Campus

Seminar. Innlegg om motivasjonsseminar på Høgskolen i Sørøst-Norge skaper reaksjoner: Skandale, mageplask, pinlig og flaut, mener kritikere. — Saken er litt ut av proporsjoner, sier arrangøren, dekan Hans Anton Stubberud.  
Første dag. Det var ein rørt rektor, Berit Rokne, i Bergen som ønska tilsette ved nyfusjonerte Høgskulen på Vestlandet velkomen til eit nytt år og ein ny institusjon. 
Valg. I dag går Marte Øien inn i heltidsverv som leder for Studenttinget ved landets største universitet. Hun ser fram til å bli ferdig med NTNU-fusjonen og heller jobbe med politikk igjen. 
Mest lest. Kritikk av sykepleierutdanningen og debatten rundt mattekrav for lærerstudenter var blant Khronos mest leste saker i 2016. NTNUs hjelpeløse nynorsk og UiOs «vrøvl» om visjoner er også på lista. Og debatten øker. 
Prisvinner. Barnevernspedagog og HiOA-student, Lubna Mehdi, er kåret til «Årets forbilde 2016» for sitt engasjement for døve barn og barn med innvandrerbakgrunn. 
Tøft. Rektor Hallgeir Gammelsæter ved Høgskolen i Molde medgir at struktursaken har gitt ham et tøft år på jobben. 
Foto. Jon Petter Evensen har verken doktorgrad eller hauger av meritterende akademiske tellekanter å vise til. Men han uteksaminerer excellence på høyt nivå fra HiOA likevel. Nå skal ha selv kåre de beste i verden.  
Kompetanse. Fleire i styret ved Høgskulen på Vestlandet er opptekne av å ikkje utelukka søkarar utan doktorgrad til leiarstillingar. 
Ny rektor. Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer har bestemt seg for å søke rektorjobben ved den nye Høgskolen i Innlandet. Hedmarkrektor Anna Linnea Ottosen er i tenkeboksen.  
Kvalitet. Universitetet i Bergen er først ute med å belønne gode undervisere, men bare de som er professorer eller førsteamanuenser. 
Psykisk helse. Antall brukere av psykofarmaka i aldersgruppen 20-29 år i Norge økte med 50 prosent i perioden 2005 til 2015. Studenten Mikkel Brattset Oddum (25) er blant disse. 
Scene. Godt kjent i det internasjonale teatermiljøet, men nokså skjult for det hjemlige publikum har Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold i 20 år utdannet skuespillere og scenografer fra hele verden. 
Ombud. Studentombud ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, var Norges første studentombud. I 2017 vil 72 prosent av landets studenter ha tilgang på ordningen. 
Ung forsker. Tovy Dinh er 23 år og hjerneforsker. Hun går på forskerlinja på Universitet i Oslo, og hennes daglige arbeid blir vurdert av kritiske, internasjonale øyne. 
Løgn og fake news. Hva slags rett har politikerne til å lyve? Skal de alltid svare sant? Dette er spørsmål Anders Martin Hellebust forsøker å svare på i sin nye doktoravhandling: Med rett til å lyve. 
Jul. Spesiallaget julequiz til Khronos lesere: Sjekk ut 100 spørsmål og svar.  
Jul. I år er det «bare» 14 til bords når fakultetsdirektør Marja Lundell på staselige Moer gård i Akershus byr på norsk/svensk julefeiring. Men først skal det plukkes 19.000 egg.  
Høgskulen på Vestlandet. 36 vil bli studentombud på Høgskulen på Vestlandet. Sjå søkarlista her. 
Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet satsar digitalt når dei skal auka samhandling og minska konsekvensar av sju timars reiseveg mellom Førde og Haugesund. 
Film. Min pappa Toni Erdmann er en far-datter film som føles betydningsfull. Men den krever at man bruker noen krefter på den. Velger man det, får man mye igjen 

Sider