Campus

Nye jobbar. Fire nye toppstillingar ved Høgskulen på Vestlandet er i boks. Dekanane som skal leie kvar sitt fakultet blei tilsett torsdag. Det er framleis sterkt kvinneoverskot i leiargruppa.  
Lokalisering. Statsbygg har fått i oppdrag fra Høgskolen i Oslo og Akershus å innhente tilbud om å bli på Campus Kjeller, selv om dette ikke er et alternativ rektor Curt Rice ønsker seg. 
Meninger · Sørøst. Organisatorisk nestleder ved Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Elin Gravningen, skriver om utfordringer og negativ medieomtale det første året etter fusjonen. 
Valg. Ingen av de fire kandidatene til rektorvalget i Molde fikk rent flertall under torsdagens valg. Det blir en andre valgomgang.  
Meninger · Nybygg. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, forventer at beslutningstakerne ser behovet for nytt bygg for livsvitenskap både av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, og bedre forskning, utdanning, verdiskaping og næringsutvikling. 
Revidert. Regjeringa foreslår to nye ordningar som skal gjere det attraktivt å bli lærar. Ordninga blir mest attraktiv for dei lengst nord, som kan få kutta studielånet sitt med 45.000 kroner i året. Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet i Bodø reagerer. 
Styremøte. Leiarkabalen ved Høgskulen på Vestlandet er i ferd med å gå opp. Torsdag skal styret vedta kven som får dei fire dekanjobbane. 
Mobbing. Styret ved Universitetet i Agder (UiA) vil ha mobbe-problemet i høyere utdanning opp på nasjonalt nivå og ber kunnskapsministeren lage en handlingsplan mot mobbing. Departementet vil avvente mer forskning om saken. 
Rasisme. Ansatte ved eiendomsavdelingen på Universitetet i Oslo varsler om at de blant annet har blitt kalt «neger», «svarting» og «svart apekatt» på jobb. Prorektor Ragnhild Hennum sier de tar saken svært alvorlig.  
Avsetninger. Norske universiteter og høgskoler sliter fortsatt med å bruke opp pengene de får bevilget. Nå har de 5,5 milliarder på bok, viser Tilstandsrapporten for 2017. 7 av 21 institusjoner ligger over en akseptabel grense med 15 prosent på sparebøssa. 
Revidert. Rektor ved Universitetet i Agder er storfornøyd etter at næringsministeren lover 30 nye millioner til ny innovasjonslab på Sørlandet likevel. 
Direkte. Rektor Curt Rice la fram forslag om ny strategi for Høgskolen i Oslo og Akershus på styremøtet 9. mai. Han velger å beholde høgskolens gamle slagord: Ny viten, ny praksis. 
Meninger · Open Access. At man unnlater å felle forskeren for uredelighet fordi vedkommende velger å ikke forklare seg, åpner for at andre som granskes kan slippe unna på samme måte. Og så snillistisk bør man ikke være, mener Jan Erik Frantsvåg ved UiT. 
Valg. Verken valgkomitéen eller parlamentet ville ha lederkandidatene til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, og står dermed uten leder fra 1. juli. — Vi klarer ikke velge studentleder engang, sier parlamentsmedlem Erland Lønnerød. 
Lederlønn. Michael Melbye på Høgskolen i Sørøst-Norge er Norges best betalte studentleder, med 43.000 mer i året enn neste på listen. Og vedtatt mistillit mot seg. 
Meninger · Valg. Stipendiat Morten Svindland påpeker at Høgskolen i Molde kan komme til å bli den eneste høgskolen i landet med en rektor uten forskningserfaring. Han undrer seg over hvorfor spørsmålet tas på med silkehansker før rektorvalget 11.mai. 
Fysioterapi. På Høgskolen i Oslo og Akershus lærer studentene på fysioterapi om interkulturell kommunikasjon gjennom en egen fagdag. — Temaet er altfor lite vektlagt i dagens helseutdanninger, sier forsker Warsame Ali. 
Meninger · Universitet. Noen må ta byen og alle oss som bor og jobber der på alvor. Akkurat nå er den jobben ledig, skriver instituttdirektør Hilde Lorentzen og forskningssjef Geir Heierstad ved NIBR
Flytting. Den nye campusen på Lillestrøm gir Høgskolen i Oslo og Akershus en mulighet for å lage en ny type innovativ campus, mener dekan Knut Patrick Hanevik, som står bak forslaget om et «Livsfaselaboratorium HiOA». 
Meninger · Fusjon. Høgskolens håndtering av fusjonsprosessen i de siste ett og et halvt år kan best beskrives som famlende, skriver professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde. 

Sider