14 vil bli dekaner ved Universitetet i Tromsø

Publisert - Sist oppdatert
Jusdekan Trude Haugli ved UiT Norges arktiske universitet har ikke søkt om en ny periode i jobben. Foto: Trude Haugseth Moe/UiT

Jusdekan Trude Haugli ved UiT Norges arktiske universitet har ikke søkt om en ny periode i jobben. Foto: Trude Haugseth Moe/UiT

14 personer har søkt på seks dekanstillinger ved UiT Norges arktiske universitet. Flere av de nåværende dekanene står ikke på søkerlistene. Jusdekan Trude Haugli er en av dem.

Det kan komme til å bli relativt store utskiftninger i toppledelsen ved UiT Norges arktiske universitet. Bare to av de sittende dekanene har søkt om en ny periode. 

4. september var søknadsfrist til stillingene som dekaner ved universitetet. Onsdag offentliggjorde UiT søkerlistene. Universitetet har fått maks tre søkere til hver stilling.  Hele 12 av de 14 søkerne er menn.  Kathrine Tveiterås, instituttleder ved Fiskerihøgskolen og nåværende dekan ved lærerutdanningen, Sonni Olsen, er de eneste kvinnelige søkerne.

Stor uenighet

Det har vært til dels stor uenighet om hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet skal ha. Rett før sommerferien vedtok styret at det skulle kuttes fra åtte til seks, mens administrasjonen i utgangspunktet ønsket seg fire. Under rektorvalget tidligere i år stemte også relativt mange blankt til rektor Anne Husebekks rektorat skulle få en ny periode. 

Av de åpne søkerne er det bare to søkere som allerede er dekaner: Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak), Sonni Olsen og dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak), Bjørn Solvang har søkt om nye fire år i lederstillingene sine. Sistnevnte er øverste leder for et av fakultetene som var stridens kjerne, nemlig fakultetet i Narvik, den tidligere Høgskolen i Narvik. 

Nå har jeg vært dekan i ti år, så det er på tide at noen andre får overta.

Trude Haugli
Dekan, Det juridiske fakultet, UiT

Jeg er fornøyd med at vi har fått søkere til alle stillingene.

Jørgen Fossland
Kst. universitetsdirektør

På søkerlisten til stillingen får Solvang konkurranse av professor Ashraf Radwan (65) fra UiO og Kjetil K. Jåsund (51), avdelingsdirektør i Næringsdepartementet.

Jusdekanen gir seg

Det skapte landsdekkende oppsikt da ledelsen ved UiT foreslo å legge ned Det juridiske fakultet. Både jusdekanene ved universitetene i Bergen og i Oslo ropte varsku. Og UiTs jusdekan, Trude Haugli (bildet under), kjempet for fortsatt fakultet og vant til slutt fram. 

(Foto: Trude Haugseth Moe/UiT)

Men nå gir hun seg. Haugli har ikke søkt stillingen sin på nytt.

— Nå har jeg vært dekan i ti år, så det er på tide at noen andre får overta, sier Haugli til Khrono. 

Hun sier det var klart på forhånd.

— Da jeg gikk inn i denne perioden var det klart at jeg ikke skulle søke igjen, forklarer hun.

Andre av de sittende dekanene som ikke har søkt på noen av stillingene er Sameline Grimsgaard ved Det helsevitenskapelige fakultet, Edel Elvevoll ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Morten Hald ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Wenche Kjæmpenes ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (skal legges inn under andre fakulteter).  

Uvanlig dobbelkompetanse

Det er ikke mer enn tre søkere til hver stilling, og til stillingen som dekan for humaniora og lærerutdanning er det bare én søker.

— Jeg er fornøyd med at vi har fått søkere til alle stillingene. Det er gjort et arbeid fra universitetets side for å få flere søkere, for prinsipielt ønsker vi konkurranse om stillingene, sier Jørgen Fossland, konstituert universitetsdirektør.

Han mener antallet søkere er sammenlignbart med søkere til lignende stillinger i resten av høyere utdanningssektor. 

Foto: UiT

— Det kan generelt være utfordrende å få kvalifiserte kandidater til å søke på disse jobbene. Det stilles spesielle krav til både vitenskapelig kompetanse og ledererfaring. Det er en dobbelkompetanse som er spesiell for denne typen stilling, sier Fossland og legger til:

— I utgangspunktet er det ikke så mange som vil kunne bli funnet kvalifisert. 

Få søker om igjen

På den offentlige søkerlista står bare to sittende dekaner.

— Det ligger alltid en individuell vurdering til grunn for de som ikke har søkt stillingen sin igjen. Samtidig var vi forberedt på at relativt få av dekanene skulle søke på nytt, for flere av dem har sittet i to hele perioder, forklarer Fossland.

— Kan strukturendringene ved institusjonen ha påvirket avgjørelsene?

— Jeg har ikke spurt hver enkelt dekan, men jeg tror ikke det har spilt inn i de vurderingene. 

Åtte av søkerne er interne, to er unntatt offentlighet og fire er eksterne søkere. En person har søkt to av stillingene. 

— Vi er glade for at det er en blanding, for at vi har en situasjon der både interne og eksterne søkere ønsker å arbeide. Det ville vært bekymringsfullt om vi kun hadde hatt søkere i den ene eller den andre av de to kategoriene, påpeker han.

 

Fakta

Disse søkte dekanstillinger ved UiT

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Kathrine Tveiterås (36), Instituttleder

Harald Steen (55), Leder for ICE senteret ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Søker er unntatt offentlighet, mann

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

Geir F. Lorem (48), Professor/prodekan utdanning

Søker er unntatt offentlighet, mann

Vinjar Fønnebø (65), Professor og direktør

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

Sonni Olsen (60), dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ashraf Radwan (65), professor, Oslo

Bjørn Solvang (51), Dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Narvik

Kjetil K. Jåsund (51), Avdelingsdirektør, Nøæringsdepartementet

Det juridiske fakultet (Jurfak)

Tore Henriksen (52), Professor

Gunnar Eriksen (55), Professor

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)

Ashraf Radwan (65), Professor, Oslo

Helge Maakestad (48), Arbeidsledig, Hurum Kommune

Arne Smalås (56), Professor, UiT

Søknadsfristen til stillingene var 4. september. Ifølge universitetsdirektørens foreløpige plan vil tilsetting av nye dekaner bli vedtatt på styremøtet 26. oktober.

Kilde: UiT Norges arktiske universitet

Fakta

Seks fakulteter ved UiT

I forslaget til vedtak i universitetsstyret var det fem fakulteter ved UiT, i stedet for dagens åtte.

Arbeidsgruppen kom ikke med noen klar anbefaling om hvor mange fakulteter det burde bli. Et flertall på 11 personer anbefalte en modell med fire fakulteter, mens et mindretall på sju anbefalte en modell med sju fakulteter.

Endelig vedtak i styret ble 29. juni seks fakulteter.

De seks har denne sammensetningen:

  • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Det juridiske fakultet
  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Det ble også opprettet og vedtatt et nytt punkt 2:

  • Det kunstfaglige fakultet skal 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning der sammenslåing med TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativene.

Videre ble det vedtatt at de to teknologifakultetene skal ha felles ekstern styreleder, felles doktorgradsprogram og programstyrer for ingeniørutdanningene. I de to fakultetsstyrene på NT- og IVT-fakultetene skal det også være en representant fra den andre enheten innenfor gruppen vitenskapelig ansatte i styret.

Fra 1. januar 2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland. Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

Kilde: Innstilling til universitetsstyret UiT og vedtakene i styremøtet