Gir enklere innsikt i statens pengebruk

Publisert - Sist oppdatert
Siv Jensen åpnet ny portal for lettere tilgang til offentlige regnskapstall. Her fra valgvaken i september. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/<span class="caps">DF</span>Ø Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Siv Jensen åpnet ny portal for lettere tilgang til offentlige regnskapstall. Her fra valgvaken i september. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/DFØ Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nå kan du enklere grave i statsregnskapet. Eksempelvis finner du at Kunnskapsdepartementet er blant de departementene som bruker minst penger på representasjon.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utviklet en tjeneste de mener gjør at du for første gang kan sjekke statens inntekter og utgifter på en enkel måte på nett.

Portalen heter statsregnskapet.no og skal sikre mer åpenhet og gjennomsiktighet om statlig pengebruk.

Stolt og fornøyd finansminister

Finansminister Siv Jensen var selv med da tjenesten ble presentert få dager før statsbudsjettet blir lansert. Hun trakk fram at åpenhet er en forutsetning for tillit og troverdighet.

— Som myndigheter har vi et ekstra ansvar for åpenhet, fordi vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Det minste vi kan gjøre er å vise fram hvordan skattepengene brukes, slik at folk kan se oss i kortene og gjøre seg opp egne meninger, sa Jensen og la til:

Det minste vi kan gjøre er å vise fram hvordan skattepengene brukes, slik at folk kan se oss i kortene og gjøre seg opp egne meninger.

Siv Jensen
Finansminister (Frp)

— Åpenhet er å gjøre informasjon tilgjengelig i et format og på et språk som folk forstår og kan bruke. Jeg mener at denne nettsiden er et stort steg i riktig retning.

Langt framme i Norden

Sammenliknet med resten av Norden framhever Direktoratet for økonomistyring at Norge dermed er ledende når det gjelder å gjøre statlige regnskapsdata tilgjengelig på en brukervennlig måte.

— Av hensyn til demokratiet vårt, er det viktig at også folk utenfor forvaltningen har mulighet til å se hva staten bruker pengene på. I tillegg vil den nye løsningen bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

— Når kommer universiteter og høgskoler med?

— Disse institusjonene er nettobudsjetterte virksomheter. Det er 35 av disse i 2017 som ikke er med i den første utgaven av løsningen, men i neste uke starter vi arbeidet med å få med disse også, svarer Singsaas og legger til:

— Fra 2018 vil universiteter og høgskoler begynne å registrere regnskapstall inn i systemet og deres pengebruk vil være søkbar i løsningen i løpet av neste år.

De fleste nettobudsjetterte virksomheter hører under Kunnskapsdepartementet, blant annet høyskoler og universiteter, og kjennetegnes ved at de også har eksterne inntekter utover den statlige bevilgningen.

Representasjon

Gjennom løsningen kan du eksempelvis sammenligne virksomheter og bruk av penger over ulike konti.

Representasjon er en slik konto som er søkbar, og sjekker man opp her finner man at Kunnskapsdepartementet er blant de som bruker minst blant departementene på representasjon med 156.711 kroner.

Utenriksdepartementet bruker mest av departementene på representasjon og regnskapstallet for 2016 var 41,4 millioner kroner.

Siv Jensen selv spurte på presentasjonen om noen visste hvem av Statens vegvesen og Stortinget som brukte mest på representasjon?  Svaret var like mye.

Nysgjerrig på mer? Sjekk ut selv på statsregnskapet.no.

Fakta

Statsregnskapet

Statsregnskapet omfatter alle departementer, direktorater og statlige virksomheter, og viser statens inntekter og utgifter.

I 2016 hadde staten 1010 milliarder kroner i inntekter, og 1218 milliarder kroner i utgifter, når inntekter fra petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Sjekk statsregnskapet.no

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.