Campus

Tabbe. Universitetet i Tromsø regnet feil ved opptak. Student kom ikke inn på psykologi - tilbys erstatning. 
Forskning. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Hans Blom, kalte inn til pressekonferanse fredag for å informere om mulig forskningsjuks på høgskolen. Råmateriale er på avveie.  
Nytilsatt. Høgskolen i Innlandet har tilsatt tre nye dekaner fra 1. januar 2018. Det var få søkere til flere av stillingene. Og ytterligere en tilsetting er utsatt til høsten. 
Tromsø. Juridisk fakultet i Tromsø består som egen enhet og Kunstfakultetets framtidige plassering avgjøres av et nytt styre til høsten. Torsdagens styremøte ble et nederlag for universitetsledelsen. 
Meninger · Pride. Dersom Universitetet i Oslo virkelig vil være et godt sted for skeive studenter og ansatte, må de iverksette tiltak, ikke bare dukke opp på feiringa og promotere seg som skeiv-vennlig, skriver student Anja Maria Aardal. 
Pride. For første gang skal Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus delta på Pride Parade. De har slått seg sammen under parolen «Fryktløs kunnskap». 
Pengestøtte. 127 millioner er fordelt til barn og unge. Nesten fem millioner har gått til sju ulike studentorganisasjoner. 
Sørøst. Forskningsrådet har trukket tilbake bevilgningen til kvinnesatsing i Høgskolen i Sørøst-Norge, etter at likestillingnemnda fant programmet diskriminerende. Nå oppretter høgskolen et nytt program, åpent for både kvinner og menn. 
Forskere. NTNU har for andre gang plukket ut forskere til Stjerneprogrammet sitt. De 26 forskerne får blant annet økt driftsbudsjett, internasjonal mentor og må reise ut i verden. 
Vitnemål. Departementet har ønsket seg en vitnemålsportal for å bekjempe juks. Nå er portalen på lufta, og alle statlige og private høgskoler og universiteter er med. 
Universitetet i Oslo. Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen overlot rektorkjedet til påtroppende rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo torsdag kveld. Se bildene og les talene her. 
Organisasjon. Reaksjonene er sterke mot tvangssammenslåinger av fakulteter ved Universitetet i Tromsø, men i Narvik er de fornøyde. 
Studieportefølje. Nord universitet skal som mange andre rydde i sin studieportefølje. Noen vedtak gjøres på styremøtet 22. juni, mer arbeid vil skje utover høsten. 
Ny rektor. Påtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, har klokkertro på at det å bygge bedre og sterkere team i akademia er veien å gå. Gjennom solid lagbygging vil han løfte både topp og bredde. Torsdag mottar han rektorkjedet.  
Struktur. Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.  
Forskning. Rundt 468 årsverk ble brukt på å skrive søknader til Forskningsrådet i 2016. Og 9 av 10 fikk avslag. I tillegg kommer EU-søknadene. — Et vanvittig sløseri, sier Oddveig Storstad, som hoppet av karusellen etter 20 år som forsker. 
Det globale sør. Torsdag inviterer Høgskolen i Oslo og Akershus og NMBU til seminar med Arturo Escobar, kjent som en av vår tids største tenkere. Temaet er forskning i det globale sør og urfolk.  
Universitet. Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige. 
Tromsø. Varaordfører Geir-Ketil Hansen ser ikke bort fra at Narvik må rykke tilbake til start og ta kontakt med Nord universitet hvis Narvik ikke får beholde fakultetet sitt, slik flertallet i en arbeidsgruppe på UiT har foreslått. 
Tellekanter. Verken NIFU-forsker Gunnar Siversten eller medlem av publiseringsutvalget, Jorunn Vindegg, er spesielt tilhenger av listen med 100 forskere rangert etter publiseringspoeng som Khrono har publisert. 

Sider