Ingen partier stikker seg ut på høyere utdanning

Publisert - Sist oppdatert
Leder av Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, Ida-Elise Asplund, mener Arbeiderpartiet fortjener ros for å stå på gratisprinsippet.

Leder av Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, Ida-Elise Asplund, mener Arbeiderpartiet fortjener ros for å stå på gratisprinsippet.

UiT-parlamentsleder Ida-Elise Asplund ser ikke noen åpenbare kandidater til neste kunnskapsminister, men tar gjerne Torbjørn Røe Isaksen dersom Solberg-regjeringen får en ny runde.

Ida-Elise Asplund er leder for Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet.

— Hva er de tre viktigste tingene du vil jobbe for dette året?

— Det er mye som er viktig - og jeg stoler på at Norsk studentorganisasjon tar seg av den nasjonale biten - vi vil gjøre UiT til det beste universitetet for studentene. Vi vil styrke kulturen studiestedene imellom; robuste fagmiljøer og fusjonssynergier kommer ikke av seg selv. Og så vil vi følge opp digitaliseringen av universitetet. Det skaper så mange muligheter for læringsmiljøet, for eksempel for studenter med barn gir digitalisering muligheten til å skreddersy når man vil følge med på undervisningen, sier hun, og til sist:

— Alltid styrke velferdstilbudet, og da spesielt styrke psykologtjenesten ved samskipnaden.

— Hvordan vil dere styrke den?

Et prinsipp er et prinsipp, og det handler om å ikke gjøre forskjell på folk. Vi er et lite land og er avhengig av at internasjonale studenter kommer hit.

Ida-Elise Asplund
Leder, Studentparlamentet UiT

— Vi ønsker å få ansatt flere psykologer i samskipnaden og må sørge for at det prioriteres midler til det, sier hun, og understreker at velferd alltid er viktig, og at det psykiske helsetilbudet bare er et eksempel.

Pizza, altså

— Hvordan havnet du i lederstolen?

— Jeg har faktisk ikke vært politisk engasjert tidligere, noe som kanskje er rart som statsvitenskapsstudent. Men andreåret mitt ble jeg lokket med på pizzakveld med sosialdemokratene, og så ble jeg spire på listen deres. Det var kjempemorsomt, engasjerende, og jeg kombinerte valgkamp med bachelorskriving. Ett år senere sto jeg der og skulle be om tillit fra studentene. En pizzakveld kan vel ikke gå stort bedre enn det.

— Og hvordan engasjerer man best studenter?

— Mat er nøkkelen til mye her i livet. Og så er det viktig at vi som allerede er engasjerte tar ansvaret for å spre informasjon videre - vise hvor mange muligheter vi har til å påvirke vår studiehverdag, og hvordan vi har rettigheter som utallige studenter i resten av verden ikke har - at det er viktig at vi tar mulighetene som finnes.

Et prinsipp er et prinsipp

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det o’ store spørsmålet - vil vi avsløre vår partipolitiske tilhørighet, starter hun livlig:

— Høyere utdanning har tradisjonelt vært konsensusbasert, samtidig som det ser ut til å bli viktigere - og kvalitetsmeldingen har gitt næring til debatten.

Asplund viser til at Venstre allerede har fått ros av flere studentpolitikere, noe hun mener er fortjent for de siste fire årene:

— Men slik jeg ser det handler det å være god på høyere utdanning ikke bare om å tildele mest penger, heller enn å se helheten i det lange løp. Vi er i en omstilling i Norge, og jeg synes begge styringspartiene har vært gode på dette, sier hun, og legger til:

— Imidlertid fortjener Arbeiderpartiet ros for å fortsatt stå støtt ved gratisprinsippet.

Hun utdyper at det jo kan ses på som et tolkningsspørsmål, men når Høyre vil ha skolepenger for internasjonale studenter fra utenfor EØS:

— Gratisprinsippet innebærer at høyere utdanning skal være gratis for alle. Et prinsipp er et prinsipp, og det handler om å ikke gjøre forskjell på folk. Vi er et lite land og er avhengig av at internasjonale studenter kommer hit. Det er så dyrt å bo og leve her fra før at skolepenger vil bare øke terskelen.

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanning, eller bør det gjøres mer?

— I første omgang, ja, starter hun, nevner fusjonstretthet, før hun blir avbrutt:

— Bør det være ett eller to universiteter i nord?

— Nord-Norge er en stor landsdel og det er fint plass til to universiteter.

Ressursene vi trenger i fremtiden

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg har ingen sterkt preferert kandidat. Det er ingen som stikker seg spesielt ut på HU, flere partier blir bedre på det, og det er bra, men jeg ser ingen klar kandidat. Gjerne Isaksen om det blir en Solberg II-regjering.

— Kan du gi tre råd til den som eventuelt blir kunnskapsminister etter valget?

— Ja, jeg håper vedkommende er ambisiøs for HU, og evner å tenke langsiktig og nyskapende. Norge er i endring og universiteter og høgskoler må være med, må tørre å tenke nytt, og satse på digitalisering.

— I tillegg må vedkommende gi mer tilskudd til studentboliger - det å bedre studentøkonomien gir studentene rom til å bli de ressursene vi trenger i fremtiden. 

— Så, mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Det har vært interessant å følge med på den siste debatten, og det èr fristende å si som Ole Brumm. Jeg mener de er likestilt, men gitt premisset å måtte velge, lander jeg på studentboliger. Jeg kan ikke si å ha fasiten, men dersom vi skal kreve at studentene skal flytte på seg, må vi stille med boliger. Det er for dårlig om studenter ikke kan takke ja fordi det ikke finnes boliger. Flere studentboliger kan føre til lavere boligpriser og dermed bedre studentøkonomi, resonnerer hun.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Ja. 

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser hos dere?

— På UiT har vi siden 2015 hatt eget studentombud. Ingen skal bli utsatt for slike ting, men vi må bli bedre på å få ut informasjon om dette tilbudet til dem som trenger det - og vi er på god vei.

— Bør studentenes rettigheter styrkes gjennom bedre lovmessig vern?

— Ja, sier hun, og legger til «selvsagt».

Fakta

Ida-Elise S. Asplund

Leder for Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet.

Alder: 21.

Oppvokst: Tromsø.

Utdanning: Bachelor i statsvitenskap.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? Øystein Bogens «Putin og jeg». Jeg trengte en lettskrevet, men god bok til sommerens strandlatskaper, og tenkte den var verdt et forsøk. Landet har jo gått gjennom en turbulent utvikling siden Sovjets fall, og Bogen skildrer mange av hendelsene godt.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Jeg brukte heldigvis ikke all tiden i sommer på stranden, så fikk besøkt mye flotte katedraler og museer i Spania. Men det var det arabiske palasset Alhambra fra 1300-tallet som gjorde desidert størst inntrykk. Kanskje mest fordi de spilte inn Game of Thrones der, altså.

Hva gjør du om ti år? Tja, er flytende i et fremmedspråk eller to og jobber i et u-land med utviklingspolitikk? Redder verden eller noe.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Vestlandet. Forskerskolen for doktorstudenter innen utdanningsforskning er et samarbeid mellom to universiteter og fire høgskoler, hvorav to private. Offisiell åpning skjer til semesterstart.