Gir enklere innsikt i statens pengebruk

PublisertOnsdag, 11. oktober 2017 - 18:15-OppdatertTorsdag, 12. oktober 2017 - 1:54
Siv Jensen åpnet ny portal for lettere tilgang til offentlige regnskapstall. Her fra valgvaken i september. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/DFØ
Statsbudsjettet 2018. Nå kan du enklere grave i statsregnskapet. Eksempelvis finner du at Kunnskapsdepartementet er blant de departementene som bruker minst penger på representasjon.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utviklet en tjeneste de mener gjør at du for første gang kan sjekke statens inntekter og utgifter på en enkel måte på nett.

Portalen heter statsregnskapet.no og skal sikre mer åpenhet og gjennomsiktighet om statlig pengebruk.

Stolt og fornøyd finansminister

Finansminister Siv Jensen var selv med da tjenesten ble presentert få dager før statsbudsjettet blir lansert. Hun trakk fram at åpenhet er en forutsetning for tillit og troverdighet.

— Som myndigheter har vi et ekstra ansvar for åpenhet, fordi vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Det minste vi kan gjøre er å vise fram hvordan skattepengene brukes, slik at folk kan se oss i kortene og gjøre seg opp egne meninger, sa Jensen og la til:

— Åpenhet er å gjøre informasjon tilgjengelig i et format og på et språk som folk forstår og kan bruke. Jeg mener at denne nettsiden er et stort steg i riktig retning.

Langt framme i Norden

Sammenliknet med resten av Norden framhever Direktoratet for økonomistyring at Norge dermed er ledende når det gjelder å gjøre statlige regnskapsdata tilgjengelig på en brukervennlig måte.

— Av hensyn til demokratiet vårt, er det viktig at også folk utenfor forvaltningen har mulighet til å se hva staten bruker pengene på. I tillegg vil den nye løsningen bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

— Når kommer universiteter og høgskoler med?

— Disse institusjonene er nettobudsjetterte virksomheter. Det er 35 av disse i 2017 som ikke er med i den første utgaven av løsningen, men i neste uke starter vi arbeidet med å få med disse også, svarer Singsaas og legger til:

— Fra 2018 vil universiteter og høgskoler begynne å registrere regnskapstall inn i systemet og deres pengebruk vil være søkbar i løsningen i løpet av neste år.

De fleste nettobudsjetterte virksomheter hører under Kunnskapsdepartementet, blant annet høyskoler og universiteter, og kjennetegnes ved at de også har eksterne inntekter utover den statlige bevilgningen.

Representasjon

Gjennom løsningen kan du eksempelvis sammenligne virksomheter og bruk av penger over ulike konti.

Representasjon er en slik konto som er søkbar, og sjekker man opp her finner man at Kunnskapsdepartementet er blant de som bruker minst blant departementene på representasjon med 156.711 kroner.

Utenriksdepartementet bruker mest av departementene på representasjon og regnskapstallet for 2016 var 41,4 millioner kroner.

Siv Jensen selv spurte på presentasjonen om noen visste hvem av Statens vegvesen og Stortinget som brukte mest på representasjon?  Svaret var like mye.

Nysgjerrig på mer? Sjekk ut selv på statsregnskapet.no.

Fakta

Statsregnskapet

Statsregnskapet omfatter alle departementer, direktorater og statlige virksomheter, og viser statens inntekter og utgifter.

I 2016 hadde staten 1010 milliarder kroner i inntekter, og 1218 milliarder kroner i utgifter, når inntekter fra petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Sjekk statsregnskapet.no

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Statsregnskapet

Statsregnskapet omfatter alle departementer, direktorater og statlige virksomheter, og viser statens inntekter og utgifter.

I 2016 hadde staten 1010 milliarder kroner i inntekter, og 1218 milliarder kroner i utgifter, når inntekter fra petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Sjekk statsregnskapet.no

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Nikab. I Norge viser vi vårt ansikt. Og vi viser kanskje vårt sanneste ansikt når vi på autoritært vis vil bestemme hvordan folk skal kle seg, mener forfatter og lærer Assad Nasir. 
Meninger · Nikab. Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg gjør at brukerne effektivt blir stengt ute fra akademia, skriver seks bekymrede studentledere i dette innlegget.  
Meninger · Trakassering. Universitetet i Stavanger har gitt professor Nils Rune Langeland undervisningsfri i ett år som straff. Stipendiat Vibeke Narverud Nyborg er foruroliget ikke bare av saken, men også av ringvirkningene universitetets behandling kan få. 

Campus

Samfunn