Samfunn

Studiebarometeret. Studentene tror ikke at digitalisering kan øke kvaliteten på utdanningen, ifølge årets studiebarometer. NTNU-professor Arne Krokan tror at studentene ikke vet hva de snakker om. NSO-leder er langt på vei enig med Krokan. 
Programforslag. Arbeiderpartiet vil vurdere å åpne for at Lånekassen kan finansierer utdanning også om studentene studerer under 50 prosent. Flere læresteder må også opprette studietilbud på kveldstid og i helgene, mener partiet.  
Strategi. I fire fiktive intervjuer forteller rektor Curt Rice hva slags universitet Høgskolen i Oslo og Akershus kan ha blitt i en tenkt framtid - 2024.  
Meninger · Formidling. En overskrift skal ikke bare fortelle hva artikkelen handler om. Den må også vekke interesse og nysgjerrighet hos leserne. Men, en halsløs jakt på lesere kan gi overskrifter som irriterer, skriver Audun Farbrot. 
Forskning. Norges idrettshøgskole er kåret til verdens fjerde beste idrettsuniversitet. Rektor Kari Bø sier det gjør henne stolt, og at det ikke er negativt å være utenfor pallen, for en gangs skyld.  
Meninger · Samfunn. Det er dyrt å investere i kunnskapssamfunnet, men det er dyrere å la være, skriver Norunn Tveiten Benestad og Kristin Vinje, stortingsrepresentanter for Høyre, i et tidlig utspill til valgkampen. 
Meninger · Inkludering. Mistillitsforslaget som gikk gjennom torsdag kan ikke få stå som et eksempel til etterfølgelse. Vi kan ikke bli en bevegelse som stenger ute de som er annerledes, skriver Simen Eriksen. 
Likestilling. Universiteta i Bergen og Oslo får ikkje lov av Kunnskapsdepartementet til å kvotere inn gutar: Likestillingslova opnar ikkje for å særbehandle menn på same måte som kvinner. 
Kvalitet. 34 av 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får kritikk fra NOKUT og må rette opp mangler innen 1. oktober. 
Rektorbråk. Den svenske kunnskapsministeren, Helene Hellmark Knutsson, vil verken blande seg inn i eller kommentere rektorrekrutteringen ved svenske universiteter før saken eventuelt havner på statsrådens bord. 
Meninger · Samskipnad. Bruk av forkortelsen SiB er ikke inkluderende for studentene på Høgskulen på Vestlandet, skriver Knut Almås Anfinset i dette innlegget. 
Universitet. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus påberoper seg å være på nivå med NTNU og Universitetet i Oslo og dermed være kvalifisert som Norges neste universitet. 
Rektorbråk. Ansatte ved Göteborgs universitet er rasende på både rektor på Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, og Karolinska Institutet. Nå ber de regjeringen om å gripe inn i «skandalen». 
Meninger · Sensur. Jurist og tidligere studentpolitiker Sindre Dueland svarer NTNUs Arve Hjelseth om blind klagesensur. 
Global. The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) is concerned by the consequences of US president Trump’s suspension of immigration from seven Muslim-majority countries. 
Meninger · Merittering. Masterstudent Ragnhild Gya ved Universitetet i Bergen slår et slag for merittering av gode undervisere. 
Varsling. Dårlige varslingsregler, eller dårlig håndtering av dem, undergraver og hemmer ytringsfriheten, mener advokat Vidar Strømme. Fafo-rapport viser at ytringsklimaet er blitt dårligere. 
Utdanning. Universitetet i Bergen (UiB) dropper Utdanningsmessen fordi deres studenter leser om studietilbudene på nettet. Arrangøren har meldt dem og NHH til Konkurransetilsynet. 
Val. Blant bergensstudentane er valdeltakinga halvert frå tidlegare år. Dei har likevel høgare deltaking enn dei andre nærregionane i Høgskulen på Vestlandet. Sjå kven som er valt inn i Studenttinget her. 
Varsling. Landets institusjoner for høyere utdanning har sprikende praksis for varsling av kritikkverdige forhold, og mangler oversikt over antall saker. Rapportert antall varierer fra 0-8 varslingssaker fra ansatte de siste fem årene.  

Sider