Campus

Budsjett. Høgskolen i Oslo og Akershus vil skape en nasjonalt satsing for tegnspråk og tolking, og ber om 60 millioner ekstra fra departementet utenfor vanlig budsjettramme. 
Direkte. NOKUT spør: Er en A en A? Kunnskapsminister Henrik Asheim, NSO-leder Mats J. Beldo, UHR-leder Mari Sundli Tveit og Abelias Håkon Hauglie gir svar og du kan følge debatten direkte her fra 08.00. 
Dekan. Det er ti som har søkt stillingen som dekan på Fakultet for realfag og teknologi på NMBU. Konstituert dekan Cecilie Rolstad Denby er blant dem. 
Nyansatt. Iver B. Neumann skal lede forskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Ny campus. Helse- og sosialfag kan bli kjernen på den nye campusen til Høgskolen i Oslo og Akershus på Lillestrøm. 
Jobbsøkere. Nylig avgått stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, er en av dem som søker på den siste prorektorstillingen ved Høgskolen i Innlandet. 
Lokalisering. Krav om konsekvensutredning av store statlige prosjekter kan bety forsinkelse i arbeidet med den nye campusen som Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger på Lillestrøm. 
Byforskning. Forskningsinstituttet NIBR fyller 50 år og feirer med å gi rektor Curt Rice et gavekort, der forskerne lover å hjelpe ham med å gjøre Høgskolen i Oslo og Akershus til det storbyuniversitetet han ønsker seg. 
Bolig. Mens det ganske student-Norge er misfornøyde med de mener er løftebrudd fra regjeringen på studentboliger i statsbudsjettet, bygget Jette Graaner sin egen kjørbare bolig. 
Stengt klinikk. Ledelsen ved Universitetet i Oslo stoler ikke på jusprofessor Aslak Syse, som i juli konkluderte med at det ikke forekom lovbrudd på studentklinikkene ved Psykologisk institutt. De har derfor stengt klinikkene og bestilt en alternativ juridisk vurdering. 
Budsjett 2018. — Kunnskapssektoren er årets budsjettvinner, mener vikarierende statsråd Henrik Asheim. Dette til tross for at statsråd Torbjørn Røe Isaksens tekno-milliard til forskning forsvant i valgflesk.  
Psykologi. Ledelsen ved Universitetet i Oslo har stengt klinikken ved Psykologisk institutt med umiddelbar virkning. De frykter det er begått lovbrudd ved klinikken, men vil ikke si hva slags. 
Blues. Høgskolen i Sørøst-Norge har signert avtale med Little Steven og Rock and Roll Forever Foundation. Fra høsten 2018 blir det studier i blues og rock’n roll.  
Sang. Sang er fjernet fra den overordnede læreplanen for norsk skole, og det har skapt store protester. Statsrådvikar Henrik Asheim, beroliger med en sang, og får kritikk for å bagatellisere saken. 
Sensur. Julie Levang var student ved barnevernsutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, men har sluttet fordi hun mener studiet har for dårlige rutiner for sensur, veiledning og informasjon. 
Forskning. Ulempene ved åpent landskap kan koste mer enn det man sparer inn ved redusert areal per ansatt, mener overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke. 
Meninger · Språk. Høgskolen i Oslo og Akershus ekskluderer ei stor studentgruppe, skriv Elise Tørring, nestleiar i Målungdommen.  
Budsjett 2018. Universitets- og høgskolerektorer forventer en fortsatt satsing på høyere utdanning og forskning, selv om statsministeren varsler innstramming få dager før statsbudsjettet legges fram.  
Meninger · Nikab. Studentens eiendomsrett til seg selv nuller ut foreleserens eventuelle behov for å få studenten i tale i det brevskriverne for nikabforbud kaller en «åpen, herredømmefri og kritisk diskusjon» (hva nå dét måtte bety), skriver professor Lars Johan Materstvedt. 
Rektormøte. Torger Reve tok initiativet til et helt spesielt omstillingsprosjekt på Sør- og Vestlandet etter en modell utarbeidet i Boston. Han mener Oslo-regionen har en lang vei å gå for å bli den innovasjonshovedstaden man ønsker å være. 

Sider