Samfunn

Khrono. Prorektor ved Universitetet i Bergen, Anne Lise Fimreite, er foreslått som ny styreleder Khrono. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser etter flere eiere til avisen, både i utdanningssektoren og mediebransjen.  
Fusk. Forskerforbundet er bekymret for rettssikkerheten til forskere som blir anklaget for uredelighet. 
Læring. Over en tredjedel av norske studenter er ikke ambisiøse i sin utdanning viser fersk spørreundersøkelse. Studentene ved NMBU er mest ambisiøse, studentene ved Universitetet i Agder minst. 
Forskning. Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS kan bli slått sammen til ett forskningsselskap. 
Meninger · Lønn. Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap på HiOA, Dag Flater Hwang, tar et oppgjør med høgskolens lønnspolitikk. 
Budsjett 2017. Nytt finansieringssystem i universitets- og høgskolesektoren skal innføres over tre år. Den negative effekten av innføringen skal halveres i 2017. Dette er stortingskomitéen enig om. Lørdag bankes budsjettet. 
Kjønnsbalanse. Her finner du både programmet og livestreamen til dagens konferanse om kjønnsbalanse i akademia. 
Meninger · Regnskap. Kanskje er det på tide at tradisjonelle organisasjonsformer og regnskapsprosedyrer gjenoppdages i akademia, spør Noralv Veggeland fra Høgskolen i Lillehammer.  
Uber. Tilsette ved Universitetet i København har fått melding om å slutte å bruke transport-appen Uber. I Norge har Uber blitt meld til politiet, og leiinga ved UiB vurderer om tilsette skal få køyre Uber på statens rekning også i framtida. 
Studenthus. Planar for eit nytt studenthus på campus i Sogndal er ute på høyring, og 15 millionar kroner er sett av til prosjektet. Men på grunn av fusjonen er det ikkje garantert at planane lar seg realisera. 
Valgkamp. To dekaner utfordrer sittende rektor, Hans Andreas Blom, som ønsker gjenvalg på Høgskolen i Østfold. I motsetning til forrige gang blir det kamp om toppstillingen. 
Ny jobb. Berit Rokne skal vere rektor for den nye Høgskulen på Vestlandet. Ho har inga tru på ein akadmisk institusjon utan takhøgd for refleksjon, usemje og kritikk. 
Dom. Høgskolen i Bergen har ikke aldersdiskriminert Even Jarl SKoglund (62), konkluderer tingretten i en fersk dom. Men retten mener at høgskolen har opptrådt klønete, og at rettssaken kunne vært unngått. 
Meninger · Letter. In this open letter, masters student Henry Mutebe pleads for the Ugandan Parliament to reopen the Makarere University in Kampala, Uganda’s largest, that has been closed for two months. 
Etikk. Flere reagerer på det nye etiske regelverket ved Universitetet i Tromsø som åpner for samarbeid med svartelistede selskaper. Norsk Folkehjelp ber styret revurdere reglene.  
Styremøte. Etter at TrondheimSolistene spilte for NTNU-styrets møte 7. desember fikk diskusjonen om fakultetsstyrenes fremtid en annen låt. 
Meninger · Ex.phil. Studentene ved NTNUs Fakultet for Teknologi går imot innføringen av ex.phil, og vil ikke ha en storebror på Gløshaugen som tar avgjørelser til deres beste. 
Nytt kontor. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nå samlet under samme tak i Brussel. Godt støttet av departementet.  
Kvalitet. Nord universitet slit med å oppnå kvaliteten dei må ha for å kunne halde fram som universitet. NOKUT gir dem eit år på å omstille seg før det blir tilsyn i 2018 og eventuell ei revurdering av universitetsstatusen etter det. 
Meninger · Turbostipend. Kaja Elisabeth de Ru svarer leder av Høyres Studenterforbund: — Jeg syns det er underlig at man heller vil belønne studenter for noe de i utgangspunktet skal klare, enn å faktisk ta fatt i problemet. 

Sider