Kvalitet

Akkreditering. Etter avslag for andre gang er et nytt masterstudium på Høgskolen i Innlandet utsatt på ubestemt tid, på grunn av «ganske alvorlige innvendinger». 
Kritikk. Vigdis Vandvik, biolog og senterleder for bioCEED, senter for fremragende utdanning, vil at akademikere skal ta kritikk rettet mot undervisning på samme måte som kritikk rettet mot forskning. 
Meninger · Opptaksverktøy. Professor i informatikk, Kai A. Olsen, har holdt på med databehandling siden 1969 og har nå for første gang mistet store datamengder. 
Meninger · Læringsplattform. Professor i informatikk, Kai A. Olsen, anmelder Canvas: Det er fortsatt noen mangler, men Canvas er en positiv overraskelse, skriver han. 
Kvalitet. Til tross for at den kristne, private NLA Høgskolen har fått sterk kritikk for sin humaniora-forskning, satser regjeringen stort på deres nye lærerutdanning i Oslo. 
Struktur. De tre statlige kunsthøgskolene i Oslo har fått frist til 15. oktober med å melde fra om de vil fusjonere til et kunstuniversitet. Ingen av dem ønsker fusjon. 
Kunst. Regjeringen foreslår å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, og ikke på vitenskapelig arbeid. 
Revisjon. Riksrevisjonen mener at alle universiteter og høgskoler bør skaffe seg registre over hva slags verv og ekstrajobber de ansatte har på si, og trekker fram Norges Handelshøyskole som en modell. 
Organisering. En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned. 
Rangering. Det er kun to norske på listen over verdens beste masterutdanninger i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole holder 65.plassen, mens BI faller litt nedover. 
Rangering. Universitetet i Oslo er best av de norske, men rykker litt ned på listen over de beste universitetene i verden, viser den nye rangeringen fra Times Higher Education. 
Valg 2017. Regjeringen lover 65 millioner ekstra til yrkesfagene i neste års statsbudsjett, 10 av dem til yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Fusjon. Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon. 
Pris. Norges musikkhøgskole er eneste skandinaviske finalist i en ny, internasjonal konkurranse om fremragende utdanning.  
Kvalitet. Departementet vil vite hvor studiepoengene de ga ekstra penger til ved Høgskulen på Vestlandet er blitt av. 
Meninger · Sensur. Fastsetting av karakter mellom intern og ekstern sensor blir både enklere, raskere og bedre når begge sensorer kan rette besvarelsene på basis av en god sensorveiledning, skriver førstelektor Theo Schewe. 
Forskning. Forskningsrådet vil oppmuntre unge til å velge forskerkarrieren og har opprettet tre priser for fremragende forskere under 38 år. 
Uredelighet. Høgskolen i Østfold har satt ned en kommisjon som skal granske mulig forskningsjuks knyttet til et forskningsprosjekt der råmateriale har forsvunnet. 
Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 

Sider