Campus

100 på topp-liste. Kreftforsker Elisabete Weiderpass er forskeren som inntar tredjeplassen på tellekanttoppen i Norge de siste fem år. Hun skulle gjerne hatt flere kvinner med seg på listen. 
100 på topp-liste. Datastudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet den nye søketjeneste som gjør publiseringene i forskningsdatabasen Cristin mer tilgjengelig. Cristin jobber selv med utvikling av en tilsvarende løsning. 
Organisering. Universitetet i Stavanger (UiS) går mot strømmen: Mens andre slår sammen til større enheter, splitter UiS flere fakulteter og institutter og oppretter en rekke mindre faglige enheter. Fagforening er bekymret for økonomien. 
Revidert. Regjeringspartiene, Venstre og KrF åpner for 250 nye studieplasser innen ikt. Og denne gangen er det «ekte» studieplasser, forsikrer Iselin Nybø (V). IKT-Norge spør om hvem som sikrer at alle disse plassene nå blir realisert. 
Revidert. KrF og Venstre har fått regjeringen med på å øke budsjettet til NOKUT med 10 millioner. — Nå kan vi komme i gang med kompetansevurdering for flyktninger, sier direktør Terje Mørland. 
Forskning. — Ås må bli Norges blågrønne svar på Silicon Valley - gi oss muligheten, oppfordret forskere i Ås da de møtte kunnskapsministeren tirsdag. 
Språk. — Eg er flau. Landets største universitet driv systematisk nedprioritering av språkpolitikken sin. Det er slikt som kallast ukultur, seier førsteamanuensis ved NTNU, Leiv Inge Aa.  
Nytt styre. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer i Norges Handelshøyskole (NHH). 
Meninger · Kvote. Kvoteordningen for studenter fra utviklingsland er i ferd med å fases ut, og vi ser tegn til at dette påvirker sammensetningen av studentmassen på campus, mener rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, og mener det er grunn til å følge utviklingen nøye. 
Ny strategi. Veiledning av ferske lærere og bedre samarbeid mellom praksissted og utdanning er noen av tiltakene Torbjørn Røe Isaksen mener skal sikre både en bedre skole og lærerutdanning. 
Budsjettforlik. Regjeringen sa det kom 500 nye ikt-studieplasser, men det var egentlig bare penger til ca 140. NOKUT mistet 10 millioner kroner. Budsjettforliket fra desember 2016 har en bitter ettersmak for enkelte institusjoner i sektoren. 
Digitalisering. Sensoren måtte selv skrive ut 10 oppgaver, hver på 200 sider. I tillegg til at sikker levering ikke fungerte. Digitaliserer vi noen ganger for digitaliseringens skyld, spør høgskolelektoren. 
Akademi. Akademiet for yngre forskere ønsker seg flere medlemmer. I 2015 ble de stiftet av 20 forskere, nå åpnes det for ny søknadsrunde. 
Nyvalgt. Jens Lægreid fra Grønn Liste, påtroppende parlamentsleder ved Universitetet i Oslo, mener det siste har vært et grønt år, og tror det er utdanning som vil definere hans lederperiode. 
Foto: departementet
Finansiering. En ekspertgruppe foreslår å stramme inn muligheten for å få statsstøtte for private høgskoler. Åtte høgskoler kan miste sin støtte og for de fleste utgjør statsstøtten en vesentlig del av inntektene.  
Forskning. Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling avsluttes etter ti år med forsking på menneskesinnet. Direktør Olav Gjelsvik mener senteret har løftet fagmiljøet opp i verdensklasse. 
Master. Tre masterstudenter ved NMBU bestemte seg for å feire ferdig mastergrad på en litt annerledes måte, og proklamerte landest høyeste utdanningen på Galdhøpiggen. 
Bergen. I dag behandlar styret på Universitet i Bergen tiltak som skal få ned talet på mellombels tilsette. 
Organisering. Arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet skal ha spriker. Et flertall vil ha fire fakulteter, mens et mindretall vil ha sju. 
Organisering. Forslag om hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet ble lagt fram torsdag 1. juni fra klokken 9.00. Se framleggingen direkte her. 

Sider