 
Fusjon. Rektor på Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen, jubla då fusjonen han er arkitekten bak blei ein realitet. Men han svarar ikkje på om han vil søke rektorjobben for den ny høgskulen. 
Struktur. Fusjonskritikar og tidlegare rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Jan Olav Fretland, avgjorde storfusjonen mellom høgskulane på Vestlandet. No er han budd på kjeft.  
Fusjon. Styra ved høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund har vedteke at dei ønskjer ein høgskulefusjon på Vestlandet. 

Sider