Samfunn

Fusjon. I helgen ble Kristine Elsa Krokli valgt til leder for arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet, og er dermed talsperson for høgskolens 16.000 studenter. 
Effektivisering. Administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan kuttes med 22 prosent eller 158 årsverk, viser beregninger som konsulentselskapet Rambøll har gjort for HiOA-ledelsen. 
Doktorgrad. Anslår vi at det koster 3-5 millioner kroner å utdanne en ph.d-kandidat, så blir det fort penger av det, skriverJan H. Rosenvinge og Gunnar Grepperud. De har forslag til tiltak som hindrer frafall og forsinkelser. 
Lærere. Utdanningen av lærere er mye av årsaken til at norsk skole ikke ble så bra som den kunne ha blitt. Og for å løfte skolene er det lærerutdanningen som må løftes, mener Torbjørn Røe Isaksen. 
Rektorvalg. Det europeiske forskningsrådet fyller 10 år. Svein Stølen, rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, og teamet hans skriver om sine fire hovedtiltak for universitetet. 
Eksamen. 13 høgskoler og universiteter nekter studenter individuell klagerett på gruppeeksamen. Departementet har sagt ja til praksisen. Dette er lovbrudd, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
Mistillit. William Sæbø, tidligere fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus, skriver om mistilliten som ble vedtatt mot ham 2. februar. 
Forskningsrådet. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, skriver at gjennomgangen av Forskningsrådet er forbilledlig tydelig på hovedutfordringen: Evnen og viljen til å prioritere kvalitet. 
Universitet. For dårlig kvalitet på de to største utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, lærer- og sykepleieutdanningene, er en hovedutfordring når høgskolen skal bli universitet, mener rektor Curt Rice. 
Lærerutdanningene. Studentene på de største lærerutdanningene er blant landets minst fornøyde lærerstudenter. Små utdanninger har størst tilfredshet. 
Bachelor. Framtiden vil vise hvilke opptaksordninger som fungerer. I år prøver Høgskolen i Oslo og Akershus ut flere nye, og ulike opptakskrav, skriver prorektor Nina Waaler i dette innlegget. 
Val. Dei viktige dekanstillingane ved Universitetet i Bergen er i spel i vår. 
Kutt. Statssekretær Bjørn Haugstad svarer på Marianne Aasens (Ap) kritikk av kuttene i Forskningsrådet. 
Care. We have seen research and the scientific approach declared unwanted by senior politicians. So what do we do now, asks Vice-Rector at HiOA, Morten Irgens. 
Dødsfall. Professor og «edutainer» Hans Rosling er død, 68 år gammel.  
Ekspertkutt. Dersom statsråden har tenkt å følge rådene fra ekspertgruppen om kutt og omlegginger i Forskningsrådet, må han legge fram saken for Stortinget først, mener Marianne Aaasen (Ap).  
Undervisning. Faktum tilsier at powerpoint ikke fører til bedre læringsutbytte, skriver dosent Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold. 
Forskning. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, mener at forskning og utdanning må gå hånd i hånd. 
Lærer. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen langer ut mot Trond Giske og Arbeiderpartiets tvetydige standpunkt om mastergrad til lærerestudentene. 
Forskningsrådet. En ekspertgruppe, ledet av Siri Hatlen, foreslår omlegging av søknadsstrukturen i Forskningsrådet, og mener et kutt på 80 millioner i administrasjon er forsvarlig. Forskningsrådet er uenig på begge punkter. 

Sider