Samfunn

Bygg. De fusjonerte høgskolene på Vestlandet har byggeplaner for over én milliard kroner. Nå venter en vanskelig diskusjon om Bergen, Sogn og Fjordane eller Stord/Haugesund skal prioriteres i en tøff, statlig byggekø.  
Uredelighet. Av 86 saker vurdert av nasjonalt granskingsutvalg for forskningsetikk fra 2008 og fram til i dag har ingen av sakene endt med kjennelsen «vitenskapelig uredelig». Det er ikke sikkert at alle potensielt uredelige saker kommer fram, eller man tør å varsle, mener Torkild Vinther i Granskingsutvalget.  
Struktur. Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, reagerer sterkt på at direktøren og en professor ved høgskolen har hatt møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim om fusjon, uten å involvere Gammelsæter. 
Innspel. Rektor Curt Rice og Høgskolen i Oslo og Akershus ber regjeringa starte ei senterordning for for offentleg sektor etter modell frå Senter for framifrå utdanning og - innovasjon.  
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
1.mai. Samtidig som forskjellene blant folk øker, mener instituttdirektør ved NOVA, Bjørn Hvinden, at vi blir mindre solidariske. Nå foreslår han en arbeidsgiverdugnad for å integrere flere i arbeidslivet.  
Meninger · Innlandet. Konstituert rektor, Anna Linnea Ottosen, og påtroppende rektor, Kathrine Skretting, ved Høgskolen i Innlandet er i rute for å sende universitetssøknad i 2018. 
Ny jobb. UiO-rektor Ole Petter Ottersen, er positivt overrasket over måten de rekrutterer rektorer på i Sverige, men sverger fortsatt til valgt rektor. En ordning med vitenskapsombud vil han ta han med seg til sin nye jobb på Karolinska Institutet, selv om ingen søkte en slik stilling ved UiO. 
Rektor. Den svenske regjeringen har torsdag 27. april utnevnt Ole Petter Ottersen til ny rektor for Karolinska Institutet. 
Øvelse. Skyting på campus, eksplosjoner og gisseltaking. Terrorøvelsen ved Nord universitet onsdag var skremmende realistisk. — Jeg blir faktisk redd. Fordi det faktisk kan skje. Og det skjer, sier student Inga Eide. 
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Beredskap. Øvelse Nord 2017 er en fullskala kriseøvelse og skal være mest mulig realistisk. Flere tusener skal samhandle etter en uventet «hendelse» ved Nord universitet, Bodø.  
Organisering. Tirsdag 25. april skal styret på Høgskolen i Innlandet vedta ny faglig organisering. På høgskolen er få fornøyd med forslagene for eget fagområde, institutt eller avdeling.  
Målform. Språkrådet slit med å få universitet og høgskular til å rapportere målbruken sin. Av dei som har rapportert for 2016 har ingen så langt klart å oppfylle mållova. Mens nokon brukar for lite bokmål, har dei fleste altfor lite nynorsk.  
March for Science. I over 400 byer rundt i hele verden marsjerte mange tusener lørdag 22. april for vitenskapen. 
Mobbing. Ni prosent av studentene ved universiteter og høgskoler blir mobbet, og det er langt flere enn de som sier de blir mobbet i grunnskolen, viser ny forskningsrapport fra Universitetet i Agder. — Svært alvorlig, sier studentleder Marianne Andenæs. 
Rektorat. Det blir rein kvinneleiing i rektoratet på Høgskulen på Vestlandet etter at styret tilsette tre kvinnelege prorektorar torsdag. 
Meninger · Internasjonalisering. Ap har over tid jobbet for mer og bedre internasjonalisering i høyere utdanning, skriver stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap). 
EU. Robert-Jan Smits, EUs generaldirektør for forskning, sier at EU-forskningen er obs på samfunnsvitenskapens og humanioras rolle i den tverrfaglige forskningen, og er ellers helt på nett med norske rektorer. 
Meninger · Yrkesfag. Det er ingen grunn til å avblåse krisen. Søkningen til yrkesfag er fortsatt altfor lav, mener Sidsel Øiestad Grande, leder for Institutt for yrkesfaglærerutdanning og prorektor Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Sider