Struktur

Innlandet. Professor og styremedlem ved Høgskolen i Innlandet, Bent Sofus Tranøy, reagerer på at høgskolen nå informerer om «full tillit» til prosessen med å ansette rektor. — Det stemmer rett og slett ikke, sier han. 
Innlandet. «Bråket» rundt tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet er et sololøp fra enkeltpersoner, mener tillitsvalgt i NTL ved tidligere Høgskolen i Lillehammer, Gro Vasbotten.  
Bråk. Styret ved Høgskolen i Innlandet vil ansette rektor i styremøtet 24.mars til tross for protester. Tillitsvalgt ved tidligere Høgskolen i Hedmark mener prosessen må stoppes.  
NTNU. Rektor Gunnar Bovim forrykker kjønnsbalansen i sin nye ledergruppe. Fra høsten er de 10-7 i mannlig favør. Han føler seg likevel trygg på at samtlige av lederne har likestillingskompetanse. 
Meninger · Universitet. Det er slike tatt-for-gittheter, som alle er enige i, som har preget de ovenfra- og utenfrastyrte strukturendringene som er i ferd med å omforme hele utdanningssektoren, mener Sigurd Haga i dette innlegget. 
Organisering. De minste fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet ønsker ikke å legge ned fakulteter, mens de største går inn for å en tilnærmet halvering av antall fakulteter, går det fram av høring om ny faglig organisering. 
Samarbeid. Universitetet i Oslo har vært positive til en fusjon med Norges idrettshøgskole. Men i februar takket Idrettshøgskoles styre nei. I stedet ønsker de tettere samarbeid.  
Går av. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter varslet mandag sin avgang i et innlegg i avisen Panorama. To år før tiden. Styremedlemmer er overrasket. 
Takk for seg. Rektor Ole Petter Ottersen er snart ved veis ende som rektor på Universitetet i Oslo. I dag begynner han å takke for seg. Det skjer med lansering av et 125 siders langt «testamente», og kunnskapsministeren og europeiske akademikere som gjester. 
Meninger · Struktur. UIT verkar vara en organisation som har svårt att hantera undantag och olikheter, skriver professor Markus Degerman ved UiT Norges arktiske universitet. 
Ledelse. Med seks mot fem stemmer sa styret ved Høgskulen i Volda ja til å fortsette med ordningen med valgt rektor. Studentene var på vippen. 
Fusjon. Tillitsvalgt Tore Kristian Aune sier de ansatte ved lærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger, opplever at det er usikkerhet rundt arbeidsvillkårene for forskning og undervisning.  
Balanse. 4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner. — Det var nok litt tilfeldig, sier rektor Berit Rokne. 
Meninger · Tromsø. Stipendiat Bjørn Løtveit mener at det er dumt å eksperimentere med «nye og interessante» løsninger uten å ha utredet konsekvensene på en tilfredsstillende måte. 
Organisering. Halvparten av fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet kan forsvinne hvis universitetsstyret hører på flertallet i en intern arbeidsgruppe som har vurdert ny faglig organisering av universitetet. 
Campus Lillestrøm. Ivar Johannesen ved Institutt for informasjonsteknologi er lite begeistret for forslaget om å flytte alle ingeniørutdanningene ved HiOA fra Oslo til Lillestrøm, og mener NTNU blir vinneren. 
Fusjon. I helgen ble Kristine Elsa Krokli valgt til leder for arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet, og er dermed talsperson for høgskolens 16.000 studenter. 
Struktur. Fusjon mellom de tre kunsthøgskolene i Oslo utredes, men de tre rektorene er avventende og skeptiske. 
Organisering. Kampen om organiseringa på Høgskulen på Vestlandet blei sparka i gong på torsdagens styremøte. 
Struktur. Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania har en djerv plan om å utvikle landets første private universitet. Først en arbeidslivshøyskole, så et arbeidslivsuniversitet. 

Sider