Kvalitet

Kvalitet. Tre universiteter og to høgskoler inngår forpliktende avtaler med departementet om skreddersydde mål som de skal jobbe mot, men det får foreløpig ingen økonomiske konsekvenser om de ikke når målene. 
Kvalitet. Innspillene til kvalitetsmeldingen viser både ønske og vilje til å heve utdanningskvaliteten ved universitetene og høyskolene, skriver statsråd Torbjørn Røe Isaksen.  
Kvalitet. Det kan virke som at mange studentar var så nøgde med å ha kome inn på det dei oppfatta som eit prestisjefylt studium eller institusjon – og at dei kjende seg forplikta til å seie at dei alt i alt var nøgde – sjølv om undervisninga og oppfølgjinga ikkje nødvendigvis var så god. 
Nye krav. Høgskoler som vil bli universitet må vise at de har høy internasjonal kvalitet på minst fire av fagfeltene som de har doktorgrader på, slår NOKUT fast i forslaget til ny studietilsynsforskrift. 
Kåring. De 10 beste foreleserne i landet måtte vise hva de var gode for foran en nesten fullsatt storsal på Chateau Neuf i Oslo torsdag kveld. Det ble både standup, historiefortelling og demonstrasjon av toner på en pianostreng. 
Kvalitet. Unge studenter fullfører en lang høyere utdanning raskere nå enn for ti år siden,viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 
Eksamen. Automatisk begrunnelse på eksamen vil gi større læringsutbytte uten nevneverdig større ressursbruk, hevder Jacob Handegard og Kristian Bakke fra Studentorganisasjonen i Agder. 
Digitalisering. Professor Arne Krokan mener man burde forby forelesninger og tvinge lærere til å erstatte dem med en undervisningsform som er mer aktiv. — Tøv, svarer Kunnskapsdepartementet. 
Evaluering. Dosent Helge Høivik tar utgangspunkt i evaluering av egen sommerskole og ser på vippepunktet og balansekunsten i profesjonsutdanning mellom teori og praksis. Digitale kurs løser opp i spenninger, erfarer Høivik. 
Digital eksamen. Antallet digitale eksamener som er avlagt på universiteter og høgskoler er over tredobla våren 2016 sammenlignet med våren 2015. Det går fremdeles for sakte, mener studentene. 
Nasjonal deleksamen. Resultatene på nasjonale deleksamener må bli tellende, mener NOKUT i ny rapport. Studentene er uenige. 
Kvalitet. Landets universiteter og høgskoler har levert oversikt til departementet om hvilke utdanninger de mener har «særlig god kvalitet». Her er «skrytelistene» så langt.  
Kvalitet. Litt for fort tenker vi på akademisk frihet som noe som må beskyttes fra onde krefter utenfor oss selv, skriver leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.  
Kvalitet. Politikere eller byråkrater kan ikke ta ansvar for kvalitet - det er det alle vi som til daglig arbeider i høyere utdanning som må gjøre, skriver professor Gunn Helene Engelsrud ved Norges Idrettshøgskole.  
Kvalitet.  Hva skal til for at utdanningsvirksomheten i Norge styres og ledes på en god måte? Handler det om organisatoriske endringer eller å velge de «riktige» lederne? Sannsynligvis litt av begge deler 
Merittering. UiT Norges arktiske universitet er først i Norge med å innføre merittering for undervisning. Det vil gi undervisning høyere status, og underviseren tre nye lønnstrinn. Enn så lenge gjelder ikke systemet for dosenter og førstelektorer.  
Studiekvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bestilt svar på 10 spørsmål om kvalitet fra landets universiteter og høgskoler. Svarene skal han bruke som innspill til kvalitetsmeldingen. 
Kvalitet. God undervisning, ved siden av å forske fram ny vitenskapelig kunnskap, er akademias primære eksistensberettigelse, skriver rektor Marit Boyesen og prorektor Dag Husebø ved Universitetet i Stavanger i denne kronikken om kvalitet. 
Kvalitet. Kunnskapsdepartementet arbeider på en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Har biblioteket noen plass i en slik melding, spør Lars Egeland. 
Kvalitet. Digitale verktøy blir stadig viktigere i utdanning, men det er viktig at disse blir brukt på en slik måte at de understøtter læring, skriver rektor Dag Rune Olsen og viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen.  

Sider