Feirer den akademiske friheten for læreren i dag

Publisert - Sist oppdatert
Verdens lærerdag markeres i dag, 5. oktober. Foto: Evelyn Pecori

Verdens lærerdag markeres i dag, 5. oktober. Foto: Evelyn Pecori

Ledere i Utdanningsforbundet og Forskerforbundet minner om at det i dag er 20 år siden UNESCO vedtok «Recommendation concerning the Status of Higher–Education Teaching Personnel».

Det enstemmige vedtaket høsten 1997 var historisk, og anbefalingene er i dag et grunndokument i det internasjonale arbeidet for akademisk frihet.

5. oktober er Verdens lærerdag, og i år markeres dagen over hele verden ved å fremme verdien av akademisk frihet for de ansatte i høyskole– og universitetssektoren, slik den slås fast i UNESCOs historiske vedtak.

Akademisk frihet er en forutsetning for at vitenskapelig ansatte skal kunne utfordre etablerte sannheter og flytte grensene for vår kunnskap. Svekkes den akademiske friheten, svekkes ikke bare forskningens kvalitet, men også den opplyste og kritiske samfunnsdebatten og tilliten til forskningsbasert kunnskap.

Den akademiske friheten er under betydelig press verden over. I noen land gjennom brutal fengsling av akademiske motstemmer og politisk og religiøs sensur. Men også i vår del av verden utfordres den akademiske friheten, blant annet når politiske interesser eller tunge næringsinteresser misbruker forskning eller setter forskerne under press.

UNESCOs anbefalinger slår fast hvor viktig prinsippet om akademisk frihet er, og er en støtte for forskere og undervisere verden over som opplever sin akademiske frihet som truet.

Det er bakgrunnen for at vi sammen feirer den akademiske friheten på Verdens lærerdag i år.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Jusskrangel. Innlegget under er statusen jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg la ut fredag 9. mars på facebook. Saken har skapt mye debatt og tirsdag møtes studenter, ansatte og ledelsen ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo til debatt og samtale.