Fikk ja fra ekspertgruppe på universitetssøknad

Publisert - Sist oppdatert
Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, overleverer sin søknad om å bli universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i <span class="caps">NOKUT</span>.

Rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, overleverer sin søknad om å bli universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT.

Ekspertgruppen som har vurdert om Høgskolen i Oslo og Akershus skal bli universitet sier ja til høgskolen og rektor Curt Rice sin universitetsambisjon. Høgskolen i Sørsøst-Norge må vente lenger på avklaring.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sin sakkyndige komité anbefaler at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal bli universitet. Rektor Curt Rice håper å ta imot nye studenter til høsten som universitet. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er imidlertid i en ny runde med  dokumentasjon.

— Dette er en stor dag, sier rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice.

Den sakkyndige komitéen som har vurdert hans søknad om å bli universitet har anbefalt nettopp dét, ifølge en pressemelding fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

— Kjempeviktig steg

— Dette er et kjempeviktig steg på veien videre - komitéen har sagt ja.

Dette er et kjempeviktig steg på veien videre - komitéen har sagt ja. Det kunne ha gått andre veien.

Curt Rice
Rektor, HiOA

Søknaden skal nå på bordet hos NOKUTs styre 12. desember, og deretter til behandling i departementet.

Rice forteller at saken skal på høgskolestyrets bord 15. desember, og han sikter på å sende søknaden videre til departementet 16. desember.

— Jeg håper og tror at vi får åpne det neste akademiske året 1. august som universitet, sier en opprømt HiOA-rektor.

— Hva føler du nå?

— Jeg føler takknemlighet for utrolig mange mennesker i NOKUT, komitéen, i søknadsskrivingsgruppen hos oss, og mange som har hatt denne visjonen i snart ett tiår. Vi har jobbet målrettet og strategisk for å oppnå noe stort, ikke bare for oss, men for hele sektoren - og jeg vil påstå samfunnet for øvrig.

Se også: Rapporten fra den sakkyndige komitéen

Rektor Svein Stølen ved storebror på Blindern, Universitetet i Oslo, forteller til Khrono at han tvitret gratulerer med en gang han så nyheten.

— Vi synes dette bare er hyggelig. De er nå i ferd med å lykkes med noe man har jobbet hardt med - det er bare positivt, sier Stølen.

Sørøst-Norge på vent

Universitetssøknaden til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er fortsatt under komitébehandling, ifølge den samme pressemeldingen, der det trekkes fram at arbeidet med søknaden til HSN tar lengre tid.

Den 3. november fikk HSN oversendt et arbeidsdokument fra den sakkyndige komiteen til gjennomlesning, heter det i pressemeldingen. I dokumentet reises det noen spørsmål rundt høgskolens flercampusorganisasjon, noe som fordrer at komiteen får ytterligere, og mer detaljert, dokumentasjon om HSNs organisasjonsmodell.

HSN tar sikte på å sende over sin tilbakemelding til NOKUT i starten av januar.

Innlandet på sikt

Jørgen Klein, prorektor ved Høgskolen i Innlandet, fortalte til Khrono i februar at Innlandet tar sikte på å levere sin søknad om å bli universitet innen utgangen av 2018, som ifølge inn.no fortsatt er planen.

Dette holder Innlandet innenfor en overgangsordning som tillater institusjonene å telle med doktorgradskandidater på eksterne programmer.

— Hvis HiOA og HSN blir godkjent er jeg relativt optimistisk på våre vegne. Vi har studert søknadene deres nøye og vi ser at vi ligger i det samme landskapet på veldig mange indikatorer. Vi ser også at vi på mange indikatorer ligger over institusjoner som allerede er akkreditert, sier Klein i en pressemelding.

Fakta

Disse vurderer HiOAs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus:

 • Viserektor Staffan Edén, Gøteborgs universitet (leder)
 • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen
 • Førstelektor Gunn Haraldseid, Høgskulen på Vestlandet
 • Adm.dir. Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge
 • Masterstudent Johanne Vaagland, Universitetet i Bergen

I tillegg skal det opprettes fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HiOA har presentert i søknaden. Dette er områder der HiOA må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene  NOKUT foreslår er:

 • Området utdanningsvitenskap for lærerutdanning, her er det professor Knut Steinar Engelsen ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere utdanningsdirektør Jørgen Thorslund ved Høgskolen i Lillebælt (nå selvstendig konsulent) som skal vurdere kvaliteten
 • Området bibliotek- og informasjonsvitenskap: seniorprofessor Louise Limberg ved Bibliotekshögskolan ved Högskolan i Borås og lektor Niels D. Lund, Det informasjonsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet
 • Området sosialt arbeid og sosialpolitikk: professor Majen Espvall ved Mittuniversitetet og professor Karen Christensen ved Universitetet i Bergen.
 • Området helsevitenskap: professor Anne Clancy ved UiT Norges arktiske universitet og Karen Søgaard fra Syddansk universitet.
Fakta

Disse vurderer HSNs universitetssøknad

Følgende sakkyndige komité skal vurdere universitetssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge:

 • Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (leder)
 • Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Gøteborgs universitet
 • Professor Aud Obstfelder, NTNU
 • Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør i NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon)
 • Masterstudent Madeleine Sjøbrend, NMBU

I tillegg er det opprettet fire faggrupper som skal evaluere de fire doktorgradsområdene som HSN har presentert i søknaden. Dette er områder der HSN må dokumentere høy internasjonal kvalitet. De fire gruppene er:

 • Prosess, energi og automatiseringsteknikk, her er det professor Gustaf Olsson ved Lunds Universitet og professor Alex C. Hoffmann ved Universitetet i Bergen som skal vurdere kvaliteten.
 • Anvendte mikro- og nanosystemer, her skal professor Bodil Holst ved Universitetet i Bergen og professor Olav Solgaard ved Stanford University vurdere kvaliteten
 • Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole, her skal professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og forhenværende direktør Jørgen Thorslund ved University College Lillebælt sitte.
 • Personorientert helsearbeid; professor Nina Emaus ved UiT Norges arktiske universitet og professor Per-Olof Sandman ved Universitetet i Umeå og Karolinska institutet 

Kilde: NOKUT

Forsking. Trond Markestad er kanskje mest kjent som legen som oppdaga årsakene til krybbedød: Mageleie. Framleis er det barn professor emeritusen forskar på.