Campus

Flytting. Simula, som er i ferd med å starte et nytt forskningssenter sammen med HiOA, må tenke gjennom samarbeidet en gang til dersom ingenørutdanningene flyttes fra Oslo til Lillestrøm, sier ass.dir. Kyrre Lekve. — Utilbørlig press, mener HiOA-professor. 
Frivillig. Rektor og prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus måtte være bartendere på studentpuben etter et veddemål på kakefest.  
Studentvalg. Valgdeltakelsen blant studentene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås har økt fra 11 til 27 prosent på ett år. Påtroppende studentleder Jonas Wettre Thorsen er strålende fornøyd med innsatsen i valgkampen. 
Skikkethet. Skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold har talt: Vernepleierstudent Lene Antonsen er skikket til å bli vernepleier, selv om hun selger toppløsbilder av seg selv ved siden av studiene. Medstudenter sendte inn bekymringsmelding om saken. 
Meninger · Open Access. Rector Curt Rice’s three reasons that the tragically slow transition to open access has not been disruptive. 
Meninger · Byråkrati. Regjeringen kutter i bevilgningene til helseforskning i et forsøk på å kutte i byråkratiet. Det kan bli et dyrekjøpt forsøk på effektivisering, skriver fire forskere fra Folkehelseinstituttet. 
Meninger · IKT. Vi må ha et bevisst forhold til sårbarhet i kritisk digital infrastruktur, skriver president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg. 
Meninger · Lærermaster. Pedagogikken er fundamentet, det er problematisk å bøte på problemer i skolen med å øke antall studiepoeng i undervisningsfagene, mener NTNU-ansatte. 
Pedagogstudentene. De vil kreve master av ledere i barnehagene og de vil at lærerstudenter må ha fire i snitt for å komme inn på utdanningen. I helgen hadde Pedagogstudentene landsmøte. 
Meninger · Rektorvalg. Høgskolen i Molde trenger en rektor som virker samlende og bidrar til å dempe temperaturen, skriver høgskolelektor Georg I.I. Panzer, som nå har meldt seg som kandidat ved rektorvalget i mai. 
Rektorvalg. Tirsdag klokken 13.00 legges det opp til at ansatte og studenter kan stille spørsmål til rektorkandidatene ved Høgskolen i Molde spørsmål. Utspørringen kan du følge her. 
Internasjonalt. På Høgskolen i Oslo og Akershus testes et pilotprosjekt som resulterer i et eget internasjonalt sertifikat for utvalgte studenter. Studenter på ergoterapi og produktdesign er først ute. 
Valg. Rune Keisuke Kosaka er ny leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Med seg får han Pia Johansen, Julie Iversen og Karoline Kaldråstøyl. 
Leiing. Uansett utfall av val eller tilsetting: Det blir maksimum to kvinnelege dekanar på Universitetet i Bergen dei neste fire åra. — Dette teiknar eit feil bilete av universitetet, seier dekan Margareth Hagen.  
Meninger · Pensum. Det bør gis aksept for at utarbeidelse av lærebøker er en legitim måte å bruke FoU-tiden på, skriver professor Hanne Svarstad fra Høgskolen i Oslo og Akershus, i dette innlegget. 
Økonomi. Anbudsrunden fra de fire eldste universitetene om nye, felles administrative systemer er utsatt. Årsaken er at de må vurdere tilbud fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ), før de går ut på det kommersielle markedet. 
Strategi. Rektor Curt Rice ønsker seg storbyprofil på Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet, men verken styremedlemmer eller fakultetene er helt med på notene. Senter for profesjonsstudier, studentene og prorektor for forskning er mer positive. 
Ny leder. Her er hun som sannsynligvis blir den nye nasjonale lederen i Pedagogstudentene. Eneste kandidat, og enstemmig innstilt fra valgkomitéen. Og hun bestemte seg for å stille for flere måneder siden.  
Rektor. Den svenske regjeringen har torsdag 27. april utnevnt Ole Petter Ottersen til ny rektor for Karolinska Institutet. 
Ledelse. Alle sju fakultet ved Universitetet i Bergen skal få ny dekan. Det har bare meldt seg ni kandidater til seks stillinger og kun én er kvinne. 

Sider