Kvalitet

Humaniora. Norge bør satse på et humanistisk CERN, mener Akademiet for yngre forskere. I dag presenterer kunnskapsministeren de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen om humaniora. 
Mattekrav. Regjeringen vil kreve minst karakteren 3 i matematikk for å komme inn på utdanningene i sykepleie. Kravet støttes på landets største sykepleieutdanning. 
Kvalitet. Kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning burde vært bedre, tatt i betraktning hvor mye penger som brukes, mener OECD i en foreløpig rapport. 
Sensur. Omid Mirmotahari har brukt fritiden, omtrent 800 timer av den, på å lage et system for automatisk begrunnelse på eksamen. Faktisk automatisk individuell faglig begrunnelse, óg tilbakemelding. 
Kvalitet. Norske utdanningsmyndigheter ser til Nederland for å få inspirasjon. Ikke så rart, Norge og Nederland er like pragmatiske når det gjelder høyere utdanning, og like lite ideologiske, mener den nederlandske professoren Peter Maassen ved UiO.  
Meninger · Kvalitet. Viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder, Astrid Birgitte Eggen, skriver i dette innlegget at en aldri må avslutte kvalitetsdebattene som går i sektoren for høyere utdanning. 
Lærermaster. Ifølge dekan Knut Patrick Hanevik på Høgskolen i Oslo og Akershus er lærerutdanningen ved høgskolen allerede best på en rekke ting, og etterlyser hva rektor Rice og styret legger i å «bli best». 
Meninger · Sykepleie. Dag Karterud ved Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus skriver i dette innlegget hvordan man kan heve kvaliteten på høgskolens store utdanninger. 
Effektivisering. Administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kan kuttes med 22 prosent eller 158 årsverk, viser beregninger som konsulentselskapet Rambøll har gjort for HiOA-ledelsen. 
Meninger · Doktorgrad. Anslår vi at det koster 3-5 millioner kroner å utdanne en ph.d-kandidat, så blir det fort penger av det, skriverJan H. Rosenvinge og Gunnar Grepperud. De har forslag til tiltak som hindrer frafall og forsinkelser. 
Lærere. Utdanningen av lærere er mye av årsaken til at norsk skole ikke ble så bra som den kunne ha blitt. Og for å løfte skolene er det lærerutdanningen som må løftes, mener Torbjørn Røe Isaksen. 
Meninger · Forskningsrådet. Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, skriver at gjennomgangen av Forskningsrådet er forbilledlig tydelig på hovedutfordringen: Evnen og viljen til å prioritere kvalitet. 
Universitet. For dårlig kvalitet på de to største utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, lærer- og sykepleieutdanningene, er en hovedutfordring når høgskolen skal bli universitet, mener rektor Curt Rice. 
Lærerutdanningene. Studentene på de største lærerutdanningene er blant landets minst fornøyde lærerstudenter. Små utdanninger har størst tilfredshet. 
Meninger · Sensur. Når hver tredje besvarelse endres, er det rett og slett for stor variasjon i skjønnet til sensorene. Blindsensur er symptomet, ikke problemet, skriver jurist og tidligere studentpolitiker, Sindre Dueland. 
Strategi. I fire fiktive intervjuer forteller rektor Curt Rice hva slags universitet Høgskolen i Oslo og Akershus kan ha blitt i en tenkt framtid - 2024.  
Kvalitet. 34 av 35 utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie får kritikk fra NOKUT og må rette opp mangler innen 1. oktober. 
Universitet. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus påberoper seg å være på nivå med NTNU og Universitetet i Oslo og dermed være kvalifisert som Norges neste universitet. 
Meninger · Kvalitet. Erfaringene fra Lunds universitet viser at et meritteringssystem for fremragende lærere fungerer, skriver Roy Andersson, Thomas Olsson og Torgny Roxå ved Lunds Tekniska Högskola. 
Kvalitet. Fredag passerte stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» statsråd. Torbjørn Røe Isaksen tok turen til Universitetet i Oslo for å diskutere og presentere meldingen for studentene der. 

Sider