Campus

Søkarar. Fire interne og to ukjende søkarar vil gjerne ta over jobben etter rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH). Gjesdal går av neste sommar. 
Etikk. Flere reagerer på det nye etiske regelverket ved Universitetet i Tromsø som åpner for samarbeid med svartelistede selskaper. Norsk Folkehjelp ber styret revurdere reglene.  
Undersøkelse. Masterkandidatene fra Samfunnsernæring, Produktdesign og International Social Welfare and Health Policy ved Høgskolen i Oslo og Akershus sliter med å få innpass i arbeidslivet.  
Kvalitet. Nord universitet slit med å oppnå kvaliteten dei må ha for å kunne halde fram som universitet. NOKUT gir dem eit år på å omstille seg før det blir tilsyn i 2018 og eventuell ei revurdering av universitetsstatusen etter det. 
It-løsninger. Universitetsdirektør i Agder, Seunn Smith-Tønnessen mener man må koordinere arbeid rundt it og anbud bedre i universitets- og høgskolesektoren. 
Meninger · Personalpolitikk. Man trenger en sunn debatt om forvaltningen av de viktige menneskelige ressursene på Høgskolen i Oslo og Akershus. Verktøykassen på personalfeltet er antikvarisk, skriver førsteamanuensis Dag Flater Hwang. 
Ikt-strategi. I januar kommer det en ny rapport om ikt-strategien for universitets- og høgskolesektoren. I dag blir styret for Universitetet i Oslo orientert om ulike forslag til ny organisering i sektoren. 
Studiestøtte. Lærerstudenter som fullfører femårig masterutdanning på normert tid skal få ettergitt siste års studielån. Venstre er glade, men Norsk studentorgansiasjon (NSO) sier nei takk. 
Ranking. Handelshøyskolen BI kommer på 35. plass og Norges handelshøyskole (NHH) tre plasser lenger bak på årets Financial Times European School Rankings.  
Fagskoler. Fredag 2. desember la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter.  
Samarbeid. Til våren vil de fire eldste universitetene gå ut i en samlet anbudsrunde for anskaffelse av nye felles administrative it-systemer. Hensikten er både å spare penger og styrke sin strategiske posisjon i sektoren.  
Jul. For noen studenter kan jula være en ekstra vanskelig tid. — Det er viktig at vi snakker sammen og er åpne om det, sier Halvor Berg Hovind, studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Budsjett 2017. Regjeringen og V og KrF gir mer kompensasjon for de som taper på den nye finansieringsordningen i uh-sektoren, men øker kravet om effektivisering med 0,3 prosent. Det siste utgjør et økt kutt på 95 millioner kroner for universiteter og høgskoler. 
Val. Universitetsstyret ved Universitet i Bergen har vedteke å endra vektinga av stemmene ved rektor- og universitetsstyrevalet i 2017. Styret meiner fordelinga slik den er i dag er udemokratisk. 
Fusjonsbråk. Det er uro i ledelsen ved Høgskolen i Molde. Nå har en av prorektorkandidatene trukket seg. 
Tvang. Når er egentlig tvang legitimt, spør filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anniken Fleisje. Hun innleder på årets SPS-konferanse. 
Lærermaster. Det faglige ansvaret for det samlingsbaserte lærermastertilbudet ved Nord universitet legges til Nesna. Ordfører Hanne Davidsen oppfatter dette som minst en halv seier. 
Forskning. Nåløyet for å ende opp i en forskerkarriere i akademia er trangt, og denne utfordringen underkommuniseres i utdanningen.  
Forskning. Rektor Curt Rice hadde invitert alle professorene, dosentene og forsker I på HiOA til mingling, og ba om råd om hvordan han kan gjøre hverdagen deres bedre. Et av de mest kritiske innspillene kom rektoren med selv.  
Unge akademikere. Det er en klar tendens til at unge kvinnelige forskere ikke vil anbefale andre en forskerkarriere, viser ny undersøkelse. 

Sider