Campus

Studiestart. Å drikke alkohol er en del av pakken for ferske studenter når de skal tilnærme seg sin nye studentidentitet, men russefyll tar de avstand fra, påpeker doktorgradsstipendiat Kristine Vaadal ved Høgskulen i Volda. 
Klynge. Studenter og forskere får en sentral plass i Bergens nye mediehus. — Med realiseringen av Media City Bergen får vi også samlet forskning, utdanning, utvikling og bransje i et felles bygg, sier medieprofessor Ole J. Mjøs.  
Åpent kurs. For sjette år på rad har Høgskolen i Molde årets forkurs i matematikk. 100 studenter har meldt seg på, men det er også åpent for andre, som vil friske opp mattekunnskaper eller har matte-angst. 
Overgang. Tidligere direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén,skal nå tilknyttes Høgskolen i Oslo og Akershus. — Hallén har en tung profil i forsknings-Norge, og vi tenker at han kan bistå oss med videreutvikling av HiOA, sier rektor Curt Rice. 
Ny rektorperiode. Det var vaktskifte for mange lederstillinger i akademia 1.august. Norges handelshøyskole (NHH), Idrettshøgskolen og Universitetet i Oslo og Høgskolen i Molde fikk nye rektorer. 
Valg 2017. Studentboliger, studiestøtte og studenters psykiske helse er gjengangere blant studentene som kan havne på Stortinget etter høstens valg. Én av dem står på såkalt sikker plass. 
Avtrer. Frå 1. august er perioden som prorektor ved Universitet i Bergen over for professor Anne Lise Fimreite, og ho går tilbake til forsking og undervisning. 
#studentleder. Jens Lægreid, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, vil gjøre tidenes satsning på utdanning til tidenes beste satsning på utdanning, og at alle skal få studentombud. 
Internasjonalisering. Andelen av doktorander med utenlandsk statsborgerskap har økt fra 9 til 38 prosent i perioden 1990 til 2016. Senterpartiet vil sette et tak, men møter motstand blant annet fra rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. 
Samordna opptak. Tiltak for å bedre søkertall til lærerutdanning i nord har ikke hatt effekt for Nord universitet, og i særlig grad ikke utdanningene som retter seg inn mot de yngste barna. Studenter kan ha «rømt» lengre nord til Universitetet i Tromsø. 
Rekord. Det er studentene i Kautokeino som har best tilgang til studentboliger, og studentene knyttet til høgskolene i Østfold og Sørøst-Norge, som har dårligst tilbud. 
Ny jobb. Kristin Vinje (H) har vært den eneste med doktorgrad i denne perioden på Stortinget. Nå skal hun «hjem» til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. 
Trakassering. Flere kvinner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering, viser en sju måneder gammel rapport som ligger upublisert hos fakultetledelsen. 
22. juli. Sommeren 2011 var det noen som bestemte at Iril Myrvang Gjørv skulle bli en annen. Det har det tatt tid å godta. 
Samordna opptak. Helsefagene er de utdanningene med flest søkere og flest tilbud om studieplass. Sykepleie har hatt en økning i søkertallene på over 20 prosent sett over to år. 
Samordna opptak. Pedagogstudentene er fornøyd med at det er stabile søkertall til lærerutdanningene, og de oppfatter at studentene er klare for å gyve løs på masterkravene. Men de liker fortsatt ikke mattekravene til Isaksen. 
Samordna opptak. Hovedopptaket viser at det i år er 4,4 prosent flere som er kvalifisert for opptak innen høyere utdanning i 2017 sammenlignet med i fjor. Drøyt 94.000 har fått tilbud om studieplass. 
Nye styrer. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styrerepresentanter til 10 høyere utdanningsinstitusjoner. Statens representanter ved universitetene domineres av folk fra næringslivet. Høgskolene har i større grad fått folk fra akademia - og to tidligere statsråder.  
Trakassering. Studentombudene opplever at ordningen er for lite promotert, og studentene vet for lite om hvor og hvordan de skal melde fra når det oppstår problemer av ulik art i studiesituasjonen. 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå har studentjuryen til Årets foreleser-prisen på Høgskolen i Oslo og Akershus valgt ut sine fem finalister. De hadde imidlertid bare en fjerdedel å velge blant sammenlignet med fjoråret. 

Sider