Samfunn

Forskning. NTNU er involvert i over halvparten av prosjektene som skal forhandle med Forskningsrådet om kontrakter på én milliard kroner. Sjekk hele lista her.  
Samarbeid i Vest. Assisterande fylkesmann, Gunnar Hæreid, er ikkje imponert over innsatsen Universitetet i Bergen gjer i Sogn og Fjordane, særleg når han samanliknar med Høgskulen på Vestlandet. 
Meninger · Tellekanter. Professor Rolf Reber mener tellekantsystemet er skadelig for vitenskapen i Norge, og skriver det er bra det er lansert rangeringer med de mestpubliserende forskerne, fordi listene synliggør svakhetene i systemet. 
Digitalisering. Ved HiOA klarer ikke lærerutdanningen å bruke opp pengene de allerede har, men nå kan de komme til å få enda mer. Høgskulen på Vestlandet er sånn cirka på budsjett, mens NTNU bruker mer enn budsjettert per første tertial.  
Studie. Nærings- og fiskeridepartementet vil granske universitetenes evne til nyskaping. En studie fra Universitetet i Bergen viser at innovasjonene stupte med 50 prosent etter at «professorprivilegiet» forsvant i en lovendring. 
Sørøst. Forskningsrådet har trukket tilbake bevilgningen til kvinnesatsing i Høgskolen i Sørøst-Norge, etter at likestillingnemnda fant programmet diskriminerende. Nå oppretter høgskolen et nytt program, åpent for både kvinner og menn. 
Meninger · Mangfold. Alvorlig talt, Starmus, nå må dere skjerpe dere, skriver HiOA-rektor og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Curt Rice. Han mener andelen kvinner på scenen på vitenskapsfestivalen i Trondheim var miserabel. 
Humaniora. 26 prosent av forskarane i norsk humaniora har ikkje eitt einaste publiseringspoeng. Sjølv om talet på publikasjonar har auka dei siste åra, meiner dei som har evaluert humanioraforskinga at det må bli publisert meir, særleg ved høgskulane. 
Flere eiere. Representanter fra åtte utdanningsinstitusjoner var torsdag samlet på Høgskolen i Oslo og Akershus for å snakke om eierskap i Khrono. Samtlige var interessert, om enn i varierende grad. 
Struktur. Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.  
Meninger · Fakultetsstrid. Dekanene ved alle de tre juridiske fakultetene i landet, Oslo, Bergen og Tromsø, går i dette innlegget sammen for å slå ring om fakultetet i Tromsø. 
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Molde. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok tidligere i juni at de skal utarbeide en ny plan for prosessen opp mot en mulig fusjon med NTNU
Meninger · Narvik. Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og lokal ledelse, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for at departementet instruerer styret, skriver Rolf Ole Eriksen. Han mener uenigheten om fakultetsstruktur ved Universitetet i Tromsø kan ha skapt uforsonlige fronter.  
Struktur. VID Vitenskapelige Høgskole og Høyskolen Diakonova fusjonerer, ett år etter opprinnelig plan. Den nye private høgskolen vil få 4000 studenter og 400 ansatte. Og går det som rektoren vil, så blir de universitet en dag.  
Tromsø. Varaordfører Geir-Ketil Hansen ser ikke bort fra at Narvik må rykke tilbake til start og ta kontakt med Nord universitet hvis Narvik ikke får beholde fakultetet sitt, slik flertallet i en arbeidsgruppe på UiT har foreslått. 
Omorganisering. Både Forskerforbundet og NOKUT er opptatt av at kvalitetsorganet må få beholde sin uavhengige rolle også etter statsrådens omorganisering. Politikere og fagforening er usikre på om Isaksens nye grep vil gi mindre byråkrati.  
Meninger · Kvalitet. Skal vi forbetre høgare utdanning, må undervisarane lære av kvarandre, meiner Jens Standal Groven i Volda. 
Campus Bergen. Styret ved Høgskulen på Vestlandet vedtok i går å godkjenne leieavtale med Statsbygg verd nesten 43 millioner kroner for å fullende Campus Bergen. Også ny direktør ble ansatt. Se opptak fra styremøtet her. 
Omorganisering. Departementet deler underliggende virksomheter på tre enheter, og flytter 60 arbeidsplasser ut av Oslo til Tromsø, Bergen, Trondheim, Molde, Hamar og Bø i Telemark. 

Sider