Campus

Kvalitet. Ledelsen både ved Høgskolen i Oslo og Akershusog Sørøst-Norge er bekymret for at kravet om å dokumentere høy internasjonal kvalitet skal forsinke universitetsplanene. 
Nynorsk. Mange klagar, men nynorsksyndene held fram, fortel Norsk Målungdom. Tal frå ny klageportal syner at det framleis står dårleg til, og NTNU er ein versting. 
Budsjettforliket. Oslo-området får flere stipendiater og studieplasser som et resultat av budsjettforliket i Stortinget. 
Rektor. Styret ved Göteborgs universitet skal ha fått klar anbefaling om å ansette Ole Petter Ottersen som ny rektor. Endelig beslutning blir tatt i januar. 
Direkte. Torsdag 22. desember er dag 2 av styremøtet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Fagleg plattform, profil og strategi er mellom sakene som skal behandlast. 
Ny direktør. Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus sendte i dag saken med ansettelse av ny organisasjons- og virksomhetsdirektør tilbake til administrasjonen. 
Direkte. Da er ordningen med studentombud på Høgskolen i Oslo og Akershus vedtatt som en permanent ordning. Ombudet skal legges til HR-avdelingen. 
Økonomi. Rektor Curt Rice trenger penger til universitetssatsingen og vil ta hånd om pengene som fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus ikke har greid å bruke opp. Nå kommer retningslinjer for inndragningen. 
Tilsetting. Innstillinga blei snudd om på, styret delt på midten, og både livstru og homofilt ekteskap kom opp i debatten om kven som skulle bli den første rektoren ved Høgskulen på Vestlandet. 
Tilgang. Forslaget om å halda søndagsope ved alle lesesalane ved Høgskolen i Bergen (HiB) blei torsdag nedstemt i høgskulestyret. Av dei 19 største høgskulane og universiteta i Noreg er HiB då den einaste som berre har avgrensa ope. 
Lovforslag. Regjeringen vil endre lovverket for å sikre at pengene det offentlige gir til private høgskoler og fagskoler, går til studentenes beste. 
Honorar. Trine Syvertsen, styreleder på Høgskolen i Oslo og Akershus, får neste år økt godtgjørelse på mellom 78.000 og 123.000 kroner, etter at departementet har vedtatt nye satser. 
Ledig stilling. Nå har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utlyst rektorstillingen sin. Aktuelle kandidater må ha «fortrinnsvis professorkompetanse». 
Karakterer. Ifølge en ny rapport fra NIFU er ikke karakterer eller utenlandsopphold blant de viktigste kriteriene i en ansettelsesprosess. 
Oppgjør. De største lønnstilleggene ved Høgskolen i Oslo og Akershus gikk i år til direktører i sentraladministrasjonen. Samtlige fagforeninger kritiserer det de mener er høye lederlønninger ved høgskolen.  
Meninger · Kvalitet. Vi vil at universiteter og høgskoler skal få større selvstendighet, sterkere fagmiljø og mer egenart. Derfor har vi gjennomført flere reformer, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i sitt svar til Hilde Gunn Slottemo. 
Ombud. Høgskolen i Oslo og Akershus har hyret inn advokatfirmaet Brækhus for å jobbe med studentombudsaker ut februar. Til 1500 kroner timen. — Såpass viktig å fylle funksjonen, sier direktør Tore Hansen. 
Meninger · Profesjon. Som profesjonsutdanning må vi jevnlig stille spørsmål ved om våre rutiner for skikkethetsvurderinger er gode nok for å vurdere faglig og relasjonell kompetanse hos studentene, skriver Kari Høium om kritikken mot barnevernutdanningen. 
Canvas. E-læringsplattformen Canvas skal erstatte Fronter og itslearning på over 20 høyere utdanningsinstitusjoner. 
Nye bygg. Høgskolen i Oslo og Akershus kan være interessert i å ta over de gamle lokalene til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, selv om det foreløpig er på idéstadiet. 

Sider