Kvalitet

Meninger · Lærebøker. Institusjonene må selv bidra ved å la sine beste fagfolk bruke tid på å skrive gode lærebøker, skriver Vidar Røeggen og Terje Lohndal. 
Meninger · Humaniorameldingen. Humaniora skal være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, mener statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet. 
Språk. Universitetene i Norden bør skaffe seg en språkpolitikk som balanserer bruken av engelsk språk med de lokale nordiske, mener en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd.  
Meninger · Humaniora. Humaniorameldingen fortjener mye ros, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig, skriver Camilla Serck-Hanssen, Terje Lohndal og Gunn Elisabeth Birkelund  
Premiering. Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo advarer mot å knytte penger til utviklingsavtalene som hittil er inngått mellom departementet og fem universiteter og høgskoler. 
Meninger · Merittering. Prodekan Solveig Kristensen og dekan Morten Dæhlen på Universitetet i Oslo er skeptiske til de punktene i Kvalitetsmeldingen som ønsker premiering og merittering av enkeltpersoner for å oppnå bedre undervisning. 
Internasjonalisering. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) og Aps Marianne Aasen er på kollisjonskurs om norsk utdanningssamarbeid, blant annet med Kina.  
Langtidsplan. Direktør Kyrre Lekve i Simula ønsker seg fire-fem nye nasjonale forskningslaboratorier, og han tror at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er på glid. 
Meninger · Digitalisering. Direktør ved Norgesuniversitetet, Jon Lanestedt, mener at norsk høyere utdanning trenger en helhetlig tilnærming til digitalisering. 
Meninger · Sykepleie. Sykepleierstudentene må være representert, når man nå begynner arbeidet med å endre sykepleierutdanningen, mener studentnestleder i Norsk sykepleierforbund, Joakim Stubberud. 
NOKUT. Fra kl.08.00 onsdag morgen arrangerer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frokostmøte om ulike meritteringsordninger i utdanning.  
Meninger · Kunsthøgskolen. Kunsthøgskolen trenger en uenighetskultur som er anstendig, transparent, profesjonell, kunnskapsbasert, faglig og som driver fagene og kunnskapen framover, mener rektor Jørn Mortensen. 
Meninger · Forfalskning. De som har gjort det til en prestisjesak å undertrykke faglig frihet med sikte på å manipulere vitnemål, vet at de i realiteten er hevet over loven, skriver Einar Belsom ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Humaniora. Norge bør satse på et humanistisk CERN, mener Akademiet for yngre forskere. I dag presenterer kunnskapsministeren de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen om humaniora. 
Mattekrav. Regjeringen vil kreve minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på utdanningene i sykepleie. Kravet støttes på landets største sykepleieutdanning. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, sier OECD i ny rapport. 
Sensur. Omid Mirmotahari har brukt fritiden, omtrent 800 timer av den, på å lage et system for automatisk begrunnelse på eksamen. Faktisk automatisk individuell faglig begrunnelse, óg tilbakemelding. 
Kvalitet. Norske utdanningsmyndigheter ser til Nederland for å få inspirasjon. Ikke så rart, Norge og Nederland er like pragmatiske når det gjelder høyere utdanning, og like lite ideologiske, mener den nederlandske professoren Peter Maassen ved UiO.  
Meninger · Kvalitet. Viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder, Astrid Birgitte Eggen, skriver i dette innlegget at en aldri må avslutte kvalitetsdebattene som går i sektoren for høyere utdanning. 
Lærermaster. Ifølge dekan Knut Patrick Hanevik på Høgskolen i Oslo og Akershus er lærerutdanningen ved høgskolen allerede best på en rekke ting, og etterlyser hva rektor Rice og styret legger i å «bli best». 

Sider