Samfunn

Kina. Etter nesten sju års isfront, har flere norske utdanningsinstitusjoner inngått nye samarbeidsavtaler med Kina. Professor tror Norge-Kina-forholdet vil stabilisere seg.  
Ny bok. De har flyktet fra land i krig og undertrykkelse gjennom «ingenmannsland» på leting etter trygghet. For mange av dem har mobiltelefonen vært en nær følgesvenn, skriver Elisabeth Eide i ny bok. 
Humaniora. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen lover en stor bukett tiltak for å styrke humaniora, men hadde ikke med seg noen trillebår med penger til presentasjonen av tiltakene i humaniora-meldingen. 
Humaniora. Norge bør satse på et humanistisk CERN, mener Akademiet for yngre forskere. I dag presenterer kunnskapsministeren de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen om humaniora. 
Innlandet. Professor og styremedlem ved Høgskolen i Innlandet, Bent Sofus Tranøy, reagerer på at høgskolen nå informerer om «full tillit» til prosessen med å ansette rektor. — Det stemmer rett og slett ikke, sier han. 
Abelprisen. Den franske matematikkprofessoren Yves Meyer får Abelprisen for sin nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets. 
USA. Utdanning og forskning i USA får hard medfart i det første budsjettforslaget til president Donald Trump, blant annet vil han kutte drastisk i bevilgningen til humanistiske fag. 
Høring. Mange er negative til innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet, men flere er også positive, viser høringsuttalelser. Uenigheten går på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i universitets- og høgskolesektoren. 
#lmnso. Sju av de åtte som ikke ble innstilt av valgkomiteen gir seg ikke, og fortsetter kampen om vervene i ledelsen til Norsk studentorganisasjon. 
Innlandet. «Bråket» rundt tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet er et sololøp fra enkeltpersoner, mener tillitsvalgt i NTL ved tidligere Høgskolen i Lillehammer, Gro Vasbotten.  
#lmnso. Hans Christian Paulsen fra Universitetet i Oslo er innstilt som leder av Norsk studentorganisasjon. Valgkomiteen har også innstilt fem andre kandidater til arbeidsutvalget i organisasjonen. Se innstillingen her. 
Doktorgrad. Doktorgradsritualene har sin opprinnelse fra 1800-tallet, med både kapper og storslåtte disputasmiddager. Men de høytidelige ritualene er ikke en selvfølge for Ingrid M. Tolstad og andre ferske doktorer.  
Meninger · Skolepenger. Tina Alvær glemmer at internasjonale studenter er en ressurs, skriver Karen Ane F. Skjennum i dette innlegget i debatten om skolepenger for internasjonale studenter. 
Meninger · Skolepenger. Kampen mot skolepenger er en kamp som ikke vinnes i år eller neste år. Det er en langsiktig kamp, mener lederkandidat i NSO, Hans Christian Paulsen. 
Bråk. Styret ved Høgskolen i Innlandet vil ansette rektor i styremøtet 24.mars til tross for protester. Tillitsvalgt ved tidligere Høgskolen i Hedmark mener prosessen må stoppes.  
NTNU. Rektor Gunnar Bovim forrykker kjønnsbalansen i sin nye ledergruppe. Fra høsten er de 10-7 i mannlig favør. Han føler seg likevel trygg på at samtlige av lederne har likestillingskompetanse. 
Meninger · Universitet. Det er slike tatt-for-gittheter, som alle er enige i, som har preget de ovenfra- og utenfrastyrte strukturendringene som er i ferd med å omforme hele utdanningssektoren, mener Sigurd Haga i dette innlegget. 
Meninger · Skolepenger. Tina Alvær mener at det er viktig å huske på at når man går inn for å innføre skolepenger for internasjonale studenter, er det for å kunne prioritere andre ting studentene har behov for. 
Organisering. De minste fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet ønsker ikke å legge ned fakulteter, mens de største går inn for å en tilnærmet halvering av antall fakulteter, går det fram av høring om ny faglig organisering. 
Valgkamp. Sjekk ut opptak av onsdagens utspørring av NSOs 11 kandidater til arbeidsutvalget. Om politiske prioriteringer, klemming eller ikke klemming og andre suksesshistorier. Kandidatene avslører også hva slags type NSO-leder de ønsker seg.  

Sider