Betimelig med ny vurdering av navneforslaget

Publisert - Sist oppdatert

OsloMet. Professor Trine B. Haugen mener at dersom OsloMet blir navnet på Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet, så må det i alle fall skrives riktig.

Etter å ha fulgt med i navnedebatten fra sidelinjen, ikke minst i de siste dagenes mediebidrag, synes jeg det er betimelig med en ny vurdering av forslaget.

Argumenter er flere; tidligere rektorers lunkenhet, Språkrådets reaksjon, vittigheter fra studenter og rektors argumentasjon i Dagsnytt atten 1. desember. Tidligere rektorer har deltatt i byggingen av høgskolen og vet hva den har utviklet seg til. Språkrådets kritikk er også interessant å lytte til.

Men verken tidligere rektorers eller Språkrådets kommentarer bør være avgjørende. Spøkefulle studentkommentarer om at Oslo får et universitet, OsloMet, som lager metamfetamin, muligens inspirert av den populære serien Breaking Bad, er som forventet.

Spøkefulle studentkommentarer om at Oslo får et universitet som lager metamfetamin, er som forventet.
Trine B. Haugen
Professor, HiOA

Rektor sier i Dagsnytt atten at Oslo Metropolitan er et godt navn fordi «metropolitan» ofte brukes internasjonalt for samfunnsnære og profesjonsrettede institusjoner når det er flere universiteter i samme by.

Han bekymrer seg for at studenter og andre som er ukjente med det «historiske» stedsnavnet, kan stille seg uforstående til «Aker universitet». Hvorfor er det ikke bekymringsfullt at det relativt ukjente begrepet «metropolitan» – og «Met» - kan virke fremmedartet i Norge?

Diskusjonen om hva NTNU kaller seg er uinteressant i den aktuelle navnediskusjonen - NTNU står støtt på sine akademiske tradisjoner. HiOA er gradvis bygget opp til å bli en vitenskapelig institusjon og har i mange år utdannet profesjonsutøvere uten at forskning har stått sentralt.

«Profesjonsvitenskapelig» signaliserer vitenskapens bidrag til å styrke både utdanning og forskning relatert til profesjonene. Hvis navnet skal assosieres med funksjon, bør det vitenskapelige perspektivet komme tydelig fram, som for eksempel i et tidligere forslag; «Norges profesjonsvitenskapelige universitet».

Uansett om navnet bygger på sted eller funksjon, bør navnet kunne sies av studenter og ansatte med en «letthet» som ikke behøver en forklaring hver gang det uttales. Er det tilfellet med «OsloMet – Storbyuniversitetet»?

Hvis dette blir navnet, bør det sikres at det skrives korrekt. Et raskt blikk på hjemmesiden til engelske universiteter viser London Met, Cardiff Met og Manchester Met, altså et mellomrom før «Met». Og stor eller liten «s» i Storbyuniversitetet? Sjekk med Språkrådet.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til ansettelsesutvalget på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet.