Samfunn

Studieavgift. Høyre vil innføre moderate skolepenger for internasjonale studenter, og understreker samtidig at gratisprinsippet er viktig for partiet. — Det er det åpenbart ikke, sier HiOA-rektor Curt Rice. 
Kåring. Norsk Bibliotekforening har kåret Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo til Årets bibliotek.  
Meninger · Kvalitet. Vi kan ikke ha et system hvor studentene tjener på at medstudentene gjør det dårlig, skriver Pål Adrian Ryen og Amund Thomassen i Norsk studentorganisasjon i svar til Curt Rice og Bjørn Haugstad. 
Fusjon. Studentdemokratiet ved den nye Høgskolen i Innlandet har delt ledelse, enn så lenge. 
Kvalitet. Bildet av akademikerne som skyr undervisning og løper tilbake til forskningen sin så fort hun eller han kan, er en gang for alle knust av ny NOKUT-rapport. 
NSO. Ane Larsen Mjøen er 10.kandidat til seks plasser i arbeidsutvalget til NSO. Hans Christian Paulsen har meldt seg som tredje mannlige lederkandidat. 
Opning. Erna Solberg delte ut 39 millionar kroner under opninga til den hardbalne Høgskulen på Vestlandet. 
Meninger · Kvalitet. Statssekretær Bjørn Haugstad finner det forfriskende å være rykende uenig med HiOA-rektor Curt Rice, og mener i tillegg Rice har misforstått. 
Kvalitet. Lærerne i høyere utdanning er godt fornøyde med sin egen innsats, men synes at studentene legger for liten og ujevn arbeidsinnsats inn i studiene, går det fram av en undersøkelse som NOKUT legger fram i dag. 
Meninger · Fusjon. Prorektor ved HiOA, Morten Irgens, mener det er valgt en litt snirklete, indirekte og underlig vei for å bli kvitt todelingen i universitets- og høgskolesektoren. Men han ser mål.  
Fusjon. Både på NTNU og på Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde studentene potensielt avgjørende roller i spørsmålet om fusjon eller ikke. Studentene taklet presset på ulikt vis, noen til og med med ekstern coach som toppidrettsutøvere bruker.  
Meninger · Karakterer. Hva hjelper det å være streng i form av å gi studentene dårlige karakterer, spør Anton Havnes ved HiOA/Universitetet i Oxford. 
Kvalitet. Isaksen vil opprette et vitenskapelig råd for regjeringen for å sikre at det offentlige er gode nok til å basere politiske beslutninger på den siste og beste forskningen. 
Barnevern. Barnevernsstudenter tror ikke en mastergrad vil gjøre dem til bedre barnevernspedagoger, men de foreslår heller å innføre aldersgrense og opptakskrav. 
Meninger · Utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken, skriver administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. 
Meninger · Kvalitet. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, påpeker selvmotsigelser i norsk karakterfastsetting og ser på sammenhengen mellom utviklingen i karakterer og kvalitet. 
Høyere utdanning. En ny lov i Danmark gjør at studenter ikke får finansiert mer enn én bachelorgrad og én mastergrad. I Norge møter lovendringen skepsis. 
Meninger · Utdanning. Professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet, Einar-Arne Drivenes, finner det ufattelig at et tilfeldig antall studenter skal være et kriterium på studiekvalitet. 
Kvalitet. Fagforbundet Akademikerne er bekymret for kvaliteten på det stadig økende antallet masterutdanninger i Norge og vil ha mange av dem nedlagt. 
Utdanning. Kristin Skogen Lund og NHO har klart å terge på seg så godt som en samlet universitets- og høgskolesektor før dagens årskonferanse.  

Sider