Høgskoler avholder nettmøte om øst-vest-fusjon i dag

Publisert - Sist oppdatert
En fusjon mellom høgskolene i Molde, Lillehammer og Volda løser ikke det største problemet til Høgskulen i Volda, men rektor Per Halse er likevel positiv til tanken. Her på dagens høring om finansiering i <span class="caps">UH</span>-sektoren.

En fusjon mellom høgskolene i Molde, Lillehammer og Volda løser ikke det største problemet til Høgskulen i Volda, men rektor Per Halse er likevel positiv til tanken. Her på dagens høring om finansiering i UH-sektoren.

Høgskolene i Lillehammer, Volda og Molde skal ha fusjonssamtaler i morgen, tirsdag. Sogn og Fjordane kjører fortsatt sitt eget løp.

Rektor Hallgeir Gammelsæther ved Høgskolen i Molde kaller en mulig fusjon mellom høgskolene i Molde, Volda og Lillehammer for et «spennende tvangsscanario». En slik fusjon vil ikke løse de største utfordringene for Høgskulen i Volda, men rektor Per Halse er likevel positiv.

Rektor Bente Ohnstad på Lillehammer er positivt avventende, mens jokeren i hele Vestlandskabalen, Høgskolen i Sogn og Fjordane fortsatt kjører sitt eget løp. 

Den egentlige fristen til å finne fusjonspartnere gikk ut 1. februar, men flere snakker nå sammen på overtid. Høgskolen i Sogn og Fjordane har fått utsatt sin frist til 5. februar da de avslutter styreseminar og - møte.

Jakt på restetorget

NTNU-fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund i forrige uke har satt fart på samtaler og møter mellom nye potensielle fusjonspartnere i unviersitets- og høgskolesektoren.

En stor høgskole utenom de store byene ville vært veldig bra.

Per Halse
Rektor, Høgskulen i Volda

Gitt et tvangsscenario så er dette en spennende
tanke.

Hallgeir Gammelsæter
Rektor, Høgskolen i Molde

Volda og Lillehammer har helt klart et felles utgangspunkt i medie=utdanningene   sine.

Bente Ohnstad
Rektor, Høgskolen i Lillehammer (HiL)

Nå er det kampen om nye partnere på «restetorget» som gjelder - blant de som ennå ikke er valgt, eller ikke har klart å velge selv - men som må finne seg noen før det er for sent. Og dette uten at noen noen av dem matcher helt perfekt, egentlig.

Tredjevalg på gang

En ny konstellasjon som kom opp etter styremøte ved Høgskulen i Volda sist uke, var en mulig fusjon mellom Lillehammer, Volda og Molde. Ingen av disse tre ønsker i utgangspunktet fusjon med noen og vil helst fortsette alene. Men klare meldinger fra departementet gjør at de nå eventuelt blir tvunget sammen. 

— Volda og Lillehammer har helt klart et felles utgangspunkt i medieutdanningene sine, sier Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer. Hun kan bidra med sin filmutdanning og Voldas rektor, Per Halse, med sin journalistikk- og medieutdanning kanskje klarer de å finne sammen. 

— Men hva har Lillehammer til felles med Molde? 

— Det er det vi skal finne ut gjennom samtalene, sier Ohnstad. 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har holdt klar tale til alle de gjenværende høgskolene som ennå ikke har funnet seg noen fusjonspartnere at de vil være nødt til å gjøre det likevel. Gjennomgående er statsrådens hovedankepunkter mot de mindre høgskolene at de har lav førstekompetanse, lav publisering, lite EU- og forskningsrådsmidler og at de kommer til å problemer med å fylle vilkårene for en egen femårig lærerutdanning fra 2016.

Volda og lærerne en utfordring

En av de største utfordringene for rektor Per Halse ved Høgskulen i Volda er nettopp hvordan han skal møte utfordringene med kravene til den nye femårige lærerutdanningen.  

— En fusjon med Volda, Molde og Lillehammer vil ikke løse utfordringene for lærerutdanningen i Volda? 

— Nei, det har du rett i. Men det som en slik løsning kan bidra til er at vi kan få en stor høgskole utenom de store byene og det ville vært veldig bra, sier han. 

— Men hvis Høgskolen i Sogn og Fjordane også ble med i denne fusjonen, da ville det hjelpe? 

— Ja, vi er avhengige av å få med dem for å få styrket lærerutdanningen, sier Halse. 

— Men de vil helst til Universitetet i Bergen, hvis de først må fusjonere med noen? 

— Ja, det er litt merkelig, sier Halse.

— Først vil de ikke fusjonere i det hele tatt, men når de så skal gjøre det så ønsker de den aller største av de mulige, sier Halse. 

Volda til Bergen?

— Og i verste fall så følger Volda med i «dragsuget» til Bergen også? 

— I valget mellom Bergen og Trondheim så ville vi jo selvsagt prioritere Bergen. Men Universitetet i Bergen er imøtekomne på samarbeid og alt mulig annet - utenom fusjon, sier Halse, som ennå ikke vet i hvilken konstellasjon Høgskulen i Volda kommer til å ende.

Han viser til at Molde og Volda nettopp har inngått samarbeid om et nytt doktorgradsprogram når det gjelder helse- og sosialutdanning.

— Slik omstendighetene er nå så ville jeg helst sett en fusjon av Molde, Volda og Sogn og Fjordane. Lillehammer er viktigere for Molde enn for oss, sier han, men legger til at det er flere gode samarbeidsprosjekter i gang mellom Volda og Lillehammer, så selv om det langt over fjellet mellom øst og vest så ser han ikke bort fra at det kan bli en bra løsning.  

— Fylkene grenser mot hverandre og rent kulturelt står vi i samme distriktshøgskoletradisjon, så dette kan bli bra, sier han.

Roppen er positiv

Også påtroppende rektor fra august, ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, er positiv til ideen om en fusjon med Lillehammer og gir den gjerne litt tid: 

— Dette med Lillehammer er nytt for fagmiljøene i Volda. Høgskolene i Møre og Romsdal kjenner vi godt gjennom velmenende utredninger og konferanser. De har vært interessante men det har blitt lite faglig samarbeid. Ph.d.-utdanninga i helse- og sosialfag i samarbeid mellom Molde og Volda har kommet nesten på tross av enn på grunn av disse samarbeidstiltaka, sier Roppen i en kommentar. Han legger til at de også har hatt en del med Sogn og Fjordane å gjøre, blant annet innenfor UH Nett Vest- samarbeidet.

— Men samarbeid eller sammenslåing med Høgskolen på Lillehammer er en ny tanke som alle parter bør fundere litt på. Fagleg sett er det flere kontaktpunkt mellom Lillehammer og Volda, så flyveideen bør nok få litt luft under vingene så vi ser hvor flyvedyktig den er. Men Isaksen starter vel jaktsesongen nå og er vel ikke så glad for løse fugler, enten det nå er ideer eller høgskoler, sier Johann Roppen.

(Foto: Høgskolen i Molde)

— Et spennende tvangsscenario

Rektor Hallgeir Gammelsæther ved Høgskolen i Molde er også spent på hva som kan komme ut av dette. Heller ikke han får lov til å drive alene, og andrevalget hans, Ålesund, Molde og eventuelt Sogn og Fjrodane, er heller ikke mulige etter at Høgskolen i Ålesund forsvant til NTNU sist uke. Gammelsæther er nå nede på sitt tredjevalg.

— Hva tenker du om en fusjon mellom Lillehammer, Volda og Molde? 

— Gitt et tvangsscenario så er dette en spennende tanke. Tre høgskoler som har likheter kulturelt, som tidligere distriktshøgskoler og flere overlappende fagområder, sier han.

— Hva kan Molde få ut av en slik fusjon eventuelt? 

— Det er vanskelig å si før vi har fått utredet det nærmere, men det finnes alltid muligheter. Volda har vi godt samarbeid med særlig på helse- og sosial, og på dette området er også HiL spennende. Men det er flere andre fagområder der samarbeid kan utvikles også, sier han.

Over til nett-dating

Tidsperspektivet tatt i betraktning har høgskolerektorene sluttet og møtes fysisk på «speed-dating», i morgen, tirsdag, er det nett-dating som gjelder mellom de tre rektorene i Molde, Volda og på Lillehammer, via møte på Lync. 

HiSF med eget løp

Høgskolen i Sogn og Fjordane har fått utsatt sin svarfrist til departementet til etter styreseminaret som de skal denne uka, 4- og 5.februar. Rektor Åse Løkeland understreker i et intervju gjort på høgskolens egne hjemmesider at selvstendighetslinja fortsatt har best oppslutning ved høgskolen, og at hun støtter den med å gå inn for alenegang. Men fra å ikke ha noe alternativ B, så har hun nå et slikt forslag som hun fremmer overfor styret:

— I tillegg til selvstendighetslinja, har tanken om ein bred allianse på Vestlandet fått flere talspersoner den siste tida. Derfor fremmer jeg dette som en mulig plan B, sier Løkeland (bildet under).

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Hun bruker ordet  «integrasjon», og ikkje «fusjon» om en bred vestlandsallianse, og gir svaret på hvorfor:

— Det vil ikke være snakk om fusjon i første omgang, men denne modellen vil kunne ende opp i et fleircampusuniversitet på Vestlandet, med Universitetet i Bergen i spissen, sier Løkeland. Hennes optimale plan B er en fusjon - på sikt - med Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og helst Høgskulen i Volda. På sikt, fordi Universitetet i Bergen har signalert at fusjon ikke er aktuelt for dem i første omgang-

— Vi skjønner at de må ha en prosess på det, sier rektor Løkeland på sin egen skoles hjemmeside.

Fakta

Fusjonsplaner

Enkelte steder kan man nå se konturen av det nye universitets- og høgskole-Norge (oppdatert 31.januar 2015): 

Nord-Norge:

 • To universiteter i Nord Norge (Tromsø og Nordland).
 • Høgskolene i Nesna (til Universitetet i Nordland) 
 • Høgskolen i Harstad (til Universitetet i Tromsø).
 • Høgskolen i Narvik må gå for sitt andrevalg: Fusjon med Universitetet i Tromsø. 

Trøndelag:

 • NTNUs styre har vedtatt fusjon med høgskolene i Gjøvik, Ålesund, samt Høgskolen i Sør-Trøndelag og blir landets største universitet med nesten 40.000 studenter og 6500 ansatte allerede fra 1.1.2016. 
 • Rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag innstiller på alenegang, med mulig fusjon med Universitetet i Nordland (2.valg etter at NTNU sa ja til HiST). 

Vestlandet:

Her er fortsatt mye uavklart:

 • Universitetet i Bergen har fått klarsignal om at de kan slippe å fusjonere med noen. Vestlendingene har fått nei fra departementet til en konsortium-modell. Men Høgskolen i Bergen (HiB) og Universitetet i Bergen har hatt samtaler med høgskolene på Vestlandet og kan ha en ny modell på gang. UiB vurderer en utredning om fusjon med HiB - avgjøres i april.
 • De fleste høgskolene ønsker å stå alene, men har fått nei fra departementet. 
 • Høgskulen i Volda ønsker regional fusjon, men ser også nå til Lillehammer. 
 • Høgskolen i Molde «rykker tilbake til start» etter at Ålesund ble med NTNU. 
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane vil fortsette alene, men ha med UiB i et flercampusuniversitet hvis de skal fusjonere. 
 • I desember ble alle utdanningsinstitusjoner på Vestlandet: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolene i Volda, Sogn og Fjordane, Molde og Ålesund kalt inn til ekstraordinært dialogmøte med departementet i desember for å få fart på fusjonsplanene.
 • Statsråden var på ny visitt til Sogn og Fjordane januar.  

Sør-Vestlandet:

 • Høgskolen Stord/Haugesund er klar for å bli en del av Universitetet i Stavanger.
 • Universitetet i Agder er klar for å stå alene etter at fusjonsforhandlingene med Høgskolen i Telemark brøt sammen. 

Østlandet:

 • Universitetet i Oslo har også fått signal om at de kan slippe fusjoner.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å fortsette alene og på sikt bli profesjonsuniversitet. Utreder innlemmelse av to nye forskningsinstitutter: NIBR og SIFO.
 • Høgskolen Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark er klare for å fusjonere for å bli et profesjonsuniversitet på sikt. Sistnevnte blir vist til som eksempel til etterfølgelse av statsråden.
 • Hva som skjer med Høgskolen i Østfold, Lillehammer og Hedmark er foreløpig uklart. Sannsynlig fortsetter de alene. Flere forventer likevel at når nye rektorer er ansatt ved Høgskolen i Hedmark og ved Høgskolen i Lillehammer (ansettelse i april), så kan planene om fusjon til et Universitet Innlandet aktualiseres igjen. Uten Høgskolen i Gjøvik denne gangen, som skal bli en del av NTNU.

Jusskrangel. Støynivået ved Det juridiske fakultet i Oslo har vært høyt etter at professor Høgberg åpnet en forelesning med en tordentale til studentene om det hun opplevde som hets av kvinnelige akademikere på Jodel. Tirsdag møtes alle til debatt.