Samfunn

Meninger · Struktur. Strukturreformen er viktig og nødvendig. Men når debatten omkring den har vært så dempet og protestene så få, mistenker jeg at grunnen er at mange ikke helt har forstått hva den faktisk vil føre til, skriver professor Einar Lie.  
Meninger · Valg 2017. «Det er min fordømte plikt å være studentenes ombud», sa Trine Skei Grande, som ikke ønsker seg flere studentombud. Studentombudene på Vestlandet ber venstrelederen om å holde seg til politikken.  
Meninger · Valg 2017. Hvilke behov har Norge for kunnskapsutvikling og innovasjon? Forskning og utdanning bør bli et viktig tema i valgkampen, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. 
Utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kjøpe 80 prosent av Studiesenteret.no for å kunne levere utdanning til hele landet, på steder der det ikke finnes noe campus-tilbud. 
Nedgang. Mens det totale antallet studenter øker, går andelen som tar studier i utlandet ned. Nesten 1000 færre studerer til en grad i utlandet i 2016 enn året før. Størst nedgang er det i antall studenter som reiser til Australia, Storbritannia - og noe overraskende - Danmark, viser en fersk oversikt. 
Valg 2017. Trine Skei Grande roser kvinnene som i sommer orket å forsøke å få sextrakasserende troll ut i lyset. Men venstrelederen vil ikke ha flere studentombud. Hun mener ombud er for politikere som løper fra ansvaret sitt.  
Meninger · Sensur. Fastsetting av karakter mellom intern og ekstern sensor blir både enklere, raskere og bedre når begge sensorer kan rette besvarelsene på basis av en god sensorveiledning, skriver førstelektor Theo Schewe. 
Forskning. Forskningsrådet vil oppmuntre unge til å velge forskerkarrieren og har opprettet tre priser for fremragende forskere under 38 år. 
Universitet. Høgskolen i Sørøst-Norge har kommet et skritt nærmere å bli universitet. Komitéen som skal vurdere om høgskolen er god nok til å bli universitet er på besøk torsdag og fredag. 
Rettssak. Tidligere studenter krever å få tilbake 31 millioner kroner i skolepenger fra den private høgskolen Westerdals. Torsdag 24. august møtes partene i Oslo tingrett.  
Uredelighet. Høgskolen i Østfold har satt ned en kommisjon som skal granske mulig forskningsjuks knyttet til et forskningsprosjekt der råmateriale har forsvunnet. 
Valg 2017. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen reagerer sterkt på at lederen for Senterpartiet kaller masterutdanning for lærere for akademisk jåleri. — Det er gammeldags og reaksjonær tankegang fra Slagsvold Vedum, sier han.  
Valg 2017. Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) synes det ligger lite akademisk refleksjon bak den store strukturreformen i høyere utdanning. Og krav om master for å jobbe i barneskolen? Det er jåleri, mener han. 
Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Velferdsbarometer. Folks oppfatninger om hvordan det står til i velferdsstaten stemmer bra med forskningen, viser Velferdsbarometeret. 
Arendalsuka. IBM-direktør Nina Wilhelmsen vil at en læringsjournal skal følge deg fra barnehagen og helt til endt høyere utdanning. 
Innovasjon. — Jeg har en god nyhet å komme med: Vi trenger ikke flere virkemidler for å få til innovasjon. Men vi må få mye mer ut av de virkemidlene vi allerede har, sa direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth i debatt om innovasjon.  
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 
Arendal. Arendalsveka har blitt ein effektiv stad å møte den norske makteliten, meiner universiteta. 
Universitet. Professor Steinar Stjernø er bekymret for om universitetssøknadene fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge får likeverdig vurdering. Søknadene er for tiden til behandling i hver sin sakkyndige komité. 

Sider