Kvalitet

Utdanning. Tre tidligere kunnskapsministre, Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Gudmund Hernes ble utfordret til skoledebatt. Men prorektor Wenche Jakobsen ved UiT mener de utelot det viktigste, nemlig lærerutdanningen. 
Forskere. Andelen masterstudenter som kan tenke seg en forskerkarriere har gått betydelig ned, viser nye tall fra Forskerforbundet. De ble presentert under Arendalsuka i dag. 
Universitet. Professor Steinar Stjernø er bekymret for om universitetssøknadene fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge får likeverdig vurdering. Søknadene er for tiden til behandling i hver sin sakkyndige komité. 
Meninger · Studiekvalitet. Hva er viktigst? Å sørge for at det utdannes dyktige sykepleiere og barnehagelærere til alle deler av landet, eller at Norge har verdensledende forskningsmiljøer, spør Anders Tyvand fra Krf i dette innlegget.  
Meninger · Studiekvalitet. SV-leder Audun Lysbakken vil at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud, og han vil bygge minimum 4000 studentboliger i året. 
Karriere. Fire av årets avgangsstudenter ved bachelor i klassisk ballett ved Kunsthøgskolen i Oslo har kommet seg gjennom et trangt nåløye og er tatt opp i ungdomskompaniet til Nasjonalballetten. 
Meninger · Kvalitet. Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide. 
Meninger · Kvalitet. Norsk studentorganisasjon svarer Senterpartiet og utfordrer resten av partiene til å si hva de mener om studiekvalitet. 
Tittelbruk. Misbruk av titler, grader og betegnelse på institusjoner kan gi bøter på oppimot 200.000 kroner, går det fram av en ny forskrift som er på høring. 
Forkurs. Over 1000 potensielle lærerstudenter landet rundt har meldt seg på forkurs for å forbedre karakterene sine i matematikk i sommer. — Et slikt mattekrav er sprøtt, man burde fokusert på norsk i stedet, sier noen av årets forkurs-studenter.  
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Meninger · Kvalitet. Skal vi forbetre høgare utdanning, må undervisarane lære av kvarandre, meiner Jens Standal Groven i Volda. 
Merittering. De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere.  
Kvalitet. Bare sju masterprogrammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studenter enn minstekravet på 20, viser ny oversikt. Prorektor Nina Waaler varsler at det kan bli færre mastere i løpet av to år. 
Meninger · Lærerutdanning. På vegne av Nasjonalt råd for lærerutdanning er Innlandet-dekan Morten Ørbeck kritisk til økt bruk av søknads- og konkurransebaserte tildelingsmodeller. 
Nedgang. Stadig flere revisorstudenter sliter med eksamen i årsregnskap, og blir dermed ikke godkjente revisorer. I år klarte bare 38 prosent på økonomistudiet å bestå karakterkravet C.  
Universitet. En dansk og en svensk professor skal lede arbeidet med å finne ut om Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus har høy nok kvalitet til å kunne bli universiteter.  
Tilsyn. Sju vitenskapelige høgskoler er først ute i en ny type tilsyn, der det skal sjekkes om de jobber godt nok med kvalitet. 
Opptak. Helsefagarbeidere uten formell studiekompetanse har fått en ny utdanningsvei mot å bli sykepleiere. 
Kvalitet. Tirsdag overleverer saksordfører Marianne Aasen (Ap) utdanningskomiteens innstilling til kvalitetsmeldingen til Stortinget. Det følger også med egne innspill og merknader fra Arbeiderpartiet. 

Sider