Kvalitet

Bevilgning. NOKUT-ledelsen mener at departementet tegner et misvisende bilde av deres budsjetter og arbeidsmengde. Aps Marianne Aasen reagerer også og departementet vil innkalle til møte. 
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Tilstandsrapporten. Andelen kvinnelige professorer viser svak økning til 28 prosent, men Norsk studentorganisasjon trekker fram at tempoet er altfor sakte og at man først i 2039 vil oppnå likestilling på dette nivået også. 
Meninger · Lærebøker. Institusjonene må selv bidra ved å la sine beste fagfolk bruke tid på å skrive gode lærebøker, skriver Vidar Røeggen og Terje Lohndal. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Språk. Universitetene i Norden bør skaffe seg en språkpolitikk som balanserer bruken av engelsk språk med de lokale nordiske, mener en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd.  
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Meninger · Merittering. Prodekan Solveig Kristensen og dekan Morten Dæhlen på Universitetet i Oslo er skeptiske til de punktene i Kvalitetsmeldingen som ønsker premiering og merittering av enkeltpersoner for å oppnå bedre undervisning. 
Internasjonalisering. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og Aps Marianne Aasen er på kollisjonskurs om norsk utdanningssamarbeid, blant annet med Kina.  
Langtidsplan. Direktør Kyrre Lekve i Simula ønsker seg fire-fem nye nasjonale forskningslaboratorier, og han tror at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er på glid. 
Meninger · Digitalisering. Direktør ved Norgesuniversitetet, Jon Lanestedt, mener at norsk høyere utdanning trenger en helhetlig tilnærming til digitalisering. 
Meninger · Sykepleie. Sykepleierstudentene må være representert, når man nå begynner arbeidet med å endre sykepleierutdanningen, mener studentnestleder i Norsk sykepleierforbund, Joakim Stubberud. 
NOKUT. Fra kl.08.00 onsdag morgen arrangerer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frokostmøte om ulike meritteringsordninger i utdanning.  
Meninger · Kunsthøgskolen. Kunsthøgskolen trenger en uenighetskultur som er anstendig, transparent, profesjonell, kunnskapsbasert, faglig og som driver fagene og kunnskapen framover, mener rektor Jørn Mortensen. 
Meninger · Forfalskning. De som har gjort det til en prestisjesak å undertrykke faglig frihet med sikte på å manipulere vitnemål, vet at de i realiteten er hevet over loven, skriver Einar Belsom ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Humaniora. Norge bør satse på et humanistisk CERN, mener Akademiet for yngre forskere. I dag presenterer kunnskapsministeren de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen om humaniora. 

Sider