Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen har ennå ikke bestemt seg for om hun går for en ny rektorperiode og dermed kan ønske nye studenter velkommen høsten 2015 slik hun gjorde her i 2013. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen har ennå ikke bestemt seg for om hun går for en ny rektorperiode og dermed kan ønske nye studenter velkommen høsten 2015 slik hun gjorde her i 2013. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Møter delte meninger om HiOA som universitet

Rektor Kari Toverud Jensen bruker enn så lenge ørene godt i debatten om ansatt eller valgt rektor. Hun har nå besøkt alle skolens institutter og merker seg motstanden mot planene om å bli universitet.

Publisert Oppdatert

Mangfoldighet, stolthet og engasjement er de tre fremste assosiasjonene rektor og styreleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Kari Toverud Jensen, sitter igjen med etter å ha vært på «institutt-turnè».

Hun avviser at hun har startet rektor-valgkampen, men siden i fjor høst har hun alene deltatt på personalmøter og dermed møtt så godt som alle tilsatte ved høgskolens 21 institutter. I tillegg har hun møtt de nye forskningsinstituttene som ble innlemmet i høgskolen fra nyttår; AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Opptatt av dialog

— I all hovedsak har jeg vært opptatt av dialog, hva folk synes om fusjonen så langt og ikke minst hva de tenker om strategien vår og universitetssatsingen, og hvordan instituttene kan bidra her, sier hun og opplever at hun har blitt gjennomgående godt mottatt hos alle. Men hun merket også at det fortsatt er relativt sterk motstand mot universitetsplanene til høgskolen.

— Hva er hovedinntrykket ditt når det gjelder engasjementet og meningene om universitetssatsingen?

Det er fortsatt til dels sunne mot=forestillinger 
mot 
universitets-strategien. 

Kari Toverud Jensen

Jeg kan ikke få understreket nok at HiOA som universitet ikke skal bli noen kopi av Universitetet i Oslo.

Kari Toverud Jensen

 Jeg er vant til å stå i <<storm og motstand>>.

Kari Toverud Jensen

— Mangfold er stikkordet her også. Det er mange og ulike meninger om HiOAs institusjonelle profil. Mange er begeistret og sier de blir motivert av satsingen og noe nytt å strekke seg etter, andre er det ikke viktig for i det hele tatt og de bryr seg ikke om det, mens det fortsatt er til dels sunne motforestillinger mot universitetsstrategien, sier hun. Jensen mener at en del av usikkerheten og motstanden blant annet handler om hva som skjer nå når regjeringen har frosset opprettingen av nye universitet, ihvertfall fram til 2015. 

Hva koster universitetssatsingen?

— Og så spør mange om hva universitetssatsingen vil koste, sier hun. 

— Og hva svarer du da?

— Investeringene er i stor grad gjort. Helt fra høgskolereformen i 1994 har høgskolene bygget opp forskningsmiljøer. I tillegg har vi i over ti år investert i nye doktorgradsprogrammer, sier hun.   

De små er redde for å drukne

Rektor forteller også at hun merket seg at flere av de små instituttene er redde for å drukne i et stort universitet, selv om de små har sterke fagmiljøer.

— Gavner en universitetssatsing oss? Hva har vi igjen for det, er spørsmål som blir stilt. Og veldig mange er opptatt av nærheten til praksisfeltene. Det går igjen på så godt som alle instituttene, sier rektor Jensen. Selv om hun har vært opptatt av dialog og dermed å lytte, har hun også ifølge seg selv snakket mye: 

— Jeg kan ikke få understreket nok at HiOA som universitet ikke skal bli noen kopi av Universitetet i Oslo (UiO). Det har aldri vært meningen. Som universitet skal vi være det vi er,  men videreutvikle og styrke våre unike fortrinn, som for eksempel praksisnærhet og nærhet til studentene. De utdanningene vi har som høgskole i dag skal vi også ha som universitet. Men i dag skaper det hindre for oss å ikke være universitet, sier hun. 

Mye stolthet blant de ansatte

Stoltheten blant de tilsatte hun møtte på de ulike instituttene var også noe hun merket seg. 

— Stolthet over jobben som gjøres, over utviklingen til studentene, over å se dem vokse og ikke minst det å være en del av en lang og stor tradisjon, sier hun og minner om at den eldste HiOA-utdanningen - jordmor - ble opprettet i 1818 og den yngste, Paramedic, i fjor. 

— Og jeg møtte et veldig stort engasjement blant folk. Et sterkt engasjement for faget. Folk brenner for faget sitt, for undervisningen og forskningen - og kombinasjoner av disse, sier hun.

— Kjærligheten til det skapende, til ideen, til det praktiske, som en av de tilsatte så vakkert sa det når jeg spurte i møtet hvorfor de alle var her og jobbet ved høgskolen, sier Jensen.

Mangler fortsatt HiOA-identitet

Hun mener fortsatt at det mangler mye på at folk opplever en egen HiOA-identitet, men at det ikke er så merkelig bare et par år etter fusjonen. 

— Folk identifiserer seg med, og føler seg aller mest knyttet til, faget sitt, forskningen og/eller studentene sine, sier hun, og mener det er interessant å merke seg studentenes tilbakemeldinger via studiebarometeret som nylig ble lansert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

— Det ville vært underlig hvis ikke de små fikk høyere score enn de store hos studentene, særlig når det gjelder oppfølging og det å bli sett. Men det er ikke dermed gitt at de små er kvalitativt best. Det du har lært kan være noe annet enn det du faktisk trenger, sier hun og legger til at hun møtte veldig dedikerte tilsatte uavhengig av om de jobbet på store eller små utdanninger. 

Mange kritiske og undrende

— Det viktigste for meg var å få møte folk - se og høre hva de er opptatt av og hvordan stemningen er på instituttene, sier hun. 

— Og du har inntrykk av at alle sa hva de virkelig mente også?

— Ja, absolutt. Jeg tror at folk turde å si hva de mente. Mange er kritiske og undrende og det hendte jeg måtte si at «det går an å si noe pent også», sier hun og mener at mye av det folk er kritiske til er det som skaper mest debatt i Khrono:

— At fagbøker ikke teller i publikasjonssammenheng og det samme med kunstnerisk utviklingsarbeid. Mange er også opptatt av forskning og førstekompetanse og de ulike veiene dit, sier hun. 

— Men hele runden var veldig inspirerende for meg, sier rektor og styreleder.

Rektorvalgkamp? 

Rett etter at det sittende rektoratet tiltrådte i 2011 hadde hun og de to prorektorene en tilsvarende besøksrunde til alle instituttene ved høgskolen. Denne gangen valgte hun å møte folk alene. 

— Er det rektorvalgkampen du har dratt i gang nå? 

— Nei, vi vet jo ikke om det blir noen valgkamp en gang, det skal jo ikke avgjøres før i desember i år. Jeg er faktisk genuint opptatt av hva folk mener om universitetssatsingen.  Og uansett hva resultatet blir, om det blir ansatt eller valgt rektor, så bør man som rektor ha kontakt med det som foregår ved høgskolen, sier hun, selv om en slik runde har tatt mye tid.

— Men det har vært en vel anvendt tid, sier Jensen. 

Ansatt eller valgt rektor? 

— Debatten om valgt eller ansatt rektor er såvidt i gang, hva synes du om det? Tar du den inn over deg eller klarer du å være profesjonell og skille person og prinsipp? 

— Akkurat den debatten må jeg bare leve med dette året. Jeg har ikke tenkt å si hva jeg mener om saken ennå, men jeg bruker ørene godt. Jeg skjønner jo at debatten, om ikke annet så ihvertfall indirekte, handler om meg, men jeg er vant til å stå i «storm og motstand», sier hun.

Ikke bestemt seg for en ny periode

— Kommer du til å stille til valg, eller eventuelt søke stillingen, som rektor for en ny periode? 

— Det har jeg ikke tatt stilling til ennå. Men jeg skal bestemme meg til høsten, sier hun, og legger til:

— Det er utfordrende å være både rektor og styreleder, men jeg trives og synes det er spennende og interessant å være rektor ved HiOA. Og jeg er per definisjon optimist, sier hun. 

— Som en institutt-ansatt så fint sa det: «HiOA setter et solid fotavtrykk». Det kan jeg like. 

(Videoen vi presenterer under ble tatt opp våren 2013.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS