Master på Innlandet utsatt på ubestemt tid

Publisert - Sist oppdatert
Innlandet-rektor, Kathrine Skretting, mener fortsatt masterprogrammet i idrett og psykologi er en god idé, men sier det kreves mye for å komme i mål. Foto: Henriette Dæhli

Innlandet-rektor, Kathrine Skretting, mener fortsatt masterprogrammet i idrett og psykologi er en god idé, men sier det kreves mye for å komme i mål. Foto: Henriette Dæhli

Etter avslag for andre gang er et nytt masterstudium på Høgskolen i Innlandet utsatt på ubestemt tid, på grunn av «ganske alvorlige innvendinger».

Etter at ekspertutvalget til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ikke godkjente en tverrfaglig master i idrett og psykologi for andre gang i juni, valgte Høgskolen i Innlandet (Inn) å trekke søknaden sin. Nå er søknaden utsatt på ubestemt tid.

— Det var ingen vits i å fremme søknaden for Nokut-styret når ekspertutvalget ikke godkjente innholdet, forklarer rektor på Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

— Vil dere prøve på nytt å få utdanningen godkjent?

— Vi må tenke på det mer på sikt. Vi synes fortsatt programmet er en god idé, men det er en internasjonal evaluering som peker på flere svakheter, blant annet må forskningsaktiviteten styrkes. Det er altså ikke raske løsninger vi snakker om, svarer hun.

Lærerik prosess

Denne fag-kombinasjonen utgjør et spennende og framtidsrettet felt, vi må bare jobbe med det på andre måter enn å tilby det som en master akkurat nå.

Kathrine Skretting
Rektor, Høgskolen i Innlandet

Skretting sier til Khrono at masteren i Applied Sports, Exercise and Performance Psychology er planlagt i samarbeid med «et godt engelsk universitet», Greenwich University, men at det er det tverrfaglige mellom idrett og psykologi byr på utfordringer.

— Å få søkere på programmet med høy faglig standard både innen idrett og psykologi er utfordrende. Søkerne vil oftest ha lavere grads utdanning enten i sport eller psykologi. At det britiske psykologiforbundet uttalte til NOKUT-komiteen at utdanningen antakeligvis ikke ville bli godkjent hos dem medfører et betydelig problem for denne mastergraden.

I tillegg kritiseres kompetansen og forskningsaktiviteten i fagmiljøet.

— Vi er ikke i en ressurssituasjon der vi kan prioritere nyansettelser for å bøte på disse manglene, sier Skretting, og legger til:

— Selv om det har kommet ganske alvorlige innvendinger, så har det vært veldig lærerikt å få rapporten fra ekspertutvalget. Denne fagkombinasjonen utgjør et spennende og framtidsrettet felt, vi må bare jobbe med det på andre måter enn å tilby det som en master akkurat nå.

Usikkerhet om sertifisering

Seksjonssjef Helén Sofie Haugen i Nokut sier til Gudbrandsdølen Dagningen (betalingsmur) som først omtalte saken, at det ikke er uvanlig at en søknad om akkreditering av studietilbud blir vurdert til å ha flere mangler.

— Mangler knyttet til ett område vil kunne gi utslag i at flere krav blir vurdert som ikke oppfylt. Slik er det også i dette tilfellet. For Høgskolen i Innlandet er det spesielt forhold knyttet til fagmiljøets forskning og kompetanse, og usikkerhet knyttet til hvorvidt utdanningen vil lede til ønsket sertifisering av kandidatene i bransjeorganet British Psychological Society som har gitt utslag.

Fakta

Høgskolen i Innlandet 2017

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer slo seg sammen og ble til Høgskolen i Innlandet (HINN) 1.januar 2017.

Engelsk navn: Inland Norway University of Applied Sciences - INN University

Nettadresse: Inn.no 

Høgskolen har 13.300 studenter og 950 ansatte fordelt på åtte studiesteder: 

  • Hamar
  • Elverum
  • Rena
  • Evenstad
  • Blæstad
  • Kongsvinger
  • Lillehammer
  • Oslo

Høgskolens administrasjon og ledelse er delt og har tilhold på både Lillehammer og Elverum. Høgskolen har en ambisjon om å søke om å bli universitet i 2018. 

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.