SSB-sjef Christine Meyer har inngått sluttavtale

Publisert - Sist oppdatert
Administrerende direktør i <span class="caps">SSB</span>, Christine Meyer, har ikke lenger finansministeren Siv Jensens tillit. Meyer sier hun frykter for byråets uavhengighet. Foto: Morten Uglum

Administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, har ikke lenger finansministeren Siv Jensens tillit. Meyer sier hun frykter for byråets uavhengighet. Foto: Morten Uglum

SSB-sjef Christine Meyer fratrer etter at hun har inngått sluttavtale med Finansdepartementet. Hun regner med å gå tilbake til jobben som professor ved Norges handelshøyskole.

Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt, natt til mandag, skriver VG.

Hun har inngått en sluttavtale som innebærer at hun vil få ett år etterlønn. De første seks månedene vil hun få full etterlønn, mens de siste seks månedene vil etterlønnen bli avkortet med lønnen hun får som professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), skriver VG.

Finansdepartementet dekker også advokatregningen på 175.000 kroner for Dag Steinfelds tjenester, pendlertillegg og flytteutgifter, viser sluttavtalen som VG har fått tilgang til.

— Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avklaring. Spesielt av hensyn til SSB, slik at SSB nå fremover kan få ro til å jobbe med de viktige samfunnsoppgavene de har, sier Christine Meyer til VG.

Finansdepartementet bekrefter avtalen i en pressemelding. 

— Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier finansminister Siv Jensen i den. 

I hardt vær

Christine Meyer har vært i hardt vær etter urolighetene i Statistisk sentralbyrå (SSB) i det siste.

SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, og ikke styres politisk.

Christine Meyer
Administrerende direktør i SSB

På en pressekonferanse etter allmøtet med de ansatte fredag, sa Meyer at hun er bekymret for uavhengigheten til Statistisk sentralbyrå.

— Hendelsene de siste ukene gjør at jeg er bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, og ikke styres politisk. Alle endringene jeg har initiert har vært forankret i styret, og Finansdepartementet har gitt meg mandat til å modernisere og effektivisere SSB, sier Meyer.

Hun sier at Finansdepartementet har orientert henne skriftlig om «å stille omstillingsprosessene i bero».

Samme dag sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse at hun ikke har tillit til Meyer som SSB-sjef. 

— Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom omorganiseringsprosessen, og heller ikke i møtene med meg, sier Jensen, og fortsetter:

— Meyer ble i går orientert om at hun ikke lenger har min tillit. 

Forhandler sluttavtale

Lørdag kveld bekreftet SSB-sjef Christine Meyer overfor Aftenposten at hun var i forhandlinger om en sluttavtale, men at den handler om mer enn penger. 

Meyer mente at Finansdepartementet forsøkte å begrense hva hun skal kunne si om konflikten med departementet etter at hun går av. 

– I noen skisser fra Finansdepartementet har det stått at jeg bare skal uttale meg «høvelig». Det er uklart for meg hva det betyr, men det har vært et ønske fra Finansdepartementet, sa hun til avisen og mente at departementet forsøkte å legge bånd på henne. 

– Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd, og da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg har snakket «uhøvelig», sa hun til Aftenposten. 

Meyer sier søndag ettermiddag til VG at hun er fornøyd med at sluttavtalen ivaretar hennes viktigste behov, inkludert at hun får uttale seg som hun vil om avtalen.

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve, stiller i et innlegg i Khrono spørsmål om at forhold i SSB-saken begynner å avtegne et Frp i regjering som styrer innholdet i forskningen i SSB. Det er langt mer alvorlig enn at en direktør viser seg å ha personlige meninger, mener han. 

Støtte til omorganisering

Meyer la på pressekonferansen fredag vekt på at departementet har støttet omorganiseringene.

— Vi har holdt styret og departementet løpende orientert om omstillingsprosessene, og jeg har opplevd støtte fra vår eier helt til det kritiske punktet i omorganiseringen, sier den administrerende direktøren. 

Christine Meyer er ansatt av Kongen i statsråd, og etter spørsmål fra salen om hva som skjer dersom Meyer ikke vil gå, svarte finansminister Siv Jensen følgende:

— Jeg synes hun bør vurdere nøye at hun ikke lenger har min tillit.

Statsråden sa videre at tilliten til byrået må bygges opp igjen:

— SSB skal og må gjennom viktig og nødvendig omstilling. Det er avgjørende at endringer skjer på en måte som innynder tillit, sier Jensen.

Ifølge Dagens Næringsliv er Meyer innkalt til et ekstraordinært styremøte i dag fredag, klokken 15.

— Presset på innvandring

Meyer fortalte på sin pressekonferanse hos SSB at hun er glad for at byrået kan få ro rundt omstillingsprosessene.

— Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet, blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av en rapport før publisering blir sett på som politisk sensur. Jeg vil på det sterkeste avvise at vi har lagt politiske føringer på arbeidet, det har ikke skjedd under min tid i SSB, understreker hun. 

(Foto: Brage Lie Jor)

Meyer mener uavhengigheten til SSB må sikres i fremtiden.

SSB er uavhengig, også i rettslig forstand. Finansdepartementet kan ikke gi instrukser om forskning og statistikkfaglige spørsmål, og jeg føler et behov for å sikre vår uavhengighet i fremtiden, sier Meyer.

Jensen svarer i sin egen pressekonferanse at:

— I dialogen mellom SSB og departementet har det handlet om å forvisse oss om at forsknings- og modellarbeidet foregår på en god måte. Det er viktig at de oppfyller samfunnsoppdraget, men de er underlagt Finansdepartementet, og vår bekymring har handlet om at de ikke har klart å levere på det oppdraget.

Møtet avlyst

I dag skulle Meyer ha hatt det tredje møtet med finansminister Siv Jensen, men det ble ikke noe av. I går kveld meldte flere medier om at hun kom til å gå av som administrerende direktør i SSB.

— I dag fikk jeg invitasjon om et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene i dag at jeg skulle trekke meg, sa hun ifølge VG

Ifølge henne ble møtet avlyst fordi hun ikke fikk ha med en rådgiver inn i møtet.

— Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noe varsel om oppsigelse. Derfor følte jeg behov for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sier hun videre til pressen.

På et allmøte for SSB-ansatte i dag, sier Meyer at urolighetene skyldes departementet, ifølge NRK.

— Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld, sier Christine Meyer under allmøtet, melder kanalen.

Advokat opprørt

Rådgiveren som Meyer ikke fikk ha med inn i møtet, advokat Dag Steinfeld, mener at dersom det var et oppsigelsesmøte, hadde hun rett til å ha med en advokat inn i møtet. 

— Hvis man vurderes som oppsagt skal må få et skriftlig varsel. Hvis man blir invitert til et oppsigelsesmøte for å forsvare seg, har man rett til advokat, sa Steinfeld til pressen utenfor Finansdepartementet.

Ifølge NRK avviser Finansdepartementet at det var snakk om et oppsigelsesmøte.

Under pressekonferansen hos SSB sa Meyer at det andre av de to møtene med finansministeren og finansråden hadde vært «relativt ubehagelig».

Flytting og publiseringskrav

Problemene i SSB startet i forbindelse med Meyers avgjørelse om å flytte 25 forskere fra forskningsavdelingen til statistikk-avdelingen. 

I tillegg fikk forskerne krav om å publisere i høyt anerkjente internasjonale tidsskrift. 

— Det er flere som opplever det som belastende å stå i arbeidet nå, sier Henrik Holck Johannessen, nestleder for de SSB-ansatte som er organisert i Norsk Tjenestemannslag, til NRK torsdag kveld.

Kritisk til publisering

Omorganiseringen har skapt kraftige reaksjoner, og ble utsatt da Meyer ble kalt inn på teppet til Jensen forrige uke.

Økonomiprofessor Åge Johnsen ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere sagt til Khrono at han synes det er urimelig å kreve at forskerne ved SSB skal publisere i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter.

— Jeg tenker at mye av det SSB forsker på ikke skal ut i internasjonale topptidsskrifter. Det er viktig at forskningen ved SSB har god kvalitet, selv om den ikke passer i disse tidsskriftene. SSB har en annen rolle, og jeg synes det er helt greit at de ikke nødvendigvis publiserer internasjonalt, sa han.

Tilgang til data

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, skrev i et innlegg hos Khrono tidligere denne uken at studenter også burde få dra nytte av SSBs resultater. Han er en av flere forskere, blant dem NIFU, som har ment at det har vært vanskelig å få tak i data fra byrået.

«Det er for tiden en nasjonal og internasjonal pågang mot at offentlig forskning skal tilgjengeliggjøres for allmennheten. Dette er et prinsipp som også SSB bør ta til etterretning fremover, for det vil være et betydelig grunnlag for å utdanne gode studenter, som i sin tur utgjør mange av fremtidens borgere,» skrev Olsen, blant annet.

Fakta

Dette er SSB-saken

Flere politikere varsler at de vil ha klarere svar fra finansminister Siv Jensen om SSB-konflikten. Kari Elisabeth Kaski (SV) mener SSB-saken kan ende opp hos kontrollkomiteen på Stortinget. Knut Arild Hareide (KrF) og Trond Giske (Ap) krever at Jensen må avklare spørsmål om SSBs uavhengighet og påstander om politisk inngripen.
Flere medier skriver lørdag at det pågår forhandlinger mellom Meyer og Jensen om betingelsene for SSB-sjefens avgang, og at dette skal avklares før helgen er omme.
Meyer har tidligere avvist at hun har fått varsel om oppsigelse. Et planlagt møte mellom Meyer og Jensen fredag ble avlyst - ifølge Meyer fordi advokat Dag Steinfeld ikke fikk bli med som rådgiver.
Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.
Kritikk er også rettet mot Christine Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.
Meyers uttalelser om hennes personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, noe som forsterker kritikken mot Meyer.

Kilde: NTB

Fakta

Statistisk sentralbyrå

Ifølge statistikkloven er Statistisk sentralbyrå (SSB) det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk. Det innebærer at SSB har ansvar for å kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk, samordne statistikk som blir utarbeidet av andre forvaltningsorganer, utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning. SSB har også hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonal statistisk samarbeid.

Statistikkloven gir SSB faglig uavhengighet fra politiske myndigheter og hjemmel til å innhente alle de opplysninger som er nødvendig, når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det.

Om lag to tredeler av virksomheten finansieres for tiden over statsbudsjettet og om lag en tredel av oppdrag fra eksterne oppdragsgivere, i hovedsak fra andre offentlige virksomheter. En stor andel av dette er analysevirksomhet.

Kilde: Mandatet til statistikklovutvalget

Ordbok. Universitetet i Bergen har lyst ut fem leksikografstillingar. Jobben deira vert å oppdatera og revidera ordbøkene.

#metoo. Rektor ved Rochester universitet i New York går av etter strid om håndtering av anklager om seksuell trakassering. 450 akademikere oppfordrer til boikott av universitetet og varslere går rettens vei etter at en granskingsrapport frikjenner ledelsen.