Campus

Undervisning. Det finnes knapt én foreleser som bør høres på i mer enn 22 minutter. Så hvorfor varer forelesningene i 45, spør dosent Jon Arne Løkke. 
Forsker. Masterstudent Julie Sørlie Paus-Knudsen forgifter humler ved Universitetet i Oslo - in the name of science. Hun dropper derfor kampen om ledervervet i Norsk studentorganisasjon. 
Rektorvalg. Sittende rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold (HiØ) ble gjenvalgt for fire nye år med 51,2 prosent av stemmene. Mindre enn 10 prosent av studentene stemte. 
Doping. Student ved Universitetet i Bergen meldt til politiet for sal av «puggedop». 
Fond. Stortinget har sagt ja til at Universitet i Oslo kunne oppløse Tøyen- og Observatoriefondet. Dette vil gi universitetet 180 millioner kroner i inntekter. 
Universitet. For dårlig kvalitet på de to største utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, lærer- og sykepleieutdanningene, er en hovedutfordring når høgskolen skal bli universitet, mener rektor Curt Rice. 
Lærerutdanningene. Studentene på de største lærerutdanningene er blant landets minst fornøyde lærerstudenter. Små utdanninger har størst tilfredshet. 
Teknologi. For første gang samarbeidet Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo om å inspirere flere jenter til å ta teknologifag. Over 600 potensielle studenter hadde meldt seg på. 
Mistillit. Tidligere parlamentsmedlem Anders Skaug, reagerer på at Studentparlamentet ved HiOA stemte for mistillit mot en heltids tillitsvalgt fordi han hadde Aspergers syndrom og var vanskelig å samarbeide med.  
Lærer. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen langer ut mot Trond Giske og Arbeiderpartiets tvetydige standpunkt om mastergrad til lærerestudentene. 
Rektorvalg. Denne uken er det rektorvalg ved Høgskolen i Østfold. Tre kandidater kjemper om rektorjobben. Khrono har invitert dem til en siste appell i innspurten. Vinneren kåres fredag. 
Studiepoeng. Universitetet i Oslo har mest frafall og er dårligst blant universitetene i Norge på å få studentene gjennom studiene etter vanlig plan. Styret behandler tiltak 7. februar. 
Universitet. Et enstemmig styre ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok tirsdag å sende søknad om å bli akkreditert som universitet. — En historisk dag, sa rektor Curt Rice. 
Samisk. Fra høsten 2018 kan lærerstudenter som vil undervise i samisk slippe å gå et ekstra år. Da kan det komme mastergrad i samisk ved Nord Universitet. 
Norske studenter. Norske studenter deltar i liten grad på faglige aktiviteter med internasjonale studenter og de svarer negativt på om internasjonale studenter beriker studiene. NOKUT tar forbehold om feilkilder.  
Studentvalg. Bare to kandidater har så langt meldt seg til ledervervet for Studenttinget på Høgskulen på Vestlandet. 
Studentvarsling. Flere høyere utdanningsinstitusjoner vil la studentene varsle om kritikkverdige saker på nett. Ikke alle lar dem være anonyme. 
HiOA-mistillit. Forslaget om mistillit mot William Sæbø fra hans kolleger i arbeidsutvalget ved Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus ble vedtatt med nødvendige to tredjedels flertall.  
Universitet i Bergen. 20 personar ønsker å bli vurdert for den nye premieringsordninga for god undervisning ved Universitetet i Bergen.  
Messer. Mens messearrangøren trugar med søksmål, vil universiteta sjølv vurdere korleis dei skal bruke pengane sine. 

Sider