Samfunn

EU. Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning, sier at EU-forskningen er obs på samfunnsvitenskapens og humanioras rolle i den tverrfaglige forskningen, og er ellers helt på nett med norske rektorer. 
Meninger · Yrkesfag. Det er ingen grunn til å avblåse krisen. Søkningen til yrkesfag er fortsatt altfor lav, mener Sidsel Øiestad Grande, leder for Institutt for yrkesfaglærerutdanning og prorektor Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Meninger · EU. Tilliten til forskningen – og rammeprogrammets legitimitet – avhenger av transparens og åpen tilgang til forskning og innovasjon, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen om EUs neste rammeprogram for forskning. 
Elections. Helge Schwitters from the University of Oslo is the only candidate for the presidency of the European Students’ Union, to be representing roughly 15 million students. 
Ny avtale. Danmarks regjering har inngått avtale om større autonomi og mindre detaljstyring av dansk akademia. Mens Norge innfører utviklingsavtaler mellom universiteter og myndigheter, avslutter danskene sin ordning. 
Meninger · Akademisk frihet. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen reagerer sterkt på statssekretær Bjørnar Laabaks uttalelser om UiO-stipendiat Aksel Braanen Sterri. Utidig og over streken, skriver rektoren i sin blogg.  
Academic freedom. European universities’ leadership labeled new legislation on international universities «an attack on academic freedom». The Hungarian Ambassador to Norway, disagrees and calls it untrue and politically motivated. 
Vitenskap. NTNU-rektor Gunnar Bovim har vært skeptisk til deltakelse i March for Science, men nå har han snudd og skal også holde appell under arrangementet i Trondheim 22. april. I nær 500 byer i verden skal det marsjeres under mottoet Science, no silence.  
Meninger · Humaniora. Vi trenger lektorene i skolen mer enn noen gang. I humaniorameldingen slår vi et slag for lektorenes tilbakekomst, skriver Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Akademia. Hva er farligst for den faglige friheten til høyere utdanningsinstitusjoner: Statlig innblanding, ekstern finansiering, eller autonomi i seg selv? 
Meninger · Merittering. Prodekan Solveig Kristensen og dekan Morten Dæhlen på Universitetet i Oslo er skeptiske til de punktene i Kvalitetsmeldingen som ønsker premiering og merittering av enkeltpersoner for å oppnå bedre undervisning. 
Oppnevninger. Flere kjente navn fra norsk akademia er oppnevnt til styrene ved svenske universiteter og høgskoler. Gudmund Hernes blir styreleder ved Uppsala Universitet, mens prorektor i Agder, Astrid Birgitte Eggen, skal til Högskolan Väst. 
Meninger · Nesna. Studentorganisasjonen i Nesna har skrevet et åpent brev til blant annet kunnskapsministeren om at man må bevare studiested Nesna ved Nord universitet.  
Academia. The European University Association is arranging its annual conference. Rector Dag Rune Olsen is the host, and he is looking forward to discussing solutions to threats to the role of facts and knowledge in society. 
Internasjonalisering. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og Aps Marianne Aasen er på kollisjonskurs om norsk utdanningssamarbeid, blant annet med Kina.  
Norsk. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus får kjeft etter utspillet om å bannlyse forskningsartikler på norsk, til fordel for engelsk. 
Meninger · Skikkethet. Norsk studentorganisasjon svarer på påstandene om at de er en trussel mot studentenes rettssikkerhet når det kommer til skikkethetssaker.  
Meninger · Academic freedom. On behalf of the Guild of European Research-Intensive Universities, the chair, Ole-Petter Ottersen has written this open letter to the minister of human capacities in Hungary, expressing great concern about academic freedom. 
Langtidsplan. Direktør Kyrre Lekve i Simula ønsker seg fire-fem nye nasjonale forskningslaboratorier, og han tror at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er på glid. 
Meninger · Sensur. Unio-studentene stiller spørsmål ved hvem det er som skal ta regningen for bedre systemer for eksamenssensur ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 

Sider