Samfunn

Konsulenttjenester. Siden fusjonen for snart to år siden har HiOA inngått rammeavtaler på ulike konsulenttjenester for over 50 millioner kroner. Høgskoledirektøren skjønner at folk reagerer på konsulentbruken. 
Høgskoleøkonomi. Høgskoleledelsen er skuffet over at HiOA ikke får noen av de 400 nye studieplassene som blir opprettet i 2014. De rødgrønnes statsbudsjett innebærer bare en videreføring av tidligere tildelinger. 
Forskning. Økte bevilgninger til forskertalenter og stipendiatstillinger er noe av satsingen i den rødgrønne regjeringas siste statsbudsjett. 
Studentøkonomi. Regjeringen Stoltenberg foreslår bedre og økte rammer for norske studenter i sitt siste budsjett. Og studentene jubler. 
Pr-konsulenter. – Fra en universitetspolitisk synsvinkel er kjøp av pr-tjenester fra kommunikasjonsbyråer misbruk av offentlige midler, sier journalistikkprofessor Sigurd Allern.  
Ny regjering. HiOA bør absolutt fortsette arbeidet med universitetssatsingen, mener stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre. 
Ny regjering. Økt opptakskrav på lærerutdanningen vil føre til at samfunnet går glipp av mange gode lærere, frykter studentleder Kine Nossen. 
Ny regjering. Solberg-regjeringen vil innføre fem-årig lærerutdanning og skjerpede opptakskrav. — Det blir problematisk i en situasjon med lærermangel, mener dekan Knut Patrick Hanevik.  
Regjeringserklæring. Den nye regjeringen ønsker å stoppe opprettelsen av nye universiteter. Men HiOAs strategi om å bli universitet står fast, sier rektor.  
Politikk. Tord Andre Lien er fremdeles med i regjeringsspekulasjonene. Selv håper han den nye regjeringen tar seg råd til en egen forskningsminister. 
Medietrening. Pengene til medietrening tas fra høgskolens strategimidler. Høgskolestyret har satt av over 52 millioner kroner til strategiske satsinger, men har vært bekymret for at alle pengene ikke blir brukt.  
Bergen. — Universiteter og høgskoler har en vei å gå når det gjelder åpenhet og innsyn, sier redaktør Dag Hellesund i På høyden ved Universitetet i Bergen. Han relanserte avisen 1. oktober.  
Forskning. Tidligere masterstudent ved HiOA, Live Grinden, vant skrivekonkurranse om formidling av forskning. 
Pr-byrå. Høgskolen i Oslo og Akershus inngår rammeavtale med et stort pr- og kommunikasjonsbyrå som skal drive medietrening og gi råd om strategisk kommunikasjonsrådgivning, krisekommunikasjon og politisk påvirkning. 
MOOC. Google kaster seg inn i markedet for læring over nett og har inngått avtale med EdX, som er startet opp av institusjonene MIT og Harvard. MOOC.org skal lanseres i 2014. 
Kulturskatt. Torsdag 26. september ble manuskriptet til Is-slottet (1963) av Tarjei Vesaas overlevert fra Høgskolen i Oslo og Akershus til Nasjonalbiblioteket. Opptak av arrangementet kan du se på web. 
Studentinteresse. Bladet Utdanning presenterer tall som viser at søkningen til barnehagelærerstudier har gått kraftig ned siden 2008.  
Regjeringsforhandlinger. Høgskolen i Oslo og Akershus presenterte i dag 15 handlingspunkter til inspirasjon for de borgerlige partiene. 
Regjeringsskiftet. Mer penger til forskning, flere studentboliger, en skinnende lærerutdanning, bedre studiefinansiering og grunnfinansiering. De borgerlige partiene har skapt store forventninger i universitets- og høgskolesektoren. 
Universitetssatsing. Rektor Kari Toverud Jensen slår fast at den nye regjeringen ikke kan endre spilleregler underveis og forventer et ja til å bli universitet. 

Sider