Campus

Studieportefølje. Fakultetsstyret på lærerutdanningen sier studieportefølje-rapporten har feil og mangler, og rapporten får kritikk for å være et «blåruss-dokument».  
Dagsorden. Høgskolen i Oslo og Akershus endrer sin praksis med hemmelighold av hvilke saker administrasjonen mener bør behandles bak lukkede dører i høgskolestyret.  
 Professor Arne Oshaug har sittet tett på de store forhandlingene og debattene rundt verdens matvareprogram. Sist fredag ble han hedret.  
Sammenslåing. Tannteknikerutdanningen på HiOA skal inn i et nytt institutt, men helst vil utdanningen til odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Fysioterapi. For femti kroner behandler studentene ved fysioterapi- og mensendieckutdanningen pasienter i alle aldre. Det gir dem en bratt læringskurve, og fornøyde pasienter. 
Student på budsjett. Jeg har alltid trodd jeg har laget økonomiske måltider - helt til jeg møtte hobbykokk Sofie Moore. Det er utrolig hva du får ut av en kylling til 50 kroner. 
Varslersaken. To av landets fremste eksperter på området mener at styret ved HiOA ikke har truffet et gyldig vedtak i sensursaken mot varsleren Einar Belsom. 
Pr-byrå. Burson Marsteller vant en knepen seier i konkurransen om å bli HiOAs pr-byrå, ifølge kommunikasjonssjef Tore Hansen. Det som vippet i deres favør var kompetansen til Hansens tidligere partner i pr-byrået Agendum: Erik Strøm. 
 Høgskolens underforbruk kommer til syne på mange områder. Etter andre tertial er avviket på strategiske midler på pluss 40 prosent. 
Underforbruk. HiOA sliter fortsatt med å få brukt opp pengene som bevilges over statsbudsjettet og har nå 253 millioner kroner på bok. Det bekymrer høgskolestyret. 
Toppidrett. HiOA har flere studenter på landslaget i fotball. Journaliststudent Anja Sønstevold er en av dem. Hun prøver å kombinere toppidrett og studier.  
Utviklingsstudier. Onsdag denne uken var Festsalen i P52 fylt opp til ære for Tore Linné Eriksen. Han gikk av med pensjon i august etter 16 år på HiOA. 
Studentøkonomi. 75 prosent av norske studenter mener at støtten fra Lånekassen ikke strekker til. Er det likevel mulig å leve på litt over 7000 kroner i måneden? Jeg skal prøve. I en måned. Og vil gjerne ha tips og hjelp. 
Meninger · Mediedebatt. Hvis en avis som Khrono hadde som a priori utgangspunkt at ressursbruken i det offentlige var uklanderlig og derfor ikke noe den skulle være opptatt av, ville den ikke drevet med journalistikk, men i beste fall informasjonsvirksomhet, skriver styreleder i Khrono, Birgitte Kjos Fonn i denne kronikken. 
Fusjon. To år etter fusjonen mellom høgskolene i Oslo og Akershus ønsker høgskoleledelsen å fusjonere sykepleierutdanningene, som i dag er delt på to institutter. 
Varslersaken. Det oppstod debatt om voteringsorden og om vedtaket som ble gjort faktisk er lovlig, da ingen av forslagene til vedtak i varslersaken fikk alminnelig flertall i høgskolestyremøte ved HiOA. 
Varslersaken. Varsleren Einar Belsom ved HiOA har sendt brev til Kunnskapsdepartementet og ber om avklaringer om det han mener er kjernen i varslersaken om sensurmetoder ved høgskolen. Han ber også departementet om å se på hans brev som en varslersak.  
Varsling. Høgskoledirektøren ber HiOAs styre om ikke å ta hensyn til Varslingsnemndas kritikk når det gjelder sensurmetoder. Hun støtter seg på brev fra departementet. Styremedlem kritiserer saksbehandlingen. 
Statsbudsjettet. HiOA er det eneste stedet i landet der det utdannes ortopediingeniører. Utdanningen står i fare hvis forslag til statsbudsjett blir stående. 
Snur i døra. Forskningsdirektør Christen Krogh ved HiOA har sagt opp stillingen sin, bare 13 måneder etter at han tiltrådte.  

Sider