Samfunn

Meninger · Open Access. Forskningsrådet varsler at de vil følge opp kravet om grønn Open Access til forskningsresultater. Vi ønsker at Forskningsrådet tenker bredere enn dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.  
Kina. — Jeg opplever kinesiske kolleger ganske åpne og interessante å diskutere med så lenge man ikke kritiserer regjeringen eller partiet, sier jusprofessor Hans Petter Graver.Flere universiteter samarbeider med Kina om menneskerrettigheter. 
Open Access. Universiteter og høgskoler laster ikke opp nok artikler i åpne arkiver. Nå gir Forskningsrådet alle seks måneders frist til å få orden i sakene.  
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Publisering. Det teologiske menighetsfakultet har størst forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt i hele Norge. Se oversikten over alle institusjonene her.  
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Revidert. Statsråd Isaksen omdisponerer for over 100 mill. i forslag til revidert statsbudsjett. — Uproblematisk, mener generealsekretær Alf Rasmussen, i Universitets- og høgskolerådet. Andre savner flere studieplasser og studentboliger. 
Revidert. Regjeringa foreslår to nye ordningar som skal gjere det attraktivt å bli lærar. Ordninga blir mest attraktiv for dei lengst nord, som kan få kutta studielånet sitt med 45.000 kroner i året. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet i Bodø reagerer. 
Meninger · Publisering. Norge har sluttet seg til EUs mål om at alle vitenskapelige artikler skal være tilgjengelig åpent innen 2020. Skal vi nå det målet, må det skuffes på mer kull, skriver Curt Rice og Lars Egeland ved HiOA. 
Flere eiere. Styret ved HiOA vedtok tirsdag å åpne opp for flere eiere i Khrono. — Dette er en spennende mulighet til å bygge en enda bedre kvalitetsavis for og om høyere utdanning, sier redaktør Tove Lie. Hun håper på mange interesserte.  
Meninger · Struktur. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, skriver professor Peter Arbo, om det nye institusjonslandskapet i universitets- og høgskolesektoren.  
Struktur. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener han er ferdig med strukturreformen. Steinar Stjernø mener Isaksen mangler den siste sluttsteinen: Kvitte seg med de vitenskapelige høgskolene og la alle få kalle seg universitet.  
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Tilstandsrapporten. Andelen kvinnelige professorer viser svak økning til 28 prosent, men Norsk studentorganisasjon trekker fram at tempoet er altfor sakte og at man først i 2039 vil oppnå likestilling på dette nivået også. 
Ytring. Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Aksel Braanen Sterri, setter pris på at Torbjørn Røe Isaksen forsvarer ytringsfriheten hans, men synes ikke statsråden deltar konstruktivt i den substansielle debatten om uttalelsene hans om personer med Downs syndrom. 
Meninger · Lærebøker. Institusjonene må selv bidra ved å la sine beste fagfolk bruke tid på å skrive gode lærebøker, skriver Vidar Røeggen og Terje Lohndal. 
Flytting. Simula, som er i ferd med å starte et nytt forskningssenter sammen med HiOA, må tenke gjennom samarbeidet en gang til dersom ingenørutdanningene flyttes fra Oslo til Lillestrøm, sier ass.dir. Kyrre Lekve. — Utilbørlig press, mener HiOA-professor. 
Elected. Norwegian student Helge Schwitters was elected President for the European Students’ Union this Thursday, at the annual board meeting in Malta. He is the first Norwegian President ever. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 

Sider