BI bør være en nyskapende og tidsriktig institusjon

Publisert - Sist oppdatert
Emil Lundal på BI har konkrete ønsker både til kunnskapsministeren, byrådsledere i Oslo og rektor på BI for 2018.

Emil Lundal på BI har konkrete ønsker både til kunnskapsministeren, byrådsledere i Oslo og rektor på BI for 2018.

Nytt år. Vekting av karakterer til opptak, gratis kollektivtransport og informatikk på BI, er studentleder Emil Lundals ønsker for 2018.

Kjære kunnskapsminister,

I det kommende året skulle jeg helst sett at kunnskapsministeren arbeider for at institusjonene får større frihet til å selv utforme opptakskrav.

En god modell som enkelt kan implementeres er å tillate vekting av karakterer. På denne måten kan man bedre legge til rette for at den grunnkompetansen som bør ligge til grunn for enkelte studier, faktisk foreligger.

Dagens studenter er satt i en tøff økonomisk situasjon, og studentene i storbyene er spesielt utsatt.
Emil Lundal
Leder for politikk og samarbeid, Handelshøyskolen BI

Kjære byrådsleder Raymond Johansen,

Jeg ønsker at Oslo skal tilby studentene gratis kollektivtransport.

Norske studenter får i dag en historisk lav studiestøtte. I tillegg til dette er det få studentboliger på markedet, og det private markedet er svært dyrt. Dette setter dagens studenter i en tøff økonomisk situasjon, og studentene i storbyene er spesielt utsatt.

Å subsidiere med gratis offentlig transport vil derfor være sterkt ønsket, da kollektivtransport per i dag koster en student 5000 kroner i året i Oslo.

Kjære rektor Inge Jan Henjesand,

For rektor og BI er ønsket et institutt for informatikk, noe som er viktig for å holde utdanningen ved BI relevant.

Enorme omveltninger i samfunnet krever at man tenker nytt om hva som burde inngå i en økonomiutdanning. BI bør etterstrebe å være en nyskapende og tidsriktig institusjon.​​

Fakta

Studentledernes ønsker for 2018

Khrono har invitert landets studentledere til å komme med sine ønsker for 2018.

Les alle innleggene, etter hvert som de publiseres, her:

Studentledernes ønsker.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til ansettelsesutvalget på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet.