Fritt fram for Uber ved Universitetet i Bergen

PublisertTirsdag, 13. desember 2016 - 18:45-OppdatertTirsdag, 13. desember 2016 - 19:53
Den omdiskuterte taxi-tjenesten Uber har møtt motstand frå mange hold. Her frå ein demonstrasjon i Portland, USA i januar 2015. Foto: Aron Parekci/Flickr
Uber. Tilsette ved Universitetet i København har fått melding om å slutte å bruke transport-appen Uber. I Norge har Uber blitt meld til politiet, og leiinga ved UiB vurderer om tilsette skal få køyre Uber på statens rekning også i framtida.

Ved Universitetet i København får ikkje dei tilsette lenger refundert reisa, dersom turen er køyrt av Uber. Det skriv Universitetsavisen.dk, ifølge På Høyden.

Den nye regelen ved Københavns universitet vart gjeldande 1. desember.  

Bakgrunnen for avgjerda er ein dom i danske Landsretten 18. november. Her blei ein dom frå Københavns byrett stadfesta.

Ifølge dommer er seks danske Uber-sjåførar dømde til ulovlig piratdrosjeverksemd.

Tidlegare denne månaden meldte NTB at den danske påtalemyndigheita vil legge ned påstand om bot på om lag 30 000 danske kroner per køyretur som er formidla via Uber-appen.

Saka mot det nederlandske selskapet som formidlar bilar med sjåfør via ein app, vert no utvida, opplyser politiet i København til NTB.

UiB: Vil vurdere nye retningsliner

Også i Norge er verksemda til selskapet Uber omdiskutert. Om tilsette ved Universitetet i Bergen også i framtida vil kunne bruke Uber når dei er ute på tenestereiser, er ikkje klart.

Ifølge økonomidirektør Per Arne Foshaug vil UiB gjere ei vudering av kor vidt det er behov for nye retningsliner for bruk av tenester som Uber.

— Temaet er aktualisert i samband med ein dom i Drammen tingrett og ei avgjerd i Borgarting lagmannsrett, seier økonomidirektør Per Arne Foshaug.

Han er kjend med at UiB-tilsette bruker Uber når dei er ute og reiser.

— Gjennom rutinemessig bilagskontroll er vi kjent med at Uber vert brukt av UiB-tilsette særleg i samband med bruk av taxi i utlandet, seier Per Arne Foshaug.

— Kan UiB-tilsette få refundert taxiturar gjort via Uber?

— Betaling til Uber skjer frå den enkelte tilsette og blir refundert gjennom reiserekning eller som personrefusjon. Uber er dermed ikkje registrert som eigen leverandør, og universitetet har ikkje ein samla oversikt over bruken.

Uber meldt til politiet

Førre veke meldte Norges Taxiforbund selskapet Uber til politiet i Oslo. Dei meldte både enkeltsjåførar, Uber Norge, Uber International og Uber Technologies for brot på Yrkestransportlova.

— Det er grunn til å tru at Uber medverkar og legg til rette for kriminell verksemd, og vi håpar politiet kan etterforske dette, seier Øystein Trevland,  styreleiar i Norges Taxiforbund ifølge NRK.

Fakta

Dette er Uber

Uber er en tjeneste som lar privatpersoner leie ut sine egne biler som taxier.

Uber ble startet i 2009 og har hovedkontor i San Francisco.

I 2015 fantes tjenesten i 67 land, og 300 byer.

Uber har skapt stor debatt i en rekke land om hvorvidt det de driver med er lovlig eller ikke.

Kilde: Wikipedia

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Dette er Uber

Uber er en tjeneste som lar privatpersoner leie ut sine egne biler som taxier.

Uber ble startet i 2009 og har hovedkontor i San Francisco.

I 2015 fantes tjenesten i 67 land, og 300 byer.

Uber har skapt stor debatt i en rekke land om hvorvidt det de driver med er lovlig eller ikke.

Kilde: Wikipedia

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Nikab. I Norge viser vi vårt ansikt. Og vi viser kanskje vårt sanneste ansikt når vi på autoritært vis vil bestemme hvordan folk skal kle seg, mener forfatter og lærer Assad Nasir. 
Meninger · Nikab. Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg gjør at brukerne effektivt blir stengt ute fra akademia, skriver seks bekymrede studentledere i dette innlegget.  
Meninger · Trakassering. Universitetet i Stavanger har gitt professor Nils Rune Langeland undervisningsfri i ett år som straff. Stipendiat Vibeke Narverud Nyborg er foruroliget ikke bare av saken, men også av ringvirkningene universitetets behandling kan få. 

Campus

Samfunn