Campus

Bergen. Professor på Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, blir ny forskingsdirektør i Helse Bergen. 
Studentalder. Norske studenter er blant de eldste i Europa, og har vært det lenge. Samtidig øker andelen studenter under 24 år. Eva Karine Disch Ringstad (73) er blant pensjonistene som drar opp snittet. 
Varsling. Studentene bør være forsiktige med varsling i media, mener flere norske universiteter. Grunnen er et større skadepotensiale, ifølge NMBU
Alder. Snittalderen på den norske studenten er på vei ned, og andelen studenter under 24 år øker kraftig, viser tall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Khrono. 
Lærerutdanning. En ny rapport viser at deltakere i det som heter rektorutdanningene er godt fornøyd med tilbudet.  
Klage. En kvinnelig student som har hatt professor Nils Rune Langeland som foreleser i vårsemesteret har klaget ham inn til universitetsledelsen for upassende og ubehagelig atferd. Universitetet i Stavanger bekrefter at de har mottatt klage. 
Tvist. Forskerforbundet anker ikke saken om manglende overtidsbetaling for førsteamanuensis Mary Ann Stamsø da hun var ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Stamsø og høgskolens tillitsvalgte er skuffet.  
Terror. Yussuf hjalp studenter som hoppet nakne ut av vinduene under angrepet mot høyskolen i Garissa i Kenya i 2015. Nå bruker han all sin tid på å bekjempe radikalisering. 
Horisont 2020. Universitetet i Bergen ønsker at fleire av dei ansatte ved universitetet skal bidra til å evaluere EU-søknadane til sine kollegaer. Det gjer ein betre rusta til å skrive eigne søknadar, ifølge universitetet. 
Administrasjon. Et stort felles anbud på administrative systemer fra de fire eldste universitetene er utsatt nok en gang. I stedet skal de utrede fram mot jul om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kan levere det de trenger. 
Trakassering. — Jeg er overhode ikke for noen form for gapestokk. Men vi trenger absolutt en debatt om trakassering av kvinner i akademia. Og det gjelder mange flere enn Langland, sier professor ved Universitetet i Stavanger, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som her tar et oppgjør med det han kaller «griseriet» i akademia. 
Helse. Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus seiret i en internasjonal helseteknologi-konkurranse organisert av FN. Her konkurrerte de om å utvikle den beste digitale løsningen for urbane helseutfordringer.  
Trakassering. Professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, som har sendt grove meldinger til unge kvinner, sendte lørdag en sms til NRK der han – uten forbehold - beklager «de upassende» meldingene. 
Viserektor. Visittkorta har hopa seg opp etter fire år på reisefot som viserektor for internasjonalisering på Universitetet i Bergen. No ventar mikroskopet på Haukeland for Anne Christine Johannessen. 
Trakassering. Styremedlem på Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, sier at det må være en saklig kobling til jobben for at noe skal være en arbeidsgiversak, og han oppfordrer til varsomhet i Langeland-saken. 
Effektivisering. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kutte kostnadene til administrasjon med 120 millioner i løpet av de tre neste årene. Hel eller delvis ansettelsesstopp er blant tiltakene som skal avgjøres over sommeren. 
Trakassering. Curt Rice mener landets universitets- og høgskolerektorer må skjerpe seg, og innføre nulltoleranse mot trakassering. — Jeg tror svært mange studenter ikke vet hvordan de skal forholde seg hvis slike saker oppstår, sier han om Langeland-saken.  
Eksamen. Bachelorstudenten ved Universitetet i Bergen opplevde å gå fra stryk til B etter klage. Studenten hadde i forkant uttrykt skepsis til å ha egen faglærer som sensor etter uoverenstemmelser. 
It-satsing. Departementet har fordelt 250 studieplasser innen it som kom som et resultat av forhandlinger mellom Venstre og regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. 
Undervisning. Masterstudent Erik Langelo foreleste i mikroøkonomi ved Høgskolen i Molde for første gang i vår. Studentene gjorde det bedre på vårens eksamen enn det 2016-klassen presterte i fjor. 

Sider