Struktur

Struktur. Ulik ledelsesmodell ved Høgskolene i Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark kan skape problemer for fusjon mellom de to. 
Ledelse. Det som var fem søkere til rektorstillingen ved Høgskolen i Hedmark har blitt til tre. 
Struktur. Høgskoledirektøren i Hedmark utelukker ikke fusjon med Lillehammer. Men på Lillehammer flørter de med Volda og Molde. 
Struktur. Hastverk og frykten for å bli spist av store NTNU ble et tema da rektorene møttes i Ålesund. 
Meninger · Struktur. Hva slags institusjoner skal sektoren ha i framtiden: Høgskoler og universiteter eller bare universiteter, spør høgskolerektorene Petter Aasen og Kristian Bogen i dette innlegget.  
Struktur. Mens den store NTNU-fusjonen kan være klar allerede fra 2016, tar Universitetet i Nordland sikte på sine høgskolefusjoner i 2020. 
Forskning. De vet ikke hvor mange høgskoler som er igjen etter påske, og de er sikre på at de må se langt etter en ny modell for finansiering. Høgskolene spør om Forskningsrådet vil kompensere. 
Struktur. Strukturmeldinga kommer ved påsketider selv om ikke hele det nye UH-kartet er klart, sier statssekretær Bjørn Haugstad til Universitetsavisa. 
Struktur. Rektor ved Universitetet i Bergen har tilbudt seg å overta deler av porteføljen til Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskolestyret har ikke diskutert forslaget. 
NTNU-fusjon. I mer enn ti år jobbet høgskolene i Oppland og Hedmark for å få til Universitetet i Innlandet. Prosjektet strandet, men de 100 millionene var ikke bortkastet: Nå er Høgskolen i Gjøvik rustet for NTNU
NTNU-fusjon. De har drukket sjampanje og spist kake, men en usikkerhet rundt hvordan stor-NTNU skal styres, legger en demper på fusjonsfesten i Ålesund. 
Struktur. Høgskolene i Lillehammer, Volda og Molde skal ha fusjonssamtaler i morgen, tirsdag. Sogn og Fjordane kjører fortsatt sitt eget løp. 
Meninger · Struktur. Heile 93,3 prosent av ingeniørstudentane på Høgskulen i Sogn og Fjordaneher seier de vil jobbe på Vestlandet. 
Struktur. Ei ny samling blir drøfta: Høgskolefusjon mellom Volda, Sogn og Fjordane, Lillehammer og Molde.  
Struktur. Studentene på Gjøvik jubler over fusjon med NTNU, høgskolestudentene i Trøndelag er mer skeptiske. Studentleder på HiOA har mange tips etter fire år med fusjonserfaring. 
Struktur. — Storleik er ikkje noko mål i seg sjølv. Det er kvaliteten på det me gjer, som tel. Det seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til NTNU-fusjonen.  
Struktur. Kunnskapsministeren mener at det åpenbart ville vært enklere med et enstemmig fusjonsvedtak i NTNU-styret, men viser til at flere fusjoner gjort under betydelig motstand i sektoren er blitt vellykket.  
Fusjon NTNU Universitetsavisa
Fusjon. Med knappest mulig flertall vedtok styret ved NTNU å slå seg sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. 
Struktur. NTNU-styret er fortsatt splittet om fusjon. Kl.15 i dag samles de til det som kan bli en kampvotering. 
Struktur. NTNU-rektor Gunnar Bovim sier at fusjon i en aller annen form er det beste for NTNU, og at Høgskolen i Narvik er minst interessant.  

Sider