Ser ut over Bergen med ny utlysning for matematikk

PublisertTirsdag, 3. januar 2017 - 6:15-OppdatertTirsdag, 3. januar 2017 - 11:05
UiB-rektor Dag Rune Olsen må konkurrere med de andre store universitetene i en ny utlysning om forskningsmidler for matematikk. Her sammen med Trond Mohn ved en tidligere BFS-tildeling. Foto: Dag Hellesund
Matematikk. Bergens forskningsstiftelse ser for første gang utenfor Vestlandet og annonserer opptil 56 millioner i en utlysning for matematikk som retter seg mot de tre universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Bergens forskningsstiftelse (BFS) har hittil kun innrettet sine utlysninger for forskere og miljøer knyttet til Universitet i Bergen (UiB).

I løpet av 2016 har stiftelsen imidlertid endret vedtektene sine og dermed gjort det mulig for stiftelsen også å dele ut midler til andre enn bare forskningsinstitusjoner i Bergens-området.

Det første synlige tegnet på en nasjonal satsing er utlysningen av et program for instituttene for matematikk ved universitetene i Oslo og Bergen og NTNU.

56 millioner kroner

Utlysningen har en ramme på 56 millioner kroner. Det poengteres også fra stiftelsen at UiT Norges arktiske universitet muligens også blir med, men da med midler fra Tromsø forskningsstiftelse.

— I våre utlysninger er vi opptatt av at satsingene skal utgjøre en forskjell, sier Oddveig Åsheim i BFS, som har ansvaret for satsingen på matematikk. Hun legger til:

— Vi ønsker at man gjennom et samarbeidet med stiftelsen makter å realisere mål- og tiltak, som man ellers ikke hadde hatt mulighet til.

Meget begeistret

Brynjulf Owren er leder for Norsk matematikkråd, knyttet til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

— Norsk matematikkråd er meget begeistret over dette initiativet fra Bergens forskningsstiftelse, sier Owren til Khrono, og legger til:

— Bergens forskningsstiftelse har forstått at den langsiktige matematikkforskningen, som er med og danner grunnlag for de kommende tiårenes teknologiske gjennombrudd, står i fare for å forvitres i mangel av satsing på grunnforskning.

Han sier også at Matematikkrådet er svært tilfreds med at  unge talentfulle kvinner jaktes ved å gi sterke og tydelige føringer på nominasjonsprosessen.

Norsk og internasjonalt

— Initiativet i seg selv forventes å ha en betydelig positiv effekt på et allerede sterkt norsk matematikkmiljø, sier Owren og fortsetter:

— Dessuten mener vi at signaleffekten i at en slik nøytral stiftelse velger å satse så store ressurser på norsk matematikk er viktig, det blir ikke bare lagt merke til her til lands, men forventes også å få stor internasjonal oppmerksomhet.

Samarbeid 

Sveinung Hole i Bergens forskningstiftelse (BFS) sier til Khrono at stiftelsen ser at krav om høy kvalitet ofte innebærer samarbeid mellom flere institusjoner, også utenfor stiftelsen hovedarbeidsområde som er miljøene rundt Universitetet i Bergen og Helse Bergen.

— Dette er noe av bakgrunnen for at BFS har gått til det skritt å endre sine vedtekter slik at vi innimellom også kan ha utlysninger som har en mer nasjonal innretning enn det som har vært vanlig å se fra oss, forklarer Hole.

— Vi har gjennom stiftelsens 12 år opparbeidet oss mye kompetanse og erfaring på hva som virker og ikke virker når det gjelder den type satsing vi står for, sier Hole og legger til:

— Våre utlysninger skal være noe som kommer på toppen, og i tillegg til, den vanlige finansieringen miljøene har tilgang til. Vi skal ikke fylle «hull» i det daglige driftsbudsjettet for å si det slik.

Vanskelig å få penger for ren matteforskning

Oddveig Åsheim har mer direkte ansvar for satsingen i matematikk hos BFS.

Åsheim forklarer konkret om utlysningen for matematikkområdet at det ofte kan være vanskelig for de som forsker innenfor grunnleggende matematikk å få eksterne midler.

— Det er ofte krav om mer direkte anvendbare resultater fra eksterne aktører, og her er det mer snakk om generell grunnforskning som dermed har problemer med å skaffe slik finansiering, sier Åsheim.

Hun trekker også fram at denne omtalte matematikksatsingen er delt i to.

— Det er en rekrutteringsdel. Vi ønsker å støtte miljøer som ønsker seg kandidater av internasjonal toppklasse, men hvor et viktig element er at det skal være sannsynlig at det ender opp i en fast stilling på det aktuelle institutt når prosjekttiden er over, forteller Åsheim.

Ekstra kvinnetiltak

Man kan få støtte for en slik stilling i opptil 6 år, med en evaluering etter 3-4 år.

— Dette er en metode vi har svært god erfaring med fra vårt arbeid i Bergens-området, sier Åsheim og legger til:

— Hver institusjon kan nominere to kandidater hver, og minst én av dem skal være en kvinne. Dette er et fagmiljø der det er viktig å mobilisere litt ekstra for å løfte kvinnene fram.

Den andre delen av utlysningen fra BFS har som mål å styrke forskning i ren matematikk generelt ved de tre universitetene.

— Det handler om støtte til nasjonalt og internasjonalt samarbeid, mobilitet, karriereutvikling, forskerskoler og sommerskoler, nevner Åsheim som eksempler.

 

Fakta

Bergens forsknings-stiftelse (BFS)

Opprettet av Frank Mohn AS , ved Trond Mohn  22. desember 2004. 

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

Har i 2016 endret vedtekter for å kunne ha utlysninger som inkluderer forskningsmiljøer andre steder i landet.

  • Kapital pr 31.12.2015:  2,2 mrd. kr (markedsverdi)
  • Samlede bevilgninger pr 31.12.2015: 647 millioner kroner
  • Bevilgninger i 2016:  160 millioner kroner  (rammen på  56 MNOK til matematikk kommer i tillegg.)

Stiftelsen tildeler i hovedsak forskningsmidler til:

Kilde: Bergens forskningsstiftelse

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Bergens forsknings-stiftelse (BFS)

Opprettet av Frank Mohn AS , ved Trond Mohn  22. desember 2004. 

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.

Har i 2016 endret vedtekter for å kunne ha utlysninger som inkluderer forskningsmiljøer andre steder i landet.

  • Kapital pr 31.12.2015:  2,2 mrd. kr (markedsverdi)
  • Samlede bevilgninger pr 31.12.2015: 647 millioner kroner
  • Bevilgninger i 2016:  160 millioner kroner  (rammen på  56 MNOK til matematikk kommer i tillegg.)

Stiftelsen tildeler i hovedsak forskningsmidler til:

Kilde: Bergens forskningsstiftelse

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Kjolestunt. Om kjolestuntet til studentleder Gjermund Kvernmo Langset bidrar til noe mer avhenger av om Norsk studentorganisasjon tør å snakke om de faktiske utfordringene til mange såkalte «ikke-binære», skriver Karoline Skarstein i dette innlegget. 
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 

Karriere

Campus

Samfunn