Samfunn

Konsulenter. Landets universiteter og høgskoler brukte tilsammen nesten to milliarder kroner på «konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester» i 2016. NTNU brukte mest, og fortsetter å øke konsulentbruken sin med ytterligere 27 millioner kroner i første tertial 2017. 
Struktur. De to universitetene i Nord-Norge har inngått avtale om tettere samarbeid. Det skjer etter påtrykk fra Kunnskapsdepartementet. 
Navn. Å finne et navn til Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet har vist seg å ikke være noen enkel sak. Også PR-ekspertene er uenige om hva som er et godt navn.  
100 på topp-liste. Kreftforsker Elisabete Weiderpass er forskeren som inntar tredjeplassen på tellekanttoppen i Norge de siste fem år. Hun skulle gjerne hatt flere kvinner med seg på listen. 
100 på topp-liste. Terje Aven ved Universitetet i Stavanger og Elisabete Weiderpass ligger på topp på lista av de 100 forskerne i landet som har flest tellende publikasjonspoeng, sammen med Hamid Reza Karimi ved Universitetet i Agder, viser ny rangering utarbeidet ved HiOA. NTNU har flest navn på lista. 
Ranking. Universitetet i Bergen klatrar 13 plassar i QS-rangeringa over verdas beste universitet, medan Universitetet i Oslo rasar ned 29 plassar frå i fjor. 
Meninger · Lærerutdanning. På vegne av Nasjonalt råd for lærerutdanning er Innlandet-dekan Morten Ørbeck kritisk til økt bruk av søknads- og konkurransebaserte tildelingsmodeller. 
100 dager. — Jeg er forberedt på å bli upopulær hvis det er nødvendig, sier John-Arne Røttingen. Etter 100 dager på toppen i Forskningsrådet har han allerede satt i verk en virksomhetgjennomgang.  
Nedgang. Stadig flere revisorstudenter sliter med eksamen i årsregnskap, og blir dermed ikke godkjente revisorer. I år klarte bare 38 prosent på økonomistudiet å bestå karakterkravet C.  
Valg. Rekordmange studenter har registrert seg foran parlamentsvalget i Storbritannia torsdag. Drøyt halvparten av dem sier de vil stemme på Jeremy Corbyn og Labour som har lovet å kutte studieavgiften og gjøre høyere utdanning gratis.  
Budsjettforlik. Regjeringen sa det kom 500 nye ikt-studieplasser, men det var egentlig bare penger til ca 140. NOKUT mistet 10 millioner kroner. Budsjettforliket fra desember 2016 har en bitter ettersmak for enkelte institusjoner i sektoren. 
Universitet. En dansk og en svensk professor skal lede arbeidet med å finne ut om Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus har høy nok kvalitet til å kunne bli universiteter.  
Overgrep. Den siste uken har det vært store studentopptøyer i Lusaka, Zambia. 150 studenter skal være såret, og studentorganisasjonens aktivitet har blitt forbudt. Studentene gir seg imidlertid ikke. 
Struktur. Med strukturreformen endrer regjeringen universitets- og høgskolesektoren og samler ressursene på færre institusjoner. Vil fusjonene bidra til bedre kvalitet? Hvilke nye utfordringer skaper reformen, spurte NIFU og fikk helt ulike svar fra sitt panel. 
Tilsyn. Sju vitenskapelige høgskoler er først ute i en ny type tilsyn, der det skal sjekkes om de jobber godt nok med kvalitet. 
Opptak. Helsefagarbeidere uten formell studiekompetanse har fått en ny utdanningsvei mot å bli sykepleiere. 
Riksrevisjonen. Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler, slår Riksrevisjonen fast. 
Kvalitet. Tirsdag overleverer saksordfører Marianne Aasen (Ap) utdanningskomiteens innstilling til kvalitetsmeldingen til Stortinget. Det følger også med egne innspill og merknader fra Arbeiderpartiet. 
Fusjoner. Foreløpig har ikke fusjonene mellom universiteter og høgskoler ført til at en eneste campus er blitt nedlagt, påpeker statssekretær Bjørn Haugstad. På Nesna er de ikke så sikre. 
Forskning. Forskningsrådet har gått gjennom listen over 200 høyt siterte forskere og funnet ut at de aller fleste av dem har fått forskningsmidler via dem. 

Sider