Samfunn

Økonomi. Marianne Aasen, Ap, sender en av de nærmeste dagene skriftlig spørsmål til Kunnskapsdepartementet om institusjonenes ubrukte midler. Statssekretær Bjørn Haugstad mener at økningen er for stor. 
Forskning. Miljøene for oljeforskning blir bedt om å ta en grundig gjennomgang av egne aktiviteter i forhold til utvikling av grønn energi og FNs klimamål. 
Satsing i Agder. Status som universitet har betydd mye for Sørlandets største undervisningsinstitusjon, som ble universitet høsten 2007. 
Meninger · Redaksjonell kommentar. Å vedta en blankofullmakt til hemmelighold på forhånd, uansett hva temaet på kommende seminarer skal være, er mildt sagt et svært uheldig signal til offentligheten, skriver redaktør Tove Lie i denne kommentaren. 
Redaksjonell kommentar. Å vedta en blankofullmakt til hemmelighold på forhånd, uansett hva temaet på kommende seminarer skal være, vil mildt sagt være å gi et svært uheldig signal til offentligheten fra en offentlig høgskole, skriver Khronoredaktør Tove Lie. 
Realfag. Kvinnelige lærere med «matteangst» har negativ innvirkning på spesielt jenters matteprestasjoner, viser en ny studie. 
Forskning. I 2012 betalte Universitetet i Bergen tre ganger så mye som Høgskolen i Oslo og Akershus for hver nedlastede artikkel fra forskningsdatabasen ScienceDirect. 
Åpenhet. Høgskoleledelsen foreslår at alle styreseminarer skal foregå bak lukkede dører. — Problematisk praksis, sier jusprofessor.  
Budsjett. Stadig større del av pengene universiteter og høgskoler lagrer på bok hvert år, er midler de ikke kan forklare hvorfor står ubrukte. 
Likestilling. I fjor fikk de LOs likestillingspris. Denne uka disputerte yrkesfaglærerne Inger Vagle og Ellen Møller ved Universitetet i Roskilde. 
Anmeldelse. En lærer forelsker seg i eleven sin. Veldig aktuell problemstilling på en høgskole, skriver Jan Storø i denne filmanmeldelsen.  
Prisvinner. Torsdag kveld ble Fagpressens ulike journalistpriser delt ut. Kveldens hovedpris gikk til nettavisen Khrono. 
Økonomi. Landets universitet og høgskoler klarer ikke å bruke opp pengene sine. Ubrukte midler og avsetninger øker år for år. Riksrevisjonen ber styrene følge bedre med. 
Budsjett. Universitets- og instituttsektoren får 65 millionar kroner meir etter at Kristeleg Folkeparti og Venstre har gjort ein avtale med regjeringspartia. Uni Research er blant vinnarane. 
Lærermaster. Fra 2017 blir lærerutdanningen for grunnskolen en femårig masterutdanning. På Norges største lærerutdanning står de klare, men trenger mer plass og penger. 
Forsking. Med fem millionar kroner frå Forskingsrådet startar det første formaliserte samarbeidet mellom AFI og Senter for profesjonsstudier (SPS). Tema: Lønsskilnader. 
Utstilling. Førsteamanuensis og kunstner Mikkel Wettre håper mange vil stoppe opp og utforske installasjonen han har laget nede i mørket på Carl Berner T-banestasjon. 
Sensur. — Høgskolen følger ikke sine egne forskrifter. De må enten endre dem, men aller helst følge dem slik at alle blir sikret ekstern sensur, mener Suzanne Helen Nordgård. 
Forskning. Førsteamanuensis Espen Gamlund er lei av å skrive kronikker som aldri blir lest. Nå vil han slutte med formidling. 
Livet. Han håper han vil fylle 60, at han kan oppleve å få et barnebarn. For Jan Eriksen (58) er dette ingen selvfølge lenger. Han er uhelbredelig syk.  

Sider