Samfunn

Struktur. Ansatte i Alta er bekymret for at Finnmark skal miste sitt eget fakultet når UiT Norges arktiske universitet omorganiseres. Rektor Anne Husebekk sier at det er altfor tidlig å trekke en slik konklusjon. 
Karakterer. De siste årene er det gradvis færre masterstudenter som får toppkarakterer, men fortsatt er det for mange, mener Kunnskapsdepartementet. De forventer også færre A-er på bachelornivå. 
Matematikk. Bergens forskningsstiftelse ser for første gang utenfor Vestlandet og annonserer opptil 56 millioner i en utlysning for matematikk som retter seg mot de tre universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim. 
Godt nyttår. Her er studentlederes nyttårsønsker. De gleder seg til mer studentinvolvering, kvalitetsmelding, automatisk begrunnelse på (digital) eksamen og et «annus mirabilis». 
Internasjonalisering. I 2014 understreket regjeringen viktigheten av mer akademisk samarbeid med Brasil, India, Russland, Kina og Sør-Afrika. I 2016 har Norge hatt det laveste antall studenter fra disse landene siden regjeringsskiftet 2013. 
Struktur. 1.januar 2017 er Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet en realitet. Dermed har 19 universiteter og høgskoler blitt til sju - på under to år. I loopen ligger det også planer om at fire høgskoler skal bli universitet. 
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Godt nyttår. Her er universitets- og høgskoletoppenes ønsker for 2017: om samskaping og samarbeid, en bedre verden, mer kunnskap, kvalitet og ønske om at 2017 blir året hele Norge vet hva humaniora er.  
Tøft. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde medgir at struktursaken har gitt ham et tøft år på jobben. 
Kompetanse. Fleire i styret ved Høgskulen på Vestlandet er opptekne av å ikkje utelukka søkarar utan doktorgrad til leiarstillingar. 
Kvalitet. Torbjørn Røe Isaksen vil nå la det være opp til utdanningsinstitusjoner selv å bestemme hvor gode karakterer studentene må ha for å få studieplass. Slik kan det bli flere prestisjefylte utdanninger, mener han. 
Ny rektor. Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer har bestemt seg for å søke rektorjobben ved den nye Høgskolen i Innlandet. Hedmarkrektor Anna Linnea Ottosen er i tenkeboksen.  
Kvalitet. Universitetet i Bergen er først ute med å belønne gode undervisere, men bare de som er professorer eller førsteamanuenser. 
Film. Er begrepet julefilmer utvannet spør Khronos filmanmelder, Jan Storø, i det han presenterer årets filmer og settingen rundt disse. 
Intervju. Kvalitetsmeldingen om høyere utdanning er bare en juleferie og litt til, unna. I midten av januar kommer den. Og statssekretær Bjørn Haugstad lover at det ikke blir noen store overraskelser. 
Internationalization. Samantha Frace, American, and Jonathan van Haaster, Dutch, met when they were both exchange students in Norway in 2014. Since then they have become a couple, and now they are back in Oslo. 
Ny rektor. Det er to kandidater igjen i finalerunden for å bli ny rektor ved Göteborgs universitet. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo er en av dem.  
Eksamen. Etter at lærerutdanningen på Universitetet i Oslo nå har innført automatisk begrunnelse på eksamen på fast basis, vil Studentparlamentet få i gang en fakultetspilot neste høst. 
Meninger · Fusjon. Styret for Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde vil se på mulighetene for tett strategisk samarbeid, eller fusjon, med NTNU
Meninger · Ekspertise. UiB-professor Frank Aarebrot snakket seg til overskrift i Telenor-dramaet: «— Brekke hadde vært sparket av Røkke». Hva vet egentlig Aarebrot om styring og ledelse av aksjeselskaper, spør Audun Farbrot ved Handelshøyskolen BI

Sider