eCampus

Exchange. Academic departments in product and industrial design in Norway and Canada are continuing the development of an education and research partnership. 
Passordbeskyttelse
Sikkerheitsmånad. For tredje år på rad deltek Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i nasjonal kampanje for å spreie kunnskap om personvern, sikkerheit og beredskap til studentar og tilsette. 
Forsking. Chattar du med eit menneske eller ein maskin? Fleire enn ein av tre blir lurt av program utvikla av HiOA-studentar. 
eCampus. Med store og små skjermer, gruppebord og en vandrende foreleser bringes studenter på høgskolen inn på framtidas arena for læring. 
Meninger · eCampus. Dosent Helge Høivik etterlyser klarere tale i debatten om utviklingen av åpen nettbasert utdanning, også kalt MOOCs. 
eCampus. I dag fikk regjeringen overlevert den endelige rapporten fra MOOC-utvalget med NTNUs Berit Kjelstad i spissen. Mer tempo og penger er to viktige stikkord fra utvalgets rapport. 
Undervisning. Høgskolen går fremdeles ikke helt MOOC, men satser på digitale virkemidler for bedre undervisning. I 2014 etableres to digitale prøverom. 
eLæring. I dag tilbys det ett eneste kurs basert på Massive Open Online Coureses (MOOCs) i Norge. MOOC-utvalget ønsker seg raskt flere tilbud. 
MOOC. MOOC-utvalget anbefaler bruk av gratisprinsipp, bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at man bør vurdere opptak til MOOC også for studenter som ikke oppfyller vanlige krav. 
eCampus. Videosnutter på Fronter, «Kanban», robotgenererte oppgaver og mål om «flipped classroom» er noen eksempler på digitalisert undervisning som prøves ut på Institutt for informasjonsteknologi. 
Digital læring. Som masterstudent på HiOA fikk Steinar Aas inspirasjon til å lage læringsspill for elever. Nå kan spillet også bli «god butikk» for Aas.  
MOOCS. Framtiden er trolig gratis, digital og lett tilgjengelig. Men kan Massive Open Online Courses virkelig revolusjonere høyere utdanning? Diskusjonen ble tatt på Transatlantic Science Week. 
Digital undervisning. På bachelorstudiet i vernepleie går de et digitalt skritt av gangen når eksamen digitaliseres, og undervisningen forbedres med digitale tester og med egenprodusert lyd- og video-undervisning. 
eCampus. Fysikkstudentene til Christine Lindstrøm er ikke helt som alle andre. De besvarer spørsmål digitalt i timene og undrer seg sammen fram til ny forståelse. 
eCampus. Høgskolestyret ble 3. september informert om at hele budsjettet på 4,7 millioner til eCampus ville bli brukt i år. Virkeligheten er annerledes. Så langt i år er bare drøyt 1 million av budsjettet brukt. 
MOOC. Professor i farmasi, Anne Gerd Granås, går MOOC. Neste vår vil hennes metodekurs bli presentert som videoforelesninger der veiledere og studenter selv kan velge rekkefølgen på temaene i kurset. 
MOOC. Høgskolelektor Annette Drangsholt Nilsen er ikke bekymret for nye digitale læringsmetoder. Hun har kommet langt i å prøve ut noen metoder.  
eCampus. — Er det virkelig utenkelig at en kjemiker eller sykepleier i framtiden kan oppgradere seg i noen sider av sitt yrke ved hjelp av nettbaserte kurs fra HiOA? Om ikke vår høgskole (snart universitet?) tar ansvar, hvem vil da gjøre det? 
eCampus. Den første MOOC-konferansen i Norge går av stabelen i dag. Arrangørene har møtt enorm interesse og har flyttet konferansen til større lokaler.  
eCampus. Internasjonale trender i høyere utdanning til tross: Forelesere er skeptiske til at det skal gjøres lyd- og bildeopptak av forelesningene deres.  

Sider