Campus

Meninger · Helse. Tabuene rundt seksuell helse er gradvis blitt redusert, men vi har likevel en lang vei å gå for å få på plass lavterskeltilbud til unge, skriver Linn Skyum og Julie Iversen. 
Meninger · Utdanning. Det er om mulig enda viktigere enn før å etablere læringsrom som skaper helhet og sammenheng mellom ulike kunnskapsformer studentene møter i lærerutdanningen, skriver høgskolelektor Erik Bulie. 
Lærerstudenter. Leder Mats Beldo i NSO og Pedagogstudentenes Hedda Eia Vestad, protesterer mot departementets pålegg om nasjonal deleksamen i matte for lærerstudenter denne høsten. 
Trakassering. Rektor Marit Boyesen forstår reaksjonene på behandlingen av Langeland-saken, men mener at alle ikke kjenner hele innholdet i saken.  
Lærerstudenter. Departementet krever nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter allerede i høst, men NOKUT mener det er meningsløst. Det kommer 10 millioner til nasjonale deleksamener i statsbudsjettet og ordningen gjøres permanent. 
Forsker Grand prix. Språkforsker Karina Rose Mahan er vinner av delfinalen Forsker Grand Prix i Porsgrunn og reiser til den nasjonale delfinalen i Trondheim 30. september sammen med teknolog Prasanna Welahettige. 
Studiemiljø. Hver høst blir 1000 nye studenter på Universitetet i Oslo sendt på oppstartsseminar, og på våren får samtlige tilbud om personlig studieforberedende veiledning - det gir bedre studiemiljø og lavere frafall. 
Rettssak. Westerdals er dømt til å betale tilbake 29 millioner til tidligere studenter. De saksøkte privatskolen for overfakturering av skolepenger.  
Forskning. Stipendiatene Karoline Osnes ved NTNU og Torbjørn Øygard Skodvin ved UiT er to av 49 deltakere som skal konkurrere om å presentere forskningen sin best på fire minutter.  
Nikab. Tolv universiteter og høgskoler sier nei til regjeringens forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg. Bare Nord universitet og Høgskolen i Østfold, har så langt sagt ja, men får støtte fra et stort flertall av de som så langt har svart. 
Studentpub. Hvelvet, studentpuben til Høyskolen Kristiania, har blitt ny etter at rundt 50 studenter hadde dugnad i sommer.  
Mental helse. Kurs i selvmedfølelse ga studenter bedre mental helse og mindre depresjon, viser studie fra Universitetet i Bergen. 
Kvalitet. NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold og bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.  
Minister. Fra og med fredag 15. september og ti uker framover er Henrik Asheim vikar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som kan ha hatt sin siste dag i denne jobben. 
Årets underviser. Geir Martinussen (snart 70) avslutter på topp. Han ble årets underviser på Høgskolen i Oslo og Akershus få måneder før han noe motvillig trer inn i pensjonistenes rekker. 
Universitet. Staffan Edén føler seg godt mottatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han leder arbeidet med å vurdere om høgskolen skal få ny status som universitet. 
Doktorgrad. Annette Hessen Bjerke disputerte fredag 8. september som den første på program for utdanningsvitenskap på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Rangering. Det er kun to norske på listen over verdens beste masterutdanninger i økonomi og administrasjon. Norges Handelshøyskole holder 65.plassen, mens BI faller litt nedover. 
Læreropptak. Firerkrav og lærermaster har gitt flere og flere tomme studieplasser blant de som skal undervise de yngste barna. Tall Khrono har hentet inn viser 343 tomme studieplasser landet rundt. 
Konflikt. Dr. juris, Jens Petter Berg, er fratatt retten til å undervise, veilede og sensurere ved Høgskolen i Oslo og Akershus fordi han skal ha «krenket arbeidsmiljøet til sine kolleger, og har en spesiell og belastende kommunikasjonsform». Nå varsler Berg søksmål mot høgskolen. 

Sider