Lærerstudenter trenger forkunnskaper i matte

PublisertLørdag, 23. september 2017 - 12:24-OppdatertSøndag, 24. september 2017 - 1:48
Pensjonert høgskolelektor, Bergen
Meninger · Firerkrav. I matematikkfaget er det viktig at studentene har et godt grunnlag fra videregående skole, skriver pensjonert høgskolelektor Terje Simonsen.
I et innlegg i Khrono 16. september 2017, angriper Geir Martinussen 4-kravet i matematikk og kaller kravet absurd.
 
Men Martinussen har ikke fått med seg, eller overser, at dette kravet bare gjelder de som har valgt den aller enkleste matematikken på videregående skole (i hovedsak: praktisk matematikk, fagene 1P og 2P). 
 
De som har bestått et av de samfunnsfaglige eller realfaglige matematikkfagene (fagene S1, S2, R1 eller R2, kalt programfag, og som svarer til de tidligere fagene 2MS, 3MS, 2MX og 3MX) trenger ikke en firer, det holder med bestått, kfr. nettsidene Samordna opptak /opptakskrav.
 
Den samfunnsfaglige matematikken (S1/S2) er den enkleste av programfagene i matematikk. I læreplan/formål framheves at gjennom arbeid med disse fagene: «….utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk». En slik målsetting er det ikke i læreplan for praktisk matematikk (1P/2P), se Utdanningsdirektoratet.
 
Praktisk matematikk ble innført for en del år siden som en alternativ vei for de elever som hadde problemer med den mer teoretiske matematikken. Fagene 1P/2P, lettere og mer praktisk orientert enn tidligere minstekrav, ble tilrettelagt for de som ikke trengte matematikk-grunnlag for påfølgende studier som involverte matematikk.
 
Elever som har planer om å bli lærer bør velge programfaget S1 (i vg2, andre klasse). Da legges et nødvendig grunnlag for matematikken i lærerutdanningen. Og det holder med ståkarakter, det er ikke nødvendig med en 4-er.
 
Generelt er gode forkunnskaper fra videregående skole et vesentlig og nødvendig bidrag tilet høyt nivå i høyere utdanning. Ikke minst i matematikkfaget er det viktig å ha forståelse for å bygge stein på stein, og at studentene derfor bør ha et godt grunnlag fra videregående. Geir Martinussen har tydeligvis en annen oppfatning: Han hevder at lærerstudenter lærer det de trenger, både faglig og didaktisk, (og uavhengig av fag) ved høgskole og universitet, altså:
at forkunnskaper ikke er nødvendig.
 
Hvis en slik oppfatning er utbredt er det nærliggende å konkludere med at lærerutdanningen (i denne sammenheng) har et betydelig forbedringspotensiale. Uten karakterkrav vil lærerutdanningen være åpen for de med en svak 2-er (som gjerne egentlig er en 1-er) i 1P/2P. Det er ikke mye å ha med seg videre fra et fag som ikke har målsetting om å være et grunnlag for videre arbeid med matematikk.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?