Samfunn

Medisin. Universitetet i Stavanger får universitetssykehuset som nabo på campus. Rektor Marit Boyesen håper det kan bety medisinutdanning på lang sikt. 
Meninger · Boikott. Gjennom uverdig behandling av palestinske studenter, gjør Israel det vanskelig for palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver NTNU-student Anette Sivertstøl. 
Internasjonalt. Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, mener vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim må sørge for mer fleksibel håndtering av internasjonale forskere som kommer til Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad ser problemet. 
Rektorlønn. Den britiske regjeringen vil straffe universiteter som betaler sine rektorer mer enn 1,6 millioner kroner i året med bøter. 
Nybyen Svalbard, Flickr creative commons v Bernt Rostad
Kvalitet. Polarforsking i Noreg er for oppdelt, og ligg eit skritt etter både kommersielle interesser og landets geopolitiske ambisjonar, meiner internasjonalt ekspertpanel. 
Internasjonalisering. Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer. Regelendringen skaper utfordringer for internasjonale forskere som kommer til Norge. 
Utnevning. Oslos nye biskop Kari Veiteberg tror hun vil ha god nytte av fagforfatterstudiet hun tar ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) når hun skal skrive sine biskop-prekener. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 
Film. Når norsk virkelighet tilføres en dose uvirkelighet, skapes det spenning. Norsk virkelighet er jo som regel så … virkelig.  
Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. 
Strategi. Nord universitet setter seg som mål at 67 prosent av de faglig ansatte skal ha førstekompetanse innen utgangen av 2020. For halvannet år siden var målet 70 prosent, men rektor Bjørn Olsen tror fortsatt at det er mulig å nå. 
Student. Både Freddy Øvstegård, Emilie Enger Mehl og Vetle Wang Soleim er ferske representanter på Stortinget i år, og alle er studenter. Mest sannsynlig kommer det en student fra Rogaland også, men hvem det blir kommer an på regjeringskonstellasjonen. 
Avskjed. Professoren og sosialmedisineren, Per Fugelli (74) døde onsdag morgen. I et foredrag fra 2014 refset han landets akademikere for manglende mot: Mangelen på modige stemmer er epidemisk for akademia, kunsten og mediene. Norge er blitt et feigt land, sa han.  
Lederlønn. Fem toppledere ved universiteter og høgskoler som er en del av statens lederlønnssystem blir i disse dager evaluert for mulig lønnsjustering. Professor Per Lægreid ved Universitetet i Bergen mener det 26 år gamle systemet bør avvikles.  
Meninger · Arbeidsløshet. Det er lite som tyder på at den nye aktivitetsplikta vil fremje auka yrkesdeltaking mellom unge folk som har fleire barrierar enn mangelen på fagutdanning, skriv professor Ivar Lødemel. 
Organisering. En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned. 
Signert. Trond Giske, Sylvi Listhaug, Lars Haltbrekken og Linda Hofstad Helleland har alle forpliktet seg - skriftlig - til å jobbe for studentenes sak de neste fire årene. 
Valg. Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet, vil dele opp den sittende kunnskapsministerens ansvar og ønsker seg en egen forsknings- og høyere utdanningsminister i den nye regjeringen. 
Meninger · Akkreditering. Å søke universitetsstatus er å skyte mot et bevegelig mål. Søknadene preges av dobbeltkommunikasjon, mener professor Fredrik Thue. 
Eirik Løkke Civita
Valg. Andelen politikere på det nye Stortinget som har høyere utdanning er 50 prosentpoeng større enn i befolkningen generelt. Eirik Løkke i Civita mener det kan forklare noe av Aps valgnederlag. 

Sider