Kvalitet

Forkurs. Over 1000 potensielle lærerstudenter landet rundt har meldt seg på forkurs for å forbedre karakterene sine i matematikk i sommer. — Et slikt mattekrav er sprøtt, man burde fokusert på norsk i stedet, sier noen av årets forkurs-studenter.  
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Meninger · Kvalitet. Skal vi forbetre høgare utdanning, må undervisarane lære av kvarandre, meiner Jens Standal Groven i Volda. 
Merittering. De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere.  
Kvalitet. Bare sju masterprogrammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studenter enn minstekravet på 20, viser ny oversikt. Prorektor Nina Waaler varsler at det kan bli færre mastere i løpet av to år. 
Meninger · Lærerutdanning. På vegne av Nasjonalt råd for lærerutdanning er Innlandet-dekan Morten Ørbeck kritisk til økt bruk av søknads- og konkurransebaserte tildelingsmodeller. 
Nedgang. Stadig flere revisorstudenter sliter med eksamen i årsregnskap, og blir dermed ikke godkjente revisorer. I år klarte bare 38 prosent på økonomistudiet å bestå karakterkravet C.  
Universitet. En dansk og en svensk professor skal lede arbeidet med å finne ut om Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus har høy nok kvalitet til å kunne bli universiteter.  
Tilsyn. Sju vitenskapelige høgskoler er først ute i en ny type tilsyn, der det skal sjekkes om de jobber godt nok med kvalitet. 
Opptak. Helsefagarbeidere uten formell studiekompetanse har fått en ny utdanningsvei mot å bli sykepleiere. 
Kvalitet. Tirsdag overleverer saksordfører Marianne Aasen (Ap) utdanningskomiteens innstilling til kvalitetsmeldingen til Stortinget. Det følger også med egne innspill og merknader fra Arbeiderpartiet. 
Fusjoner. Foreløpig har ikke fusjonene mellom universiteter og høgskoler ført til at en eneste campus er blitt nedlagt, påpeker statssekretær Bjørn Haugstad. På Nesna er de ikke så sikre. 
Forskning. Forskningsrådet har gått gjennom listen over 200 høyt siterte forskere og funnet ut at de aller fleste av dem har fått forskningsmidler via dem. 
Fire krav. Statssekretær Bjørn Haugstad har fire klare meldinger til sektorens ledere da han møtte Universitets- og høgskolerådet tidligere denne uka.  
Bevilgning. NOKUT-ledelsen mener at departementet tegner et misvisende bilde av deres budsjetter og arbeidsmengde. Aps Marianne Aasen reagerer også og departementet vil innkalle til møte. 
Nye avtaler. Universitets- og høgskolesektoren har fått enda en debattsak som splitter sektoren. Nå er det ikke bare finansiering, men også utviklingsavtaler det er uenighet om.  
Meninger · Samarbeid. Satsing på internasjonalisering kan bidra til å utfordre vedtatte sannheter om en ensom og navlebeskuende doktorgradtilværelse, mener stipendiatene, Gro Lorentzen og Heidi Hansen Tømmerås, ved HiOA. 
Meninger · SFU. Spredning som eksplisitt kriterium er viktig for at konkurransearenaer skal ha ringvirkninger utover de som får tildelt midler, mener direktør i NOKUT, Terje Mørland.  
Tilstandsrapport. Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får størst uttelling i Forskningsrådet. Ifjor dro hver av dem i snitt inn 291.000 kroner. 
Tilstandsrapporten. Andelen kvinnelige professorer viser svak økning til 28 prosent, men Norsk studentorganisasjon trekker fram at tempoet er altfor sakte og at man først i 2039 vil oppnå likestilling på dette nivået også. 

Sider