Campus

Barnehager. Den arbeidsplassbaserte utdanning av barnehagelærere er ti år. 300 er utdannet gjennom det særegne utdanningstilbudet utviklet på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Budsjettlekkasje. Regjeringen retter opp svakhet ved it-bevilging etter budsjettforliket høsten 2016 og garanterer 500 nye it-studieplasser over fire år. Det settes av 21,3 millioner i 2018. 
Bygg. Torbjørn Røe Isaksen kommer med enda en budsjettlekkasje i valgkampinnspurten: Universitet i Oslo får 50 millioner til å satse på sitt nye livsvitenskapsbygg. 
Styremøte. Klage på en oppsigelsessak, overtakelse av Studiesenteret, opprettelse av en ny master for ingeniører og kartlegging av seksuell trakassering er noen av sakene på styremøtet ved HiOA onsdag. Du kan følge møtet direkte her fra kl 09.00. 
Opptaksprøve. Studenten som var hardest skadet etter en «opptaksprøve» til en linjeforening på NTNU er overført fra intensivavdelingen til vanlig sengepost. 
Valg 2017. Valgforsker Bernt Aardal opplever ikke at det er en vesentlig større usikkerhet rundt valgresultatet i år enn tidligere, men han trekker fram at den store usikkerheten ligger i konsekvensen av resultatet og hvilke partier som ender opp i regjeringskontorene. 
Meninger · Valg 2017. Ved et regjeringsskifte risikerer vi mindre internasjonalt samarbeid og en reversering av masterutdanning for grunnskolelærere, mener statssekretær Bjørn Haugstad.  
#studentleder. Jonas Wettre Thorsen ved NMBU vil ha heltidsstudenten og friere rammer for forskningen. Begge deler handler for ham om å kunne utforske, lære og vokse - friere enn det man kan nå. 
Årsfest UiO. Universitetet i Oslo feiret seg selv fredag, blant annet med å hedre Thomas Hylland Eriksen og Bernt Aardal, for deres innsats innen forskning og formidling. 
Likestilling. Dekan på Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo, Dag Michalsen, beklager i en epost til alle ansatte at seksuell trakassering har forekommet. Og han forteller om flere tiltak. 
Årsfest HiOA. Nærmere 1000 ansatte på Høgskolen i Oslo og Akershus møttes til kick-off for et nytt studieår på Rockefeller i Oslo torsdag kveld, med deLillos og priser. 
#studentnach. Det er på nachspiel sannheten kommer frem, og torsdag kveld var det klart for debatt i Trondheim. Fire partier diskuterte utdanningspolitikk og resultatet kan du se her. 
Valg 2017. SV og Rødt vil fjerne tellekantene og Venstres leder, Trine Skei Grande, vil framsnakke kunnskap, og ihvertfall ikke kalle det jåleri.  
#studentleder. Studentleder Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold vil sørge for den høyeste valgdeltakelsen i sektoren, men vil ikke si hvordan. Og økt studiestøtte gir mer i lån, mens studentboliger gir mer å rutte med. 
Utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus vil kjøpe 80 prosent av Studiesenteret.no for å kunne levere utdanning til hele landet, på steder der det ikke finnes noe campus-tilbud. 
Meninger · Kreativitet. Hvordan stimulerer vi studenter til å undre seg, reflektere selvstendig og tørre å begi seg ut i ukjent terreng - i håp om å finne nye og bedre løsninger, spør professor Rikke Gürgens Gjærum og dekan Egil Trømborg. 
#studentleiar. Leiar for nyfusjonerte Studentorganisasjonen i Innlandet vil ha på plass studentombod for rettstryggleiken, og automatisk grunngjeving for å spare tid for studentar, sensorar og administrasjon. 
Psykisk helse. Alida Norheim var student i Italia da hun fikk diagnosen «klinisk deprimert». Men hun tenkte selv at hun bare var lat - og måtte skjerpe seg. Ingen har oversikt over hvor mange norske utenlandsstudenter som sliter. 
Promosjon. Georgia, Malaysia, Zambia og Sudan: Dei er alle representerte blant stipendiatane som har tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen i vår.  
Skumparty. Lite folk, men mye skum markerte lørdag slutten på årets fadderuker og studentfestival på Chateau Neuf i Oslo. — Å danse i skummet er euforisk, sier masterstudent Joakim Tjøstheim.  

Sider