Kvalitet

Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. 
Organisering. En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned. 
Rangering. Det er kun to norske på listen over verdens beste masterutdanninger i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole holder 65.plassen, mens BI faller litt nedover. 
Rangering. Universitetet i Oslo er best av de norske, men rykker litt ned på listen over de beste universitetene i verden, viser den nye rangeringen fra Times Higher Education. 
Valg 2017. Regjeringen lover 65 millioner ekstra til yrkesfagene i neste års statsbudsjett, 10 av dem til yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Fusjon. Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon. 
Pris. Norges musikkhøgskole er eneste skandinaviske finalist i en ny, internasjonal konkurranse om fremragende utdanning.  
Kvalitet. Departementet vil vite hvor studiepoengene de ga ekstra penger til ved Høgskulen på Vestlandet er blitt av. 
Meninger · Sensur. Fastsetting av karakter mellom intern og ekstern sensor blir både enklere, raskere og bedre når begge sensorer kan rette besvarelsene på basis av en god sensorveiledning, skriver førstelektor Theo Schewe. 
Forskning. Forskningsrådet vil oppmuntre unge til å velge forskerkarrieren og har opprettet tre priser for fremragende forskere under 38 år. 
Uredelighet. Høgskolen i Østfold har satt ned en kommisjon som skal granske mulig forskningsjuks knyttet til et forskningsprosjekt der råmateriale har forsvunnet. 
Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 
Universitet. Professor Steinar Stjernø er bekymret for om universitetssøknadene fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge får likeverdig vurdering. Søknadene er for tiden til behandling i hver sin sakkyndige komité. 
Meninger · Studiekvalitet. Hva er viktigst? Å sørge for at det utdannes dyktige sykepleiere og barnehagelærere til alle deler av landet, eller at Norge har verdensledende forskningsmiljøer, spør Anders Tyvand fra Krf i dette innlegget.  
Meninger · Studiekvalitet. SV-leder Audun Lysbakken vil at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud, og han vil bygge minimum 4000 studentboliger i året. 
Karriere. Fire av årets avgangsstudenter ved bachelor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo har kommet seg gjennom et trangt nåløye og er tatt opp i ungdomskompaniet til Nasjonalballetten. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Meninger · Kvalitet. Norsk studentorganisasjon svarer Senterpartiet og utfordrer resten av partiene til å si hva de mener om studiekvalitet. 
Tittelbruk. Misbruk av titler, grader og betegnelse på institusjoner kan gi bøter på oppimot 200.000 kroner, går det fram av en ny forskrift som er på høring. 

Sider