Campus

Nord. Nord universitet vurderer både studieporteføljen sin og hvilke campus de skal beholde. Et sentralt «slag» står om Helgeland. Utfordringene går rett til kjernen av debatten om fusjonene innen høyere utdanning og konsekvensene for distrikts-Norge. 
Skikkethet. Student og toppløsmodellen i Østfold kan igjen bli gjenstand for skikkethetsvurdering. Ikke fordi hun selger toppløsbilder, men fordi hun i etterkant av skikkethetssaken har kommet med det som kan oppfattes som trusler mot studentene som sendte tvilsmelding om henne. 
Master. Høgskolen i Oslo og Akershus har i år 3,3 søkere per plass på sine masterstudier. Studieleder Liv Klakegg Dahlin ved master i estetiske fag tror programmets avgangsutstilling rekrutterer nye studenter.  
Rød løper. I går feiret det norske akademia vinneren av Abelprisen 2017: Den franske matematikeren Yves Meyer. Vi traff mange av dem på den røde løperen på vei inn til middag på Akershus festning. 
Godkjenning. Antall syrere som søker om å få godkjent høyere utdanning fra hjemlandet i Norge økte kraftig i 2016 og økningen fortsetter i år. 
Skikkethet. Antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet fortsetter å øke. Fra 2015 til 2016 økte tallet på studenter som ble funnet uskikket fra 2 til 4 på nasjonalt nivå. 
Meninger · Ledelse. NTNU er i ferd med å rekruttere 40 nye instituttledere. Dekan, Marit Reitan, spør hva slags type ledere man skal rekruttere til dagens universiteter som blir stilt overfor ulike - og ofte konkurrerende - krav.  
Tvist. En tidligere ansatt førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus krever 266.000 kroner etterbetalt for overtidsarbeid hun utførte i studieåret 2014/2015. Høgskolen avviser kravet. Mandag møtes partene i Oslo tingrett.  
Eksamen. Informatikkstudent Didrik Sæther har funne store sikkerheitshol i det digitale eksamenssystemet som blir brukt ved fleire norske universitet.  
Nye dekaner. Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ansatt tilsammen ni nye dekaner. Her får du hele lista. 
Anti-rasisme. Rundt 100 var samlet i markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag 19. mai. 18 organisasjoner hadde sluttet seg til arrangementet. 
Bergen. Berre ein av ni aktuelle dekan-kandidatar ved Universitetet i Bergen var kvinner. Den eine, Bente Wold, vann valet på Fakultet for psykologi. 
Rasisme. 15 organisasjoner samles til markering mot rasisme på Universitetet i Oslo fredag. Utgangspunktet er en avsløring fra Universitas om mangeårig grov rasisme i eiendomsavdelingen på universitetet. 
Lokalisering. Bærum kommune jobber for en større campus i Sandvika, men Høgskolen i Oslo og Akershus har blikket fast festet på Lillestrøm. Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune mener Sandvika har mye å by på. 
Grunder. NTNU utmerker seg som arnested for studentgründere med støtte til 8 av 22 gründerprosjekter. Et utradisjonelt moteprosjekt fra Høgskolen i Oslo og Akershus nådde også opp. 
Rektorvalg. Se og hør hvordan de gjenværende rektorkandidatene i Molde presenterer og forsvarer seg. 
Universitet. Rektorene på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Oslo og Akershus er misfornøyde med tempoet deres søknader om å blir universitet blir behandlet i. NOKUT mener de har jobbet langt raskere enn normalt i slike saker. 
Meninger · Demokrati. Du ønsker studentdemokrati, men med en gang noen ytrer meninger som du er uenig i, sjikanerer du vedkommende, skriver Trygve Vang, leder av Oslo Tekniker Samfund, i sitt svar til Christina Ellingsen. 
Struktur. En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet holder det åpent om de tre kunsthøgskolene i Oslo bør slå seg sammen til et kunstuniversitet, bare samarbeide mer eller forsette hver for seg.  
Sosialt. Dekan Egil Trømborg ved HiOA vil legge ned ingeniørstudentenes kro i Pilestredet 35 til fordel for Makerspace og samarbeid med IBM Watson og Simula. Nå har studentene startet underskriftsaksjon for å få beholde kroa. 

Sider