Campus

Lærermaster. Det faglige ansvaret for det samlingsbaserte lærermastertilbudet ved Nord universitet legges til Nesna. Ordfører Hanne Davidsen oppfatter dette som minst en halv seier. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Forskning. Rektor Curt Rice hadde invitert alle professorene, dosentene og forsker I på HiOA til mingling, og ba om råd om hvordan han kan gjøre hverdagen deres bedre. Et av de mest kritiske innspillene kom rektoren med selv.  
Unge akademikere. Det er en klar tendens til at unge kvinnelige forskere ikke vil anbefale andre en forskerkarriere, viser ny undersøkelse. 
Struktur. Studentar og tilsette har store forventningar til den nytilsette rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. Her ser du nokre av dei.  
Økonomi. Ledelsen på Universitetet i Oslo mener de trenger å øke inntektene sine framover og vurderer blant annet oppløsning av fond, salg av tomter og forskerboliger til en verdi av 350 millioner kroner.  
Ny bok. Forsker Lars Grue slår fast at det er variasjon som er vanlig, ikke det å være normal. 
Digitalt. Høgskolen i Oslo og Akershus er i front på det som blir kalt digital historiefortelling. Nye verktøy er vurdert og Universitets- og høgskolerådet skryter av høgskolen på fagfeltet. 
Master. I år har de første 36 spesialsykepleiere ved Høgskolen i Oslo og Akershus levert sin masteroppgave. Sist uke ble de feiret. 
Tverrfaglig. Sisteårsstudentene på sykepleie HiOA og medisin UiO har denne uken jobbet i team for å hanskes med simulerte akuttsituasjoner. Ingen døde. 
Høyesterett. En forsker har tapt saken sin i Høyesterett om fortrinnsrett. Forskeren tapte først i tingretten, vant fram i lagmannsretten, men Høyesterett støtter tingrettens avgjørelse, og gir Universitetet i Oslo medhold i saken. 
Kutt. Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok torsdag å legge ned 10 studier og å fryse opptaket på fire i 2017. Russlandsstudier ble berget fra nedlegging. 
Ny rektor. Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet (HVL) har i dag vedteke å tilby Berit Rokne stillinga som rektor, i ein åremålsperiode på fire år. 
Rektor. Kven som blir rektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL) blir bestemt på interimstyremøtet i dag. Saka går for lukka dører og pågår framleis, etter tre timars handsaming. 
Forskertopp. Denne uka ble det klart at instituttleder og professor på Universitetet i Oslo, Ola Erstad, har fått et lederverv i den prestisjetunge organisasjonen Science Europe.  
Lærermaster. Høgskolen i Østfold og NLA Høyskolen har fått endelig godkjent sine lærermastere fra høsten 2017. Høgskulen i Volda er også nesten i mål med endelig godkjenning. 
Finansiering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke at de nye universitetene og høgskolene har grunn til å klage på det nye finansieringssystemet, sa han i Stortingets spørretime onsdag. 
Ombud. Etter å ha stengt dørene på grunn av en usikker framtid for ordningen, tar nå studentombudet ved Høgskolen i Oslo og Akershus igjen imot nye henvendelser.  
Kutt. 11 studier legges ned, 3 fryses og settes på vent, mens 2 fortsetter. Dette er innstillingen fra universitetsdirektøren i Tromsø til styret, etter at et utvalg foreslo kutt i studieporteføljen. Torsdag faller endelig dom.  
Næringsliv. Universitetet i Oslo har plukket ut 17 private bedrifter som de ønsker styrket samarbeid med. Dekan Morten Dæhlen mener det er søkt å trekke fram at flere av dem har vært innblandet i blant annet korrupsjon.  

Sider