Samfunn

Meninger · Rasisme. Et samfunn hvor en student ikke får leie en leilighet på grunn av hudfarge og religion er et samfunn jeg skammer meg over, skriver Anne Marie Lund, leder av Velferdstinget i Stavanger. 
Karriere. Fire av årets avgangsstudenter ved bachelor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo har kommet seg gjennom et trangt nåløye og er tatt opp i ungdomskompaniet til Nasjonalballetten. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Arendalsuka. NTNU har forskjøvet studiestart en dag i år for at rektor Gunnar Bovim og hans følge skal få med seg mest mulig av programmet på Arendalsuka. 
Meninger · Trakassering. Tiden hvor man kunne hetse andre konsekvensløst er over, skriver universitetslektor Ronny Kjelsberg ved NTNU. Teknologien gjør at få med dårlig oppførsel møter veldig harde sosiale sanksjoner, mens de aller fleste ikke møter noen i det hele tatt. 
Tro og viten. Hun er den forskeren ved Høgskolen i Oslo og Akershus som står oppført med flest publiseringer. Katarina Pajchel er nonne med doktograd i fysikk og har forsket ved CERN. Nå trives hun utmerket med å undervise lærerstudenter. 
#studentleder. Studentleder i Stavanger, Jørgen Sjøberg, vil gjøre Universitetet i Stavanger til en foregangsinstitusjon på læringsmiljøvern for studenter. 
Ledelse. — Jeg nekter å gå med på at fremragende forskning skal være en maskulin øvelse, sier statssekretær Bjørn Haugstad. Elizabeth Lanza er én av tre kvinnelige fremragende senterledere og etterlyser en større bevissthet rundt kvinner og ledelse. 
Meninger · Lærerutdanning. Mener kunnskapsministeren virkelig at dagens lærere er for dårlige, spør Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i Sosialistisk Venstreparti.  
Meninger · Fravær. At skolen skal formidle en klar forventning om at elevene møter opp til timene når de kan, støttes faktisk både av sunn fornuft og læringsteorier, skriver dosent Bjørn Smestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
#studentleder. Studentleder ved Nord universitet, Kevin Holmli, viser til avstander når han mener at man like gjerne kunne fusjonert alle institusjoner mellom Oslo og Trondheim, framfor å skape ett universitet i nord. 
Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse. 
Bolig. Arbeiderpartiet vil gi studenter tilbud om billige boliger på sykehjem. — Alt som gir studentene tak over hodet når de starter på studiene er positivt, sier studentleder Mats Beldo. 
Meninger · Kvalitet. Norsk studentorganisasjon svarer Senterpartiet og utfordrer resten av partiene til å si hva de mener om studiekvalitet. 
Meninger · Poeng. Alderspoeng gir et perverst insentiv til å utsette studiene, uten at man nødvendigvis er mer kvalifisert, skriver Civitas Mats Kirkebirkeland. 
Internasjonalisering. Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, vil ha mer internasjonalisering, men ønsker seg bedre balanse mellom inn- og utreisende forskere. 
Meninger · Internasjonalisering. Å diskutere andelen norske og utenlandske forskere ved norske universiteter betyr ikke at man ikke mener internasjonalisering er viktig, skriver Anne Tingelstad Wøien. 
#studentleder. Studenteleder ved NTNU, Marte Øien, vil ha automatisk begrunnelse på eksamen, er lei av å få foreleserne på nakken på grunn av det, og gleder seg til studentombud kommer i oktober. 
Meninger · Internasjonalisering. Om vi stenger norsk forskning inne i Norge, og utenlandske hoder ute, blir vi ikke bedre enn totalitære regimer vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss selv med, skriver leder av Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo. 
#studentleder. Studentleder Mikalsen på Universitetet i Bergen tar gjerne proffbokser Cecilia Brækhus som neste kunnskapsminister. Han mener ingen av partiene er gode nok på høyere utdanning, men han liker utviklingen.  

Sider