Anbefaler register over HiOA-ansattes styreverv

Publisert - Sist oppdatert
Høgskolen i Oslo og Akershus skal reforhandle og eventuelt forlenge avtalen med konsulentselskapet Agenda Kaupang i høst, der HiOA-professor Jan Grund nå er styreleder. — Sjansen for interessekonflikt stor - og man bør være ekstra aktpågivende, sier generalsekretær i Transparency Norge, Guro Slettemark. Foto: Fartein Rudjord, Dagsavisen

Høgskolen i Oslo og Akershus skal reforhandle og eventuelt forlenge avtalen med konsulentselskapet Agenda Kaupang i høst, der HiOA-professor Jan Grund nå er styreleder. — Sjansen for interessekonflikt stor - og man bør være ekstra aktpågivende, sier generalsekretær i Transparency Norge, Guro Slettemark. Foto: Fartein Rudjord, Dagsavisen

Transparency Norge mener at HiOA-professor Jan Grunds styrelederverv i konsulentselskapet Agenda Kaupang kan føre til interesssekonflikt, og anbefaler HiOA å opprette et interesseregister der ansattes styreverv bl.a. registreres.

Anbefalingen kommer fra generalsekretær i Transparency International Norge etter at HiOA har kjøpt lederkonsulenttjenester fra selskapet Agenda Kaupang for 5,8 millioner kroner. Tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus og nåværende professor ved HiOA, Jan Grund, er nå blitt styreleder i selskapet.

Flere, blant annet førsteamanuensis og dr.juris Jens Petter Berg, har reagert på rolleblandingen, og det han kaller en «butikk i butikken».  Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø og adm.dir i konsulentselskapet, Dag Stokland, vurderer styrelederrollen som uproblematisk, så lenge kontrakten med Agenda Kaupang ble inngått før Grund ble styreleder og Grund ikke er en del av ledelsen ved høgskolen. 

Interessekonflikt

— Generelt vil jeg si at man kan være involvert i beslutninger som kan gavne egne interesser selv om man ikke sitter i ledelsen. Om det ikke er direkte interessekonflikter, kan det være indirekte interessekonflikter, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge (TI) til Khrono. Transparency jobber globalt med bekjempelse av korrupsjon. 

— Full åpenhet er veldig viktig, ikke minst i situasjoner som denne der det kan være snakk om interessekonflikter, sier Slettemark, og mener at man bør være spesielt aktpågivende rundt slike situasjoner og og ha en tydelig og klar rollebevissthet.

Full åpenhet er veldig viktig.

Guro Slettemark
Generalsekretær i Transparency International Norge

— Jeg merker meg at de ikke vil svare på hvor stort styrelederhonoraret i selskapet er for eksempel, og det er uheldig, sier hun. På spørsmål fra Khrono ønsket verken Grund selv eller Agenda Kaupang å oppgi hvor stort styrelederhonoraret er.

Slettemark understreker at det i denne saken ikke er snakk om verken korrupsjon eller andre termer som i juridisk forstand kommer inn under straffeloven.

— Men «interessekonflikt» er et dekkende ord. Og når kontrakten mellom HiOA og Agenda Kaupang skal reforhandles, er sjansen for interessekonflikt stor - og man bør være ekstra aktpågivende.  Ikke minst er dette viktig for professorens egen uavhengighet. En bør være sikker på hvilke bindinger professorer og andre har når de uttaler seg, mener Slettemark.

Butikk i butikken

Amanuensis Jens Petter berg ved HiOA mener at man bør være oppmerksom på «butikk i butikken» ved HiOA. Og Guro Slettemark anbefaler høgskolen om å etablere et interesseregister, der ansattes verv ved siden av jobben de har på skolen registreres, og at det er åpenhet rundt dette, slik det er ved Universitetet i Oslo, på Stortinget og nå etterhvert også for medlemmene i regjeringen. 

— En åpenhet rundt styreverv og andre eksterne oppdrag er viktig og bra. Svakhetene ved de registrene som allerede eksisterer er at man ikke er pliktig til å oppgi beløpet man tjener på virksomheten eller vervene man innehar, det bør være obligatorisk, sier Slettemark, selv om hun mener at bindinger kan oppstå uavhengig av størrelsen på beløpet. 

Hun anbefaler alle virksomheter, høgskoler og universiteter også, å lese dokumentet Beskytt din virksomhet, som ligger på Transparencys hjemmeside. Vi har klippet ut den delen som handler om interessekonflikter.

Fakta

Transparency International

Transparency International Norge er en nasjonal avdeling av den globale organisasjonen som har avdelinger i mer enn 100 land. 

Den norske avdelingen, som er ledet av generalsekretær og cand.jur. Guro Slettemark, jobber etter samme formål og visjon som moderorganisasjonen: 

 • Our Mission is to stop corruption and promote transparency, accountability and integrity at all levels and across all sectors of society.
 • Our Core Values are: transparency, accountability, integrity, solidarity, courage, justice and democracy.
Fakta

Strategi og lederutvikling ved HiOA

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har fakturert HiOA for 5,8 millioner i lederutvikling

HiOA-professor Jan Grund er nå styreleder i Agenda Kaupang.

Timeprisen til selskapet er 1750 kroner (inkl. mva).

De største utgiftene har gått til blant annet:

 • Rektors ledergruppe: 250 timer
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: 245 timer
 • Intern HiOA-gruppe i Agenda Kaupang: 165,50 timer
 • Fellessamlinger alle ledere: 192 timer
 • Fakultet for helsefag: 124,50 timer
 • Fellesadministrasjonen: 133 timer
 • Fakultet for teknologi, kunst og design: 152 timer
 • Koordinering/administrasjon av prosjektet: 236 timer
 • Fakultet for samfunnsfag: 74,5 timer
 • Strategi-sekretariat: 118 timer
 • Institutt for produktdesign: 119 timer
 • Konkurrentanalyser: 296 timer
 • Ikke spesifiserte påløpne kostnader juli-desember 2012 (tre fakturaer): 679 timer

I tillegg kommer kostnader til HR-sekretariat, lederverktøy som Icebreaker og JTI (Jungs typeindeks). 

Forsking. Trond Markestad er kanskje mest kjent som legen som oppdaga årsakene til krybbedød: Mageleie. Framleis er det barn professor emeritusen forskar på.