Samfunn

Meninger · Kutt. Statssekretær Bjørn Haugstad svarer på Marianne Aasens (Ap) kritikk av kuttene i Forskningsrådet. 
Meninger · Care. We have seen research and the scientific approach declared unwanted by senior politicians. So what do we do now, asks Vice-Rector at HiOA, Morten Irgens. 
Dødsfall. Professor og «edutainer» Hans Rosling er død, 68 år gammel.  
Ekspertkutt. Dersom statsråden har tenkt å følge rådene fra ekspertgruppen om kutt og omlegginger i Forskningsrådet, må han legge fram saken for Stortinget først, mener Marianne Aaasen (Ap).  
Meninger · Undervisning. Faktum tilsier at powerpoint ikke fører til bedre læringsutbytte, skriver dosent Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold. 
Meninger · Forskning. Vi må altså evne å for en fremtid vi har lite kjennskap til, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen. 
Meninger · Lærermaster. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen langer ut mot Trond Giske og Arbeiderpartiets tvetydige standpunkt om mastergrad til lærerestudentene. 
Forskningsrådet. En ekspertgruppe, ledet av Siri Hatlen, foreslår omlegging av søknadsstrukturen i Forskningsrådet, og mener et kutt på 80 millioner i administrasjon er forsvarlig. Forskningsrådet er uenig på begge punkter. 
Meninger · Sensur. Her er førsteamanuensis på NTNU, Arve Hjelseths, avsluttende ord i debatten om blind klagesensur. 
Meninger · Rektor. Sittende rektor, Hans Blom, skriver at de med ham som rektor i en periode til ved Høgskolen i Østfold vil merke at de får en rutinert, tydelig og handlekraftig rektor med et stort nettverk som er nødvendig for å oppnå gode resultater for institusjonen. 
Meninger · Rektor. Med meg som rektor vil studenter og ansatte oppleve en nærmere, tydeligere og mer lyttende faglig ledelse ved Høgskolen i Østfold, skriver dekan Harald Holone. 
Rettssak. NTNU mente en psykologistudent ikke var skikket for yrket. Sør-Trøndelag tingrett mente det annerledes. I dag, tirsdag, møtes partene på nytt i Frostating lagmannsrett, etter at NTNU anket saken. 
Sikkerhet. «Høgskolen» som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avdekket forsøk på hacking hos har vært nedlagt i seks år.  
Meninger · Sensur. Når hver tredje besvarelse endres, er det rett og slett for stor variasjon i skjønnet til sensorene. Blindsensur er symptomet, ikke problemet, skriver jurist og tidligere studentpolitiker, Sindre Dueland. 
Studiebarometeret. Studentene tror ikke at digitalisering kan øke kvaliteten på utdanningen, ifølge årets studiebarometer. NTNU-professor Arne Krokan tror at studentene ikke vet hva de snakker om. NSO-leder er langt på vei enig med Krokan. 
Programforslag. Arbeiderpartiet vil vurdere å åpne for at Lånekassen kan finansierer utdanning også om studentene studerer under 50 prosent. Flere læresteder må også opprette studietilbud på kveldstid og i helgene, mener partiet.  
Strategi. I fire fiktive intervjuer forteller rektor Curt Rice hva slags universitet Høgskolen i Oslo og Akershus kan ha blitt i en tenkt framtid - 2024.  
Meninger · Formidling. En overskrift skal ikke bare fortelle hva artikkelen handler om. Den må også vekke interesse og nysgjerrighet hos leserne. Men, en halsløs jakt på lesere kan gi overskrifter som irriterer, skriver Audun Farbrot. 
Forskning. Norges idrettshøgskole er kåret til verdens fjerde beste idrettsuniversitet. Rektor Kari Bø sier det gjør henne stolt, og at det ikke er negativt å være utenfor pallen, for en gangs skyld.  
Meninger · Samfunn. Det er dyrt å investere i kunnskapssamfunnet, men det er dyrere å la være, skriver Norunn Tveiten Benestad og Kristin Vinje, stortingsrepresentanter for Høyre, i et tidlig utspill til valgkampen. 

Sider