Samfunn

Valg 2017. Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) synes det ligger lite akademisk refleksjon bak den store strukturreformen i høyere utdanning. Og krav om master for å jobbe i barneskolen? Det er jåleri, mener han. 
Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Velferdsbarometer. Folks oppfatninger om hvordan det står til i velferdsstaten stemmer bra med forskningen, viser Velferdsbarometeret. 
Arendalsuka. IBM-direktør Nina Wilhelmsen vil at en læringsjournal skal følge deg fra barnehagen og helt til endt høyere utdanning. 
Innovasjon. — Jeg har en god nyhet å komme med: Vi trenger ikke flere virkemidler for å få til innovasjon. Men vi må få mye mer ut av de virkemidlene vi allerede har, sa direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth i debatt om innovasjon.  
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 
Arendal. Arendalsveka har blitt ein effektiv stad å møte den norske makteliten, meiner universiteta. 
Universitet. Professor Steinar Stjernø er bekymret for om universitetssøknadene fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge får likeverdig vurdering. Søknadene er for tiden til behandling i hver sin sakkyndige komité. 
Meninger · Algoritme.  Er det på ikke tide med en mer systematisk innføring i algoritmekunnskap og algoritmisk tenkning i skolen, spør dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen. 
Fusk. Nærmere 500 kinesiske forskere i ny kinesisk forskningsskandale med falske fagfellevurderinger. Kineserne topper verdensstatistikken i fusk. 
Terrorforsking. Eit ekspertutval meiner det trengs meir forsking på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Noreg. Forskingsrådet ønsker å utvida satsinga gjennom eksisterande program.  
#studentleder. UiT-parlamentsleder Ida-Elise Asplund ser ikke noen åpenbare kandidater til neste kunnskapsminister, men tar gjerne Torbjørn Røe Isaksen dersom Solberg-regjeringen får en ny runde. 
Meninger · Risiko. Du kan forutsette at forskeren er kreativ og indre motivert – så lenge det varer, skriver rektoratet ved NMBU
#studentleder. Sommerens debatt om seksuell trakassering satte Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på sporet av at man måtte be om møte med en ikke-eksisterende person dersom man opplevde noe kritikkverdig der. 
Meninger · Studiekvalitet. Hva er viktigst? Å sørge for at det utdannes dyktige sykepleiere og barnehagelærere til alle deler av landet, eller at Norge har verdensledende forskningsmiljøer, spør Anders Tyvand fra Krf i dette innlegget.  
Meninger · Studiekvalitet. SV-leder Audun Lysbakken vil at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud, og han vil bygge minimum 4000 studentboliger i året. 
Ledige stillingar. Universitetetene både i Bergen og i Oslo leiter etter ny kommunikasjonsdirektør. I Oslo har dei leita i eit halvt år snart. 
Beredskap. Mange universiteter og høgskoler har ikke registrert mobilnummer til alle sine ansatte. Leder for Norges største beredskapsøvelse kaller det en vesentlig mangel for beredskapen. 
#studentkravet. Fungerende leder for Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl, mener økt studiestøtte vil gjøre de rikeste studentene rikere. 
Fusjoner?. Forrige uke ble krigsskolene underlagt Forsvarets høgskole, men endelig organisering er ikke avklart. 

Sider