Karriere

Meninger · Ny jobb. Som arbeidssøker må du regne med at du blir sjekket på nettet før et jobbintervju. Du bør gjøre det samme med din potensielle neste sjef, skriver førsteamanuensis Roger Kjærgård ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 
UH-loven. Ikke uventet sier et klart flertall på Stortinget at de ønsker ansatt rektor som normalmodellen på universiteter og høgskoler. 
Sykepleie. Studentene på sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus forteller om store svakheter i egen utdanning. Onsdag bekreftet 60 frammøtte på et allmøte mye av den samme kritikken. 
Sykepleie. Sykepleiestudentene ved Universitetet i Stavanger er de minst fornøyde i landet, mens private Betanien i Bergen gjør det best av alle på Studiebarometeret.  
Arbeidsliv. – Vi kan ikke ha det slik at det er domstolene og fagforeningene som styrer universitetene, sier senterleder Nils Chr. Stenseth. Han er skeptisk til at midlertidige ansatte går rettens vei for å få fast jobb. 
Arbeidsliv. Kan oppsagte med tittelen forsker ha fortrinnsrett til stillinger som førsteamanuensis eller professor? To nylige dommer fra lagmannsretten konkluderer ulikt.  
Lærerstudenter. Lærerstudentene er bedre i matte enn forventet, og karaktergivningen er jevnere nasjonalt enn tidligere antatt. Nasjonale deleksamener er kommet for å bli, skal vi tro kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
Ledelse. Valg av ledelsesmodell på NMBU blir en thriller. Torsdagens drøfting i styremøtet viser at det er uklart hva flertallet kommer til å lande på. Fire styremedlemmer har ennå ikke bestemt seg.  
Lederkrav. Noen har blitt både opprørte og søvnløse etter at styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtok strengere kompetansekrav for å få en dekanstilling. 
Innovasjon. NTNU Discovery har vært fødselshjelper til 100 ulike prosjekter basert på forskningsresultater fra universitetet. Verdenssuksessen Kahoot er en av dem.  
(U)skikket. Kari Kildahl er fornøyd med at stadig flere studenter blir rapportert inn som mulig uskikka for yrket de har valgt. Men fortsatt ser man bare toppen av isfjellet, mener hun. 
Næringsliv. — Dersom noen skulle tro at Universitetet i Oslo ikke har et rikt samarbeid med næringslivet, så vil de nå måtte tenke annerledes, sier rektor Ole Petter Ottersen. 
Lærermaster. De fire høgskolene som har doktorgradsprogram på sine lærerutdanninger skal få godkjenne noen av lærermasterne sine selv, men ikke alle. 
Karriere. Bedriftene melder til NHO at de trenger ingeniører og fagarbeidere viser årets kompteansebarometer. 
Karriere. 5000 bedrifter har svart på hvilken kompetanse de trenger. Presentasjonen kan du se onsdag 17. februar direkte fra klokken 9.00. 
Harstad. Styret for UiT - Norges arktiske universitet tilbyr Trond Hammervoll stillingen som viserektor med base på campus Harstad. Eks-Harstadrektor Bodil Olsvik søkte, men fikk ikke jobben. 
Konsulenter. Mens ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utlyst rammeavtale med private konsulentselskaper for å få utviklet mentorprogram for opprykk, er slike programmer allerede i gang på høgskolen. 
Mattekrav. — Både privatisteksamen og forkurs er gode redningsplanker for de som ikke har 4 i matte og vil bli lærer, sier studieleder Vibeke Bjarnø, som minner om at privatistfristen er mandag 1. februar.  
Ayosha Hussain Tone Liv Fredriksen
Arbeidsliv. En fersk rapport viser at langt færre sivilingeniører enn realister er arbeidsløse etter endt utdanning.  
Svak i norsk. Skrive- og leseferdighetene til mange førsteårs-studenter er for dårlig viser en ny rapport. 

Sider