Kvalitet

Forskning. Forskningsrådet har gått gjennom listen over 200 høyt siterte forskere og funnet ut at de aller fleste av dem har fått forskningsmidler via dem. 
Fire krav. Statssekretær Bjørn Haugstad har fire klare meldinger til sektorens ledere da han møtte Universitets- og høgskolerådet tidligere denne uka.  
Bevilgning. NOKUT-ledelsen mener at departementet tegner et misvisende bilde av deres budsjetter og arbeidsmengde. Aps Marianne Aasen reagerer også og departementet vil innkalle til møte. 
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Tilstandsrapporten. Andelen kvinnelige professorer viser svak økning til 28 prosent, men Norsk studentorganisasjon trekker fram at tempoet er altfor sakte og at man først i 2039 vil oppnå likestilling på dette nivået også. 
Meninger · Lærebøker. Institusjonene må selv bidra ved å la sine beste fagfolk bruke tid på å skrive gode lærebøker, skriver Vidar Røeggen og Terje Lohndal. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Språk. Universitetene i Norden bør skaffe seg en språkpolitikk som balanserer bruken av engelsk språk med de lokale nordiske, mener en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd.  
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Meninger · Merittering. Prodekan Solveig Kristensen og dekan Morten Dæhlen på Universitetet i Oslo er skeptiske til de punktene i Kvalitetsmeldingen som ønsker premiering og merittering av enkeltpersoner for å oppnå bedre undervisning. 
Internasjonalisering. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og Aps Marianne Aasen er på kollisjonskurs om norsk utdanningssamarbeid, blant annet med Kina.  
Langtidsplan. Direktør Kyrre Lekve i Simula ønsker seg fire-fem nye nasjonale forskningslaboratorier, og han tror at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er på glid. 
Meninger · Digitalisering. Direktør ved Norgesuniversitetet, Jon Lanestedt, mener at norsk høyere utdanning trenger en helhetlig tilnærming til digitalisering. 
Meninger · Sykepleie. Sykepleierstudentene må være representert, når man nå begynner arbeidet med å endre sykepleierutdanningen, mener studentnestleder i Norsk sykepleierforbund, Joakim Stubberud. 
NOKUT. Fra kl.08.00 onsdag morgen arrangerer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frokostmøte om ulike meritteringsordninger i utdanning.  
Meninger · Kunsthøgskolen. Kunsthøgskolen trenger en uenighetskultur som er anstendig, transparent, profesjonell, kunnskapsbasert, faglig og som driver fagene og kunnskapen framover, mener rektor Jørn Mortensen. 

Sider