Samfunn

Mattekrav. Regjeringen vil kreve minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på utdanningene i sykepleie. Kravet støttes på landets største sykepleieutdanning. 
8.mars. Likestillingsombudet stopper likestillingsprosjekt som skulle føre til flere kvinnelige professorer og dosenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der mannsdominansen er stor i faglige toppstillinger. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, mener OECD i en foreløpig rapport. 
Ny rektor. Øystein Thøgersen blir NHHs første ansatte rektor, og med konserndirektør i DNB, Kari Olrud Moen, som første eksterne styreleder.  
Meninger · NSO. Lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Hans Christian Paulsen, vil at mer av organisasjonens aktivitet skal foregå andre steder enn i Oslo. 
Meninger · Kvinnedag. Vi hadde lilla vegger på barneværelset og satt i barnevogn i demonstrasjonstog. Rosa og lysblått hørte ikke til vår verden. I dag er vi mødre. Og barneklærne er igjen rosa og lyseblå. 
Balanse. 4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner. — Det var nok litt tilfeldig, sier rektor Berit Rokne. 
Flytting. Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er skeptisk til opprettelsen av et nytt og stort kunnskapsdirektorat. Men hvis det først kommer ser hun gjerne at det blir plassert i Tromsø.  
Testing. Universitetet i Oslo vil ikke levere nytt anbud på alderstesting for Utlendingsdirektoratet. Etiske hensyn har påvirket beslutningen, sier prorektor Ragnhild Hennum til Universitas. 
Meninger · Tromsø. Stipendiat Bjørn Løtveit mener at det er dumt å eksperimentere med «nye og interessante» løsninger uten å ha utredet konsekvensene på en tilfredsstillende måte. 
Organisering. Halvparten av fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet kan forsvinne hvis universitetsstyret hører på flertallet i en intern arbeidsgruppe som har vurdert ny faglig organisering av universitetet. 
Publisering. — Bomskudd, sier statssekretær Bjørn Haugstad om Granskingsutvalgets systemkritikk av tellekantsystemet. Departementet vil ikke ta intitativ til en etisk gjennomgang.  
Meninger · Forskning. La oss først sjekke alternative fakta, før vi avfeier dem. Tromsø-rektor Anne Husebekks innlegg bekymrer meg, skriver Ole Kristian Losvik, lege og tidligere student ved UiT Norges arktiske universitet. 
Sensur. Omid Mirmotahari har brukt fritiden, omtrent 800 timer av den, på å lage et system for automatisk begrunnelse på eksamen. Faktisk automatisk individuell faglig begrunnelse, óg tilbakemelding. 
Valgkamp. Rundt 15 politikere møttes i dag på skolebenken på Høgskolen i Oslo og Akershus. Mange av dem tror kvalitet i utdanningen blir tema i valgkampen.  
Meninger · Forskning. Rektor ved UiT - Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, oppfordrer til å ikke la «alternative fakta» styre livene våre. 
UiO-valg. Graver eller var det Graven? Svein ett eller annet? Det er sikkert en mann som stiller? Få studenter, og ansatte, vet hvem rektorkandidatene ved Universitetet i Oslo er. 
Varsling. — Alle rådene vi har fått fra Varslingsnemnda når det gjelder varslingssaker i min tid som rektor, er blitt fulgt, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier rektor Curt Rice - og han bekymrer seg ikke for ytringsfriheten ved HiOA. . 
HiOA. Høgskolen i Oslo og Akershus har betalt advokater og psykolog vel 2,7 millioner kroner for håndtering av åtte varslingssaker om kritikkverdige forhold.  
Valg. NSOs lederkandidater møttes til holmgang i Trondheim mandag kveld. Det var debatt mellom Mats Beldo (UiT), Pål Adrian Ryen (NMBU) og Hans Christian Paulsen (UiO). 

Sider