Friminutt

Friminutt. Hva gjør en «dårlig sørlending»? Flytter til Nesodden - hvor det å være lesbisk eller ha Tourettes heller er en fordel. 
Friminutt. Leder i Forskeforbundet, Petter Aaslestad, vil ikke mene noe om enkeltfusjoner, men spør hvorfor alle skal bli verdensledende og om verdien av slike krav.  
Ashley Muller fikk tildelt Oslo kommunes forskningspris for hennes masteroppgave fra HiOA.
Friminutt. Forskningsprisvinner fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Ashley Muller, sier at kvinneuniversitet i Boston har gjort henne sterk, selvstendig og selvsikker.  
Friminutt. Oddvar Kværnhaug (70) er lidenskapelig opptatt av to ting: Dans og opptak til høyere utdanning.  
Friminutt. He would have gone to a special school, and definitely not studied business, but his parents refused to let his disability become just that - a disability. 
Friminutt. Når Vilde Folland ikke jobber med barn, eller studerer på Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangerer hun landets største 1.mai-fest i Oslo. 
Friminutt. Journaliststudenter bør skaffe seg en livsforsikring: En annen fagutdanning i tillegg, mener journalistlærer med ny doktorgrad. 
Friminutt. Den internasjonale karrieren til psykomotorisk fysioterapeut Berit Heir Bunkan tok virkelig av først etter at hun fylte 80 år. 
Friminutt. I dag har Sigrid Mæhle Grimsrud første arbeidsdag som leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Bedre studenthverdag står på dagsorden kommende år.  
Friminutt. 90 år gamle Bernt H. Lund var politisk krigsfange, pådriver for den moderne velferdsstaten og langt forut for sin tid om høyere pensjonsalder. Samt mye, mye mer. 
Friminutt. Førsteamanuensis Anbjørg Ohnstad mener det på ingen måte er opplagt at flere doktorgrader gir bedre utdanningskvalitet. 
Friminutt. Det er vel sju uker siden Morten Irgens tiltrådte som forskningsdirektør ved høgskolen. Allerede neste år kan stillingen hans forsvinne.  
Friminutt. Hun vil ha færre høgskoler og de skal ha ansatte ledere. Marianne Aasen mener også at man i jaget på toppforskning glemmer breddeforskningen som er avgjørende i folks hverdagsliv. 
Friminutt. Studiedirektør Marianne Brattland kom til HiOA for to år siden og fant en kultur der det er vanskelig å få gjennomslag helt ut til den enkelte medarbeider. 
Sanja Maksimovic
Friminutt. Sanja Maksimovic elsker barn. Men etter å ha jobbet i barnehage ønsker hun ikke lenger å jobbe med dem. 
Friminutt. Professor Kaare Magne Nielsen synes at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en uoppdaget stjerne innen høyere utdanning. 
Friminutt. Å ta vare på enkeltmennesket samtidig som man effektiviserer. Et sentralt dilemma for toppleder Ann Elisabeth Wedø. 
Friminutt. På den ene siden ser og hører han en «akademisk Tea Party-bevegelse» og på den andre siden de «målekåte New Public Management-tilhengerne». Den polariserte debatten irriterer ham grenseløst.  
Friminutt. Hun synes yrkesfagelever fortjener like gode pedagoger som andre elever. Og da må lærerne ha mer lærerkompetanse, mener Sidsel Øiestad Grande. 
Friminutt. Både ny og gammel leder i Forskerforbundet mener ansatte er langt mer fornøyd med høgskolen enn det en fersk undersøkelse av skolens omdømme viser. 

Sider