Campus

Pris. Heddaprisen for fremragende scenekunst gikk til førstelektor og dramalærer Niels Peter Underland i helga for barneforestillingen «Brune». Nå skal stykket på turné landet rundt. 
Campus Bergen. Styret ved Høgskulen på Vestlandet vedtok i går å godkjenne leieavtale med Statsbygg verd nesten 43 millioner kroner for å fullende Campus Bergen. Også ny direktør ble ansatt. Se opptak fra styremøtet her. 
Databank. Pan-europeisk forskningsbase etableres i Bergen. — Dette er en milepæl i forskningssamarbeidet vårt med EU, mener kunnskapsministeren.  
NTNU-Oslo. NTNU vil bli mer synlig i hovedstaden. Nå sysler de med planer om flere utdanningstilbud i Oslo, bekrefter påtroppende prorektor for utdanning, Anne Borg. 
Nytt navn. Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterte torsdag hva de skulle hete når/hvis de blir universitet en dag. Flertallet er positive til OsloMet.  
Master. — Det er for mange små studietilbud i Norge og antallet bør reduseres, mener statssekretær Bjørn Haugstad. Godt over halvparten av opp mot 900 mastertilbud landet rundt har under 20 studenter. 
Direkte fra styremøte. Styret ved HiOA drøftet flere store saker torsdag 15. juni, blant annet strategi, ny campus Lillestrøm, universitetsnavn og framtidig administrasjon. 
UiB. Psykologiprofessor Gerd Kvale reagerer på at to kommande visedekanar på Det psykologiske fakultetet er med blant underskrivarane på eit opprop mot ei av søkarane til ei instituttleiarstilling. Saka skal opp på fakultetsmøte onsdag 14. juni. 
Matematikk. Bedre karakterer for vårens lærerstudenter på nasjonal deleksamen i matematikk. 
Kvalitet. Bare sju masterprogrammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus har flere studenter enn minstekravet på 20, viser ny oversikt. Prorektor Nina Waaler varsler at det kan bli færre mastere i løpet av to år. 
Studenpolitikk. Det nye arbeidsutvalget til studentparlamentet til Universitetet i Bergen (UiB) synes det går rette veien. — Det føles som om studentene sitter med muligheten til å påvirke, sier den nye lederen. 
Konsulenter. Landets universiteter og høgskoler brukte tilsammen nesten to milliarder kroner på «konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester» i 2016. NTNU brukte mest, og fortsetter å øke konsulentbruken sin med ytterligere 27 millioner kroner i første tertial 2017. 
Struktur. De to universitetene i Nord-Norge har inngått avtale om tettere samarbeid. Det skjer etter påtrykk fra Kunnskapsdepartementet. 
Forskning. Regjeringen har nådd én-prosent-målet for forskning, så nå varsler de at revidering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning også må innebære omprioriteringer. Alt nytt vil ikke etableres med friske midler. 
Finansiering. Leiinga ved Universitetet i Bergen har vedteke tiltak for å få opp den eksterne finansieringa. — Me har ein lang veg å gå, og me må byrja på den vegen, seier prorektor Anne Lise Fimreite. 
Lovforslag. Regjeringen sender i dag ut sitt forslag om forbud mot heldekkende ansiktsplagg i all utdanning fra barnehage til høyere utdanning. Flere universitets- og høgskolerektorer går imot totalforbud, mens andre er usikre.  
Navn. Å finne et navn til Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet har vist seg å ikke være noen enkel sak. Også PR-ekspertene er uenige om hva som er et godt navn.  
Demokrati. Studentene ved NMBU og Nord universitet har i flere år omgått lovens krav om at valg skal gjennomføres ved urnevalg. Nå lover de opprydding. 
Tvist. Førsteamanuensis Mary Ann Stamsø saksøkte Høgskolen i Oslo og Akershus for manglende overtidsbetaling. Oslo tingrett ga henne ikke medhold, og ila henne saksomkostninger på 82.425 kroner. 
100 på topp-liste. — Jeg har jobbet knallhardt og har en meget stor driv og en sterk lidenskap for forskningen, sier Terje Aven, som er nestbest blant de forskerne som har generert mest poeng i Norge. 

Sider