Campus

Meninger · Rektorvalg. Vi går til valg for å forsvare universitetets og akademias verdier i en tid hvor de kan bli satt under sterkere angrep, skriver rektorteamet Graver, Sandlie, Frich, ved Universitetet i Oslo. 
Organisering. De minste fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet ønsker ikke å legge ned fakulteter, mens de største går inn for å en tilnærmet halvering av antall fakulteter, går det fram av høring om ny faglig organisering. 
Meninger · Velferd. Skillet mellom «fagpolitikere» og «velferdspolitikere» i Norsk studentorganisasjon, er et kunstig skille. Dette mener kandidat til arbeidsutvalget i organisasjonen, William Sæbø. 
Effektivisering. Bekymrede ansatte i administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer kraftig på planen som skal gjøre høgskolen mindre overadministrert. 
Studieplasser. Professor i informatikk ved HiOA, Frode Eika Sandnes, reagerer på at rektoratet har lagt masterstudieplasser i IKT til Fakultet for helsefag, og mener at det ikke finnes tilstrekkelig IKT-faglig tyngde der. Prorektor avviser kritikken. 
Meninger · Molde. Professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde mener at spørsmålet om hvem som skal lede høgskolen, er for viktig til at man kan la det styres av byråkratiske regler. 
Kvalitet. Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus er i hardt vær. Mandag startet arbeidet med en ny programplan som skal heve kvaliteten på utdanningen.  
Meninger · Rektorvalg. Vår ambisjon er at UiO skal være langt mer synlig på den internasjonale forskningsarenaen, skriver rektorkandidat ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, og resten av teamet i Stølen&Mo. 
Studentombud. Jurist Katrine Klyve har sagt ja til å være studentenes hjelper og veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra eksamenstider av. 
Varsling. Førsteamanuensis Einar Belsom var den første varsleren ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For fire år siden fikk han medhold i Varslingsnemnda, men høgskolens daværende ledelse satte nemndas råd til side. Belsom er fortsatt forbannet og krenket.  
Meninger · Lillestrøm. — Personlig mener jeg det beste argumentet mot å flytte til Lillestrøm, er at argumentene for å flytte ikke er gode nok, skriver Joel Gianni i sitt svar til parlamentslederen. 
Eksamen. Studiedirektør Marianne Brattland på Høgskolen i Oslo og Akershus ble tirsdag presentert for Omid Mirmotaharis system for automatisk individuell begrunnelse. Nå vil hun teste det ut på høgskolen allerede til høsten. 
Meninger · Varsling. — Det blinker kraftige varsellamper med hensyn til forsvarlighet i høgskolens saksbehandling av varslingssaker, skriver førsteamanunsis Dag Flater Hwang, som har kjennskap til to konkrete saker fra HiOA . 
Meninger · Ph.D. Blandingen av nostalgi og en uvanlig virkelighetsforståelse gjør Ger Wackers’ innlegg til et sjeldent godt eksempel på vår advarsel, skriver Gunnar Grepperud og Jan H. Rosenvinge i sitt svar om doktorgradsarbeid. 
Fast direktør. Et enstemmig styre ansatte i dag Tore Hansen som en av to toppdirektører ved HiOA. Hansen har fungert i stillingen i vel et år.  
Involvering. Oliver Korssjøen, politisk leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, mener studentenes beste blir glemt i fusjonsprosessen. Fredag tar høgskolestyret stilling til hvorvidt studenter kan forbedre karakteren på konteeksamen. 
Meninger · Lillestrøm. Leiar i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Sunniva Myrene Braaten, er ikkje einig i at dei er «elitens studentparlament». 
Styremøte. Styret ved HiOA vedtok rektors plan for slanking av administrasjonen torsdag. Lærerdekaner ble sendt hjem med «straffelekse». 
Rektorvalg. Bare 6,5 prosent av de stemmeberettigede ved UiT Norges arktiske universitet brukte stemmeretten sin i rektorvalget. 34 prosent av dem stemte blankt. Gjenvalgt rektor, Anne Husebekk, tolker resultatet som en protest mot omorganiseringen som pågår. 
Meninger · Lillestrøm. Tillitsvalgt på byggingeniørutdanninga på Høgskolen i Oslo og Akershus, Joel Gianni, går hardt ut mot den foreslåtte flyttinga til Lillestrøm, og studentparlamentets håndtering av saken. 

Sider